Tagarchief: Sint Eustatius Historical Foundation

Vrijdag 27 juli 2012 – Sint Eustatius

Op 27 juli begon Letterenfonds medewerker Ronald Bos aan de voorlopig laatste KulturA reis naar de Nederlandse Cariben. Met de Twin Otter van WinAir vloog hij van St. Maarten naar Statia en wandelde langs de zonovergoten wegen naar Goddet House, waar hij commissioner Mr. Glenville Schmidt ontmoette.

Commissioner Glenville Schmidt

Met Mr. Schmidt besprak hij de verlening bijzondere toezegging van € 150.000 voor het Openbaar bibliotheekwerk aan Sint Eustatius door het Ministerie van OCW. Deze uikering betekent veel voor de GJB Public Library op Statia, die tot nu toe geen eigen budget heeft. Ze moesten het doen met de salarissen en incidentele kosten via de Government. Zo kon de bibliotheek geen aanvragen bij KulturA doen, omdat ze niet over eigen middelen beschikte. Het doel van deze verlening – die trouwens ook aan Bonaire en Saba is gedaan – om de bibliotheek op een ‘in Nederland gangbaar niveau’ te brengen. Binnenkort gaat commissioner Schmidt met het bestuur van de bibliotheek praten over de besteding van het geld.

GJB Public Library op Statia

Wat later in de Public Library (zie ook de blog van 13 mei 2011) waren bestuursleden Inez Shaw Mars en Carin Henriquez aanwezig om verder te praten over de toekomst van de bibliotheek. Zij zijn ook verheugd met het nieuwe perspectief dankzij de toezegging.

Carin Henriquez en Inez Shaw Mars

Ze gaan zo spoedig mogelijk met de commissioner overleggen, ook over een mogelijke aanvraag bij KulturA voor vernieuwing van inventaris en computers. De bibliotheekbezoekers moet het al tijden doen met drie oude pc’s in een hoekje van het gebouw, dat een opknapbeurt hard nodig heeft.

De computerhoek in de GJB Public Library

Na het voortijdig vertrek van bibliothecaris Petra Ploeg eind 2011 moet de bibliotheek het stellen zonder dagelijkse leiding, mogelijk dat de nieuwe situatie haar terugkeer mogelijk maakt? Zij was ook degene die na haar vertrek de aanvraag bij OCW voor de uitkering heeft geschreven.

Mega D

Mega D is een energieke man met veel plannen (zie ook de blog van 24 november 2010). Langzaam bouwt hij ze van de grond af op. Zoals de Youth Club die hij intussen Motivation heeft genoemd, hij wil kinderen motiveren. Zijn enthousiasme is aanstekelijk: naschoolse opvang, educatieve spotjes voor de lokale tv, een agenda voor schoolkinderen, etc. Nu heeft hij een stuk grond ter beschikking naast de school op Saba waar hij een multimediacentrum voor kinderen voor ogen heeft. Een gefaseerd plan waarvoor hij bij KulturA een aanvraag gaat doen voor inventaris.

Mega D toont de agenda die hij ontworpen heeft

Min of meer bij toeval ontmoetten Walter Hellebrand en Ronald elkaar (zie ook weer de blog van 24 november 2010). Walter wil als directeur van de Monuments Foundation een gezamenijk voorstel doen met SICAR en de Historical Foundation (waarvan hij bestuurslid is) om een Statia Heritage Committee op te richten. De bedoeling is om voor het St. Eustatia Historical Foundation Museum een nieuwe inventaris aan te vragen en om het beheer van het museum te professionaliseren.

Het museum op Statia

Advertenties

Ondersteunde projecten januari en februari 2011

Eterno (Aruba) – studiO
StudiO wordt na de verbouwing een gastvrije combinatie van expositieruimtes, atelier, gastateliers en eetgelegenheid en is zo een waardevolle aanvulling op het bestaande aanbod van beeldende kunst op het eiland. Door ook ruimte te bieden aan internationale kunstenaars, zal studiO impulsen leveren aan het vergroten van het artistieke referentiekader van de Arubaanse kunstenaarsgemeenschap.

Insight For The Arts (Aruba) – Rosea Nobo
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de status aparte van het eiland organiseert Insight een expositie die de stand van zaken van hedendaagse beeldende kunst en vormgeving op Aruba representeert. Het project zorgt voor een interessante professionele en artistieke stimulans voor de kunstenaars, vooral doordat de Cubaanse curator José