Tagarchief: UNOCA

Dinsdag 31 juli 2012 – Aruba en Sint Maarten

Joost vertrok in de ochtend naar Parke Nacional Arikok op Aruba. Het park beslaat 18 procent van het landoppervlak van Aruba en biedt een diversiteit aan planten, dieren en landschappen. De stichting beheert dit park dat publiekelijk toegankelijk is voor schappelijke prijzen en waar ook gerecreëerd kan worden. Joost werd in het prachtige bezoekerscentrum ontvangen door Jimmy Mijer, verantwoordelijk voor de pr en communicatie van het park.

Bezoekerscentrum van Parke Nacional Arikok

Onder de vorige directeuren stond het park open voor uitwisseling met vormgevers en kunstenaars. Mogelijk wil ook de nieuwe directeur Diego Marquez hiermee verder. Het park wil een beeldentuin realiseren en is daarnaast bezig met ontwerpstudenten van het Rietveld Academie om bijzondere toepassingen in het landschap te creëren.

Jimmy Mijer in Parke Nacional Arikok

Kunstenaar Nelson Gonzalez pikte Joost op bij het park en bracht hem naar zijn solotentoonstelling bij Ateliers´89 in Oranjestad. Nelson heeft van het Mondriaan Fonds een basisstipendium gekregen en kan zich daardoor verder ontwikkelen als kunstenaar.

Installatie van Nelson Gonzalez

Nelson werkt de afgelopen tijd rondom het thema inburgering en zijn werk bevat veel verwijzingen naar de verschillende culturen op Aruba, in Nederland en kwesties van integratie en inburgering. Een nieuw project dat hij wil maken gaat over de herinneringen van de oudere generaties op de Caribische eilanden. Nelson wil op alle eilanden interviews houden met ouderen en hun jeugdverhalen en tradities vastleggen. Vervolgens werkt hij samen met beeldend kunstenaars om er een reizende expositie van te maken. Mogelijk kan het Mondriaan Fonds aan het project bijdragen.

Floor Huygen en Nelson Gonzalez

Ook bij Ateliers´89 ontmoette Joost kunstenaar Ryan Oduber. Momenteel is een werk van hem te zien in Nederland bij KadE in Amersfoort, maar daarnaast exposeert hij in Amerika. Joost besprak met hem het programma De Verbeelding van het Mondriaan Fonds, bedoeld voor kunstenaars die een lange film willen maken of filmmakers die een meer artistieke film willen draaien. Voor Ryan is dat een interessante optie omdat hij zich de laatste jaren steeds meer op film richt. Daarnaast is hij bezig met de ontwikkeling van een terrein dat in familiebezit is tot een ecovriendelijke artist in residency.

Ryan Oduber

Bij Osaira Muyale besprak Joost de ideeën die zij heeft voor het vullen van haar residencyplekken. Dat wil ze niet uitsluitend beperken tot beeldend kunstenaars, maar ook beschikbaar stellen voor musici en andere cultuurprofessionals. Onder het genot van een smakelijk bereide sandwich besprak Joost de mogelijkheden voor ondersteuning van haar programma via KulturA, evenals enkele kleine aanpassingen aan haar expositieruimte in verband met de aankomende biënnale op Aruba.

Osaira Muyale aan de slag in haar keuken

Elvis Lopez pikte Joost weer op en bracht hem na een kleine toer langs de nieuwe locatie van de dependance van het Rietveld Academie op Aruba terug naar Ateliers’89, dat al geruime tijd door het Mondriaan Fonds en KulturA ondersteund wordt in het programma van residencies en educatie op het gebied van beeldende kunst. Elvis gaf een update van alle projecten en organisatorische perikelen in het afgelopen jaar. Hopelijk kan Ateliers’89 op zijn locatie blijven en de lijn van afgelopen jaren doorzetten.

Ateliers’89

Nieuw is het idee van Elvis om de Ateliers’89 te linken met allerlei relevante organisaties en (online) magazines in het Caribisch gebied, een mooie ontwikkeling. Daarnaast wil hij (samen met Ryan Oduber) meer werk maken van televisie en film, onder meer door de nieuwe black box met al het materiaal te gaan benutten voor live televisie.

Ryan Oduber en Elvis Lopez pakken materiaal uit in hun black box

Bij CILO City Lounge ontmoette Joost kort Diederik ten Holder. Hij is relatief nieuw bij de Nederlandse Vertegenwoordiging op Aruba en is samen met zijn collega’s onder veel meer verantwoordelijk voor een klein budget dat de Vertegenwoordiging besteedt aan culturele en sociaal-maatschappelijke projecten. Diederik vertelde dat zij maximaal 5.000 Arubaanse guldens aan projecten kunnen besteden en vaak samen optrekken met CEDE Aruba en UNOCA. Ook in projecten van KulturA participeert de Vertegenwoordiging regelmatig. Joost en Diederik sprake af contact te houden over de ontwikkelingen op Aruba, ook na het stoppen van de Regeling KulturA.

Diederik ten Holder

Ten slotte schoof Olga Buckley van Bon Nochi Drume Dushi aan. Zij heeft onlangs een subsidie gekregen van KulturA voor een professionaliseringsslag voor haar stichting die zich met een bijzonder voorleesproject richt op leesbevordering op Aruba. Het is een complex project en Olga legde Joost uit op welke manier de verschillende onderdelen op elkaar ingrijpen: voorleessessies bij kinderen thuis, trainingen voor vrijwilligers, aanstelling van een medewerker om pr te doen, en nog veel meer. Van belang voor Olga is een gedegen onderzoek naar de effecten van het project de afgelopen jaren, een onderdeel waarvoor nog geen dekking aanwezig is. Joost beloofde uit te zoeken of dit binnen het bestaande budget alsnog gedaan kan worden.

Olga Buckley

Op zijn laatste dag op de Bovenwindse eilanden bezocht Ronald de Jubilee Library in Philipsburg. Directeur Monique Alberts laat het online krantenhoekje zien dat door KulturA is ondersteund. Het is nu vakantie, maar er wordt normaal druk gebruik van gemaakt.

Zij wil nu graag een media-lab in de bibliotheek; het zal komen in een deel van de zaal waar nu computers staan. Vandaag stroomt daar het regenwater onder de deuren door en vormt grote plassen. De zaal moet voor het lab verbouwd worden – en waterdicht gemaakt. Monique is geïnspireerd door het media-lab van de Biblioteka Korsou (dat ook door KulturA is ondersteund). Zij gaat een aanvraag bij KulturA doen.

Monique Alberts

Monique wil graag met de bibliotheken van de andere Bovenwindse eilanden verder blijven samenwerken als voor 10-10-10, bijvoorbeeld op het gebied van internet, digitalisering en voor een kinderboekenweek.

Sint Maarten National Museum

Elsje Bosch, directeur van het museum van de St. Maarten National Heritage Foundation laat haar museum vol trots zien, maar ook met pijn in haar hart. De ruimte van het museum is veel te klein voor alles wat ze heeft verzameld. Binnenkort kan ze er weliswaar nog een klein ruimte bij huren, maar dat maakt uiteindelijk weinig verschil. De boeken en tijdschriften staan bijvoorbeeld verstopt in kamertjes opzij, terwijl die goed toegankelijk zouden moeten zijn.

Elsje Bosch

Een afdeling die haar ter harte gaat is die over Fort Amsterdam, dat nog steeds in handen is van een hoteleigenaar die het niet wil restaureren. Zij heeft al veel gedaan om het fort te behouden (zoals de ‘Protect Fort Amsterdam’ promotion). Elsje zou de collectie van het museum wel graag uitbreiden met digitale documenten uit Nederland, misschien wordt dat een aanvraag

Advertenties

Donderdag 17 november 2011 – Aruba

Op de eerste dag op Aruba werd Femie opgehaald door Olga Buckley van de organisatie Bon Nochi Drumi Dushi. De organisatie heeft sinds kort een prachtige ruimte in gebruik gekregen van het Ministerie van Sociale Zaken. Olga heeft enkele weken geleden een subsidieaanvraag bij de KulturA-regeling ingediend en wacht nog op de uitslag hiervan. Enthousiast geeft Olga een toelichting bij de aanvraag en over het belangrijke werk van de stichting om leesbevordering te stimuleren. Bijzonder is dat de stichting hiervoor naar de gezinnen toegaat. De vrijwilligers gaan samen met de ouders voorlezen, om zo het voorlezen en het zelf lezen van kinderen te stimuleren. Belangrijk hierbij is om met de bibliotheek samen te werken, want een goed aanbod van mooie kinderboeken is van belang. Olga vertelde waar de organisatie op dit moment aandacht aan wil besteden: het binden van de vrijwilligers aan de organisatie, onderzoek naar de effecten van de activiteiten en publieksactiviteiten om leesbevordering onder de aandacht te brengen.

Olga Buckley

Joost sprak ondertussen met Anneloes Geldermans. Zij woont een jaar op Aruba en is betrokken bij de organisatie van het Aruba Piano festival van pianist Armand Simon. Het festival is laagdrempelig van opzet (zowel wat betreft programmering als de toegangsprijzen) omdat klassieke muziek op Aruba niet de meest populaire cultuuruiting is en op die manier – gecombineerd met een concours voor schoolkinderen – mikt het festival op voldoende maatschappelijk draagvlak. Het pianofestival bestaat nu vijf jaar en de organisatie wil graag uitbreiden naar de andere Benedenwindse eilanden. Bestaande contacten op Bonaire en Curaçao worden daarvoor ingezet en mogelijk kan KulturA in zo’n investering in netwerken bijdragen.

Anneloes Geldermans

Daarna liep Joost gauw van Starbucks naar CILO City Lounge voor een afspraak met danseres Samantha Westra Juppa en haar schoonvader Peter Westra. Beiden zijn nauw betrokken bij de dansschool Club di Moviemento. Samantha vertelde dat ze in 2011 voor de tweede keer met een groep studenten en docenten naar het jeugddansfestival in New Jersy waren gegaan om op te treden en workshops te geven. Verder heeft ze zelf bijscholing gedaan bij Amerikaanse dansers. Graag wil Samantha voor haar eigen dansschool en die van haar collega’s iets betekenen door een expertisebevorderingsprogramma te beginnen. Mogelijk kan KulturA daaraan bijdragen.

Samantha Westra Juppa en Peter Westra

Ook bij CILO had Femie een ontmoeting met Jean Vieira van de Stichting Mira. De stichting geeft tekenlessen en lessen in werken met textiele werkvormen voor tussen de 50 a 65 cursisten tussen de 5 en 20 jaar. Mira heeft net een subsidie gekregen voor materialen voor de studioruimte om nieuwe technieken te kunnen introduceren, betere werkplekken voor haar cursisten te bieden en betere faciliteiten te hebben voor het opslaan en tentoonstellen van de gemaakte werken. Femie en Jean spraken wat praktische zaken door over de subsidie.

Femie met Jean Vieira

Joost ontmoette inmiddels Friso Veenman en Erik Eman van het Caribbean Sea Jazz festival. Het festival ontvangt ondersteuning voor de programmering van het Fonds voor Podiumkunsten. Daarnaast zou de organisatie conform de statuten ook buiten de festivaltijd activiteiten moeten organiseren, maar daarvoor ontbreken ook de materialen. Erik en Friso presenteerden een concreet plan voor de aanschap van een mobiel en veranderbaar podium enerzijds en voor het aanschaffen van (een deel van de) filmapparatuur en de bijbehoren expertise. Lokale makers kunnen zo bouwen aan een portfolio.

Susan de Lange en Ferdinand Franca

Direct op Erik en Friso aansluitend ontmoette Joost Susan de Lange en Ferdinand Franca van Museo Historico, een oud fort (Fort Zoutman) waarin de cultuurgeschiedenis van het eiland gepresenteerd wordt. De inhoud van de expositie is afgestemd op de vaste expositie in het Archeologisch Museum, opdat er geen dubbelingen plaatsvinden. Het museum huisvest eveneens het folkloristische Bon Boni Festival: een wekelijks terugkerend festival met traditionele muziek en hapjes. Er ligt al een concreet projectdossier bij KulturA, dus eenmaal terug in Nederland zal KulturA uitsluitsel kunnen geven.

Femie ging door naar Elvis Lopez van Ateliers’89. Daar maakte ze ook kennis met Rem van den Bosch en Nicole Bianchet die daar met hun zoontje als artist in residence verblijven. Na een korte rondleiding door de lokalen vertrokken ze met de auto naar San Nicolas waar Elvis het werken met jongeren in de bario wilde laten zien.

Elvis en cursisten van de cursus zelfportret die gegeven wordt door Rem en Nicole

In de bario maakte Femie kennis met ‘tante Sedi’. Met de ondersteuning van Elvis organiseert zij culturele activiteiten in de wijk voor jongeren zoals dans- en theaterproducties maar ook beeldende kunst projecten. De grote wens van tante Sedi is dat het scherm bij het podium die gebruikt wordt bij filmprojecties en bij voorstellingen hersteld wordt en dat er een elektriciteitsvoorziening voor verlichting komt. Een kleine investering die van groot belang voor de buurtactiviteiten kan zijn. Daarna toerde Elvis door een aantal andere bario’s om ook de andere kant van de Antilliaanse samenleving te laten zien.

Femie bij een muurschildering die gemaakt is door de jongerengroep Young Disciplines van ‘tante Sedi’

Joost was ondertussen aangekomen bij beeldend kunstenaar Osaira Muyale. Voor haar studiO heeft KulturA bijgedragen aan enkele materiële investeringen die de veiligheid van de bezoeker vergroten en van het huis ook daadwerkelijk een publieke plek maken.

Osaira Muyale en Joost Vrieler

Osaira bracht Joost nog even bij de tentoonstelling van SALON in het gebouw van UNOCA, een mooi overzicht van wat hedendaagse beeldende kunst vermag.

tentoonstellingsruimte bij UNOCA

Osaira was zo vriendelijk om Joost naar Noord te brengen, naar Claudia Ruiz-Vasquez. Deze van oorsprong Guatemalteekse is op Aruba actief als ontwerper en deed tot voor komt de inrichting van privéhuizen. Langzamerhand krijgt Claudia meer voet aan de grond en kan ze veel beter inschatten welke noodzakelijke investeringen in haar organisatie Arte Sano noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld deel te gaan uitmaken van een kring van ontwerpers die zich bezighouden met sociale vraagstukken.

Claudia Ruiz-Vasquez

Ook Claudia bracht Joost naar zijn laatste afspraak: bij Terrafuse ontmoette hij Ciro en Marian Abath die met veel volharding in de afgelopen jaren een professionele glasblazerij uit de grond wisten te stampen. Ook KulturA hielp mee, vooral bij de aanschaf van bijzondere ovens en gereedschap opdat de kunstenaarsgemeenschap er volop van kon profiteren. Om de kennis en uitwisseling bij de groepen aan te wakkeren, organiseert Terrafuse veel laagdrempelige activiteiten.

Dinsdag 28 september 2010 – Aruba

Femie besprak verschillende plannen met Angelo Tromp en Zahira Zaandam, beide werkzaam voor de Arubaanse overheid en aanjagers van allerlei culturele initiatieven.

Angelo Tromp, Zahira Zaandam en Femie

Ronald sprak kunstenaar Osaira Muyale. Haar huis is een bijzondere plek: alle ruimtes zijn overgenomen door het werk van Osaira, die zelf in een aanpalend gedeelte woont.

Osaira Muyale

In de buurt rondom haar huis staan allerlei veranderingen op stapel. Cas di Cultura krijgt een inhoudelijke en financiële impuls, UNOCA begint een museum, en wellicht komt er in de toekomst een kunstopleiding in de buurt. Osaira wil hierop inspelen door haar huis een publieke functie te geven, een plek om te eten en te drinken en ondertussen over kunst en cultuur te discussiëren.

Een van de koffiehoekjes bij Osaira Muyale

In de avond vertrokken Femie en Ronald naar Bonaire. Die reis ging niet zonder hobbels. In verband met de annulering van de reguliere vlucht, moesten Femie en Ronald uitwijken naar alternatief vervoer. Het werd een piepklein vliegtuigje, bijna zonder andere passagiers.

Ronald staat weer veilig op de grond

2 mei t/m 5 mei 2009 – Aruba/Curaçao

Na een korte break van een paar dagen – waarin Ronald op Koninginnedag de Vrijmarkt bezocht en Suzanne de oostkant van Curaçao verkende – werden zij vrijdag 5 mei gastvrij ontvangen door Frank Martinus Arion en zijn vrouw Trudi Guda. Arion is geen l’art pour l’art-aanhanger, integendeel: literatuur heeft ook een maatschappelijke functie, dient een relatie te hebben met de wereld om haar heen. De schrijver pleit voor (kinder)boeken in het Papiaments en een professionele literaire omgeving voor jong en gevestigd talent.

Frank Martinus Arion

Frank Martinus Arion

Door een kapotte vliegtuigpropeller arriveerden Ronald Bos en Suzanne Meeuwissen zaterdag pas laat op Aruba. Zondag bezoeken ze een loods vol carnavalsstukken, en bij een lokale vissershangout vertelt de Arubaanse kunstenares Desiree Rep over haar schrijfambities, het belang van professionele feedback en het gebrek aan kunst- en literaire kritiek.

Suzanne en Desirée Rep in de carnavalsloods

Suzanne en Desirée Rep in de carnavalsloods

Maandag 4 en dinsdag 5 mei spraken Ronald en Suzanne achtereenvolgens met de openbare – tevens Nationale – bibliotheek; twee bevlogen docenten van het Instituto Pedagogico Arubano (IPA), het Unoca-fonds dat ook boeken uitgeeft, beginnend schrijftalent, en met Alice van Romondt en Des Croes van Charuba: een uitgeverij die met weinig middelen mooi verzorgde boeken maakt.

Ronald en Suzanne voor uitgeverij Charuba

Ronald en Suzanne voor uitgeverij Charuba

Autootje van uitgeverij Charuba

Autootje van uitgeverij Charuba

Als parting shot had Unoca voor Suzanne en Ronald een informatieve bijeenkomst georganiseerd met twaalf kinderboekenauteurs en -illustratoren. Die avond vertrok de vlucht naar Curaçao op tijd, en na een lunch met fotograaf en onderwijsbeleidsmedewerkster Junice Augusta en dramadocent/schrijver Roy Colastica, keren Suzanne en Ronald terug naar Amsterdam.

Informatiebijeenkomst Aruba (2009)

In het splinternieuwe Archeologisch Museum Aruba vond de centrale informatiebijeenkomst plaats voor culturele instellingen en geïnteresseerden op Aruba. Het was een drukbezochte presentatie waar minstens 75 mensen bij aanwezig waren, inclusief de Arubaanse krant Amigoe

Gitta spreekt de volle zaal toe

Gitta spreekt de volle zaal toe

Er waren na Gitta’s presentatie wederom veel vragen. Sommigen waren identiek aan die op Bonaire; die kunnen dan ook worden nagelezen in het verslag van die bijeenkomst. Op deze plek publiceren we de vragen die nog niet eerder gesteld werden:

Kan er voor hetzelfde project zowel bij de Regeling KulturA als bij de reguliere mogelijkheden van de fondsen aangevraagd worden?
Nee, dat is niet mogelijk.

Ook niet als het om 2 aparte onderdelen van het project gaat?
Dat zal per project bekeken moeten worden. Neem hiervoor contact op met een van de medewerkers van de fondsen (email-adressen staan op de website).

Kan een rechtspersoon die gerelateerd is aan een overheidsinstelling een aanvraag bij KulturA indienen?
Dat kan. Scholen, archieven en bibliotheken bijvoorbeeld kunnen ook een aanvraag indienen.

Hoe gaat de verdeling precies? Als er geen verdeelsleutel tussen de eilanden is, wordt het een competitie en bestaat dan niet het risico dat een eiland met een omvangrijk project het grootste deel van het budget krijgt en dat er dan geen geld meer is voor andere projecten?
In principe krijgt het beste plan een subsidie. Hoe eerder u aanvraagt hoe beter. Maar als u bijvoorbeeld € 500.000 aanvraagt, dan is de kans natuurlijk klein dat het bedrag ook daadwerkelijk wordt toegekend.

Is er een maximum bedrag dat aangevraagd kan worden?
Nee, die is er niet, maar zie ook het antwoord hierboven.

Kunnen meerdere projecten van eenzelfde instelling worden toegekend?
Ja, dat is mogelijk.

Kan ook aangevraagd worden voor een project dat al in gang is gezet of wat is afgelopen, maar waar nog een begrotingstekort is?
Nee, subsidiëring achteraf is niet mogelijk.

Als je een aanvraag indient en het geld voor het jaar blijkt op te zijn, kun je het project dan het volgende jaar opnieuw aanvragen?
Dat is nog niet aan de orde. Op dit moment zijn nog weinig aanvragen ingediend, dus is er voldoende budget. Mocht op een moment blijken dat het budget uitgeput raakt, wordt bekeken hoe dit opgelost wordt.

Kan de huur van een pand waar het project plaatsvindt op de begroting worden opgevoerd?
Dat is zeer afhankelijk van de aard van het project, de looptijd van het project en op wat voor locatie. Hierover kunt u vooraf beter met een van de medewerkers overleggen.

Chrit met museumdirecteur Arminda Franken Ruiz

Chrit met museumdirecteur Arminda Franken Ruiz

Hieronder volgt een lange, niet eens uitputtende lijst met organisaties en personen die de bijeenkomst bijwoonden:
_Amigoe (Sharina Henriquez)
_Archeologisch Museum Aruba (Arminda Franken Ruiz, Margriet Lee-Tromp, Marguerite Weever)
_Archivo Nacional Aruba (Shakira Croes, Raymond Hernandez)
_Art Rap Foundation (Nelson Gonzalez)
_Aruba AVI (Francisco Pardo)
_Aruba International Arts Foundation (Stan Kuiperi)
_Aruba International Dance Foundation (Wilma Kuiperi Jansen)
_Ateliers’89 (Gemma Faber, Elvis López)
_Biblioteca Nacional Aruba (Astrid Britten)
_Bill de la Vegart Foundation (Nigel Matthew)
_Caribbean Academy for Music & the Arts (Ronnie Flanagan)
_Caribbean Sea Foundation (Erik Eman, Ronnie Flanagan, Sam van der Horst)
_Cas di Cultura (Vicky Arens-Tjon-a-Tjoe, Henk Bakker)
_CEDE Aruba (Amy Lasten)
_Cultura TV (Ryan Oduber)
_Departamento di Cultura Aruba (Freddy Montoya)
_Desirée Rep
_Directie Cultuur (Stanley Dabian, Pedro Kelly)
_Directie Financiën (Clarissa Jacobs)
_Directie Onderwijs Arte (Mayra Stroeken)
_Directie Sociale Zaken (Daniël Tecklenborg)
_Evelino Fingal
_FARPA/MOVARX (Jarmine Acosta, Angelo Angela, Amy Lasten)
_FOEC (Lillian Angela)
_Foundation Insight for the Arts (Alida Martinez)
_Frans Laclé
_Fundacion Muchila Creativo (Rose-Marie Provence)
_Irene Peterson
_Ivan Jansen
_KIMA/TERA (Trudy Lampe)
_Lara Kuiperi
_Monumentenbureau Aruba (Hugo Mohamed)
_Musa Cas di Artista (Astra Paesch)
_Orbitalnets Webdesign (Dwayne Heronimo)
_Osaira Muyale
_Oslin Boekhoudt
_Parke Nacional Arikok (Diego Marquez, Jimmy Mijer)
_Prins Bernhard Cultuurfonds (Roly Sint Jago)
_SINFA Art Gallery (Glenda Heyliger, Jacky Redhead)
_Skol di Baile Diana Antonette (Alydia Wever)
_Stichting Artesania Arubano (Miriam Buckley, John Lee, Omaira Silva)
_Stichting Schouwburg (Herman Hek)
_Teatra (Takha Mohamed)
_Terrafuse Aruba Glass Ceramics (Ciro Abatti)
_UNOCA (Herman Hek)
_VNO (Sanne Jansen)

Woensdag 22 april 2009 – Aruba

Mayke en Joost gingen op hun beurt ’s ochtends op bezoek bij Vicky Arens-Tjon-a-Tjoe van Cas di Cultura. Vicky vertelde dat ze in de toekomst stevig in wil zetten op de podiumkunsten; voor beeldende kunst zal altijd ruimte zijn maar er wordt in de komende jaren geen specifiek beleid op gemaakt. In de multifunctionele ruimte naast de grote zaal hingen nog verschillende doeken te koop die Renwick Heronimo bij zijn vertrek naar Washington niet uit de Acces Gallery heeft kunnen meenemen.

Vicky Arens - Tjon-A-Tjoe

Vicky Arens - Tjon-A-Tjoe

Gitta bezocht in de ochtend Myriam Jacobs van de permanente Nederlandse vertegenwoordiging op Aruba. Samen met Chrit had ze vervolgens een afspraak met Ramon Lee, Minister van Arbeid, Cultuur & Sport. De Minister toonde zich verheugd over het Nederlandse initiatief om de culturele betrekkingen binnen het koninkrijk te versterken en toonde zich bereid mee te denken over de implementatie van KulturA. Voorts meldde de Minister dat de voorbereidingen voor de Koninkrijksspelen in volle gang zijn en dat hij ervan overtuigd is dat ze op Aruba een succes zullen worden.

Robin en Rob zagen Jan Veneman en Amy Lasten van CEDE Aruba, een fonds dat zich onder meer in de wijken manifesteert met zowel sociale als culturele projecten. Public Education is een belangrijk uitgangspunt voor dit fonds. Net als UNOCA ontvangen ook zij hun middelen via de FDA. CEDE Aruba werkt al (structureel) samen met bijvoorbeeld het Oranjefonds en SKAN-fonds.

Mayke en Joost ontmoetten vroeg op de middag Maritza Boyce en Alfredo Doornkamp van Arts Factory. In de Skol di Arte in San Nicolaas en in Ateliers’89 in Oranjestad verzorgt Arts Factory cursussen tekenen aan leerlingen van jong en oud. Ook probeert Maritza verf en schildersmaterialen tegen een betaalbare prijs voor kunstenaars op het eiland beschikbaar te maken.

De Access Gallery van Renwick Heronimo bestaat niet meer, tegenwoordig is er het kunstcafé Musa gevestigd. Mayke en Joost hebben Musa bezocht, waarna Mayke voor een rondleiding bij het Archeologisch Museum Aruba later ook Rob en Robin trof.

Gitta en Chrit waren ondertussen op bezoek bij Ruby Eckmeyer van het Instituto di Cultura, vergelijkbaar met een Dienst Cultuur in Nederland. Er werden ideeën uitgewisseld over mogelijke aanvragen in de toekomst. Een idee om een conferentie over programma’s gericht op expertisebevording binnen de Caribische regio kwam ter sprake, bijvoorbeeld door de presentatie van best practices. Misschien dat het Instituto di Cultura daar een rol voor zichzelf ziet weggelegd.

Mayke trof na haar bezoek aan het museum in Musa kunstenaar Ryan Oduber, met wie ze sprak over een ambitieus plan om een culturele omroep voor de Benedenwindse eilanden te starten.

Ryan Oduber

Ryan Oduber

De centrale informatiebijeenkomst in het Archeologisch Museum Aruba was druk bezocht. Voor een overzicht van de aanwezigen en de meest gestelde vragen: zie het speciale bericht.

Na afloop van de bijeenkomst zijn Mayke en Joost meegegaan met Glenda Heyliger naar San Nicolaas om SINFA te bezoeken. San Nicolaas is een belangrijke plaats op Aruba waar veel arbeiders van de raffinaderij uit andere Caribische eilanden wonen. Het heeft, ondanks de vele problemen die niet over het hoofd zijn te zien, veel sfeer en energie op straat. Glenda gaf een rondleiding door het gebouw van SINFA dat een ruime tentoonstellingsruimte beslaat met gastverblijven daarboven. Er stonden nog werken uit het recent afgesloten project ArtiAruba (mede ondersteund door het Fonds BKVB en de Mondriaan Stichting) van Mo Mohammed, Chantal Breukers, Jimmy Rage, Moritz Ebinger en Dick Tuinder. Glenda vertelde over de inventiviteit en creativiteit die soms nodig is om een plek als SINFA voor Aruba en San Nicolaas te behouden, maar ze wil inzetten op het versterken van het internationale profiel om het bestaansrecht van SINFA als organisatie te vergroten.

Dinsdag 21 april 2009 – Bonaire/Aruba

Joost, Robin en Rob werken de blog bij

Joost, Robin en Rob werken de blog bij

Het gezelschap verplaatste zich vandaag van Bonaire naar Aruba. Mayke bezocht Osaira Muyale in haar atelier en bekeek de ruimte waarin Osaira een residency wil realiseren.

Gitta, Chrit, Robin en Rob bezochten UNOCA, een fonds dat cultuurprojecten ondersteunt, zowel inhoudelijk als financieel. Jaarlijks heeft men 1,2 miljoen florins (ongeveer € 550.000) te besteden. De financiering van dit fonds zelf staat enigszins onder druk omdat na tien jaar de Nederlandse bijdrage (via zogenaamde FDA-gelden) aan het einde van dit jaar stopt. UNOCA is zich aan het heroriënteren en zoekt partnerships met bijvoorbeeld Nederlandse fondsen.

Het bezoek aan Cas di Cultura bracht aan het licht dat er diverse verbeteringen aan (technische) installaties en de akoestiek nodig zijn en directrice Vicky Arens-Tjon-a-Tjoe sprak de wens uit om een in onbruik geraakte balletzaal te transformeren tot een multifunctionele ruimte waar bijvoorbeeld theatercursussen gegeven kunnen worden.

Kas di Kultura

Kas di Kultura

Ondertussen bezocht Joost het Archeologisch Museum Aruba en besprak met directeur Arminda Franken Ruiz en educatief medewerker Marguerite Weever plannen die het museum in de nabije toekomst wil realiseren. Het museum is, mede door steun van UNOCA en andere partijen, verhuisd naar een nieuwe locatie in de Schelpstraat. Het zijn meerdere oude gebouwen die gerenoveerd zijn met een nieuw gebouwde vleugel erbij, zodat het museum als het in juli zijn deuren opent er professioneel en actueel uitziet.

Rob en Robin gingen aansluitend op bezoek bij Cas di Cultura, waar Vicky Arens-Tjon-a-Tjoe hen rondleidde door het gebouw. Cas di Cultura programmeert jaarlijks 200 voorstellingen voor een ruim publiek. Vicky vertelde over plannen die Cas di Cultura heeft om in de komende jaren een substantieel programma te ontwikkelen op het gebied van theater en educatie.

bespreking bij Ateliers'89

bespreking bij Ateliers'89

Chrit, Gitta, Joost en Mayke troffen elkaar bij Ateliers’89. Elvis López, de onvermoeibare drijvende kracht achter Ateliers’89, gaf een rondleiding door het oude schoolgebouw dat met veel inzet en hard werk geschikt is gemaakt om cursussen te geven aan jonge kinderen, jeugd en oudere cursisten.

Ontvangst door Elvis

Ontvangst door Elvis

Galerij van Ateliers'89

Galerij van Ateliers'89

Er is ook een expositieruimte en daarnaast is Elvis hard bezig de voorzieningen voor kunstenaars in residency te verbeteren. Eind mei is er een tentoonstelling gepland met Arubaanse kunstenaars ter gelegenheid van het bezoek van 6 Amerikaanse curatoren van het project Crossovers. Het Instituto Buena Bista (Willemstad) coördineert het bezoek van deze delegatie aan de Antilliaanse eilanden, mede door een bijdrage van KulturA.

Elvis Lopes, Ateliers'89

Elvis López, Ateliers'89

De sponsoren van Ateliers'89 op een rij

De sponsoren van Ateliers'89 op een rij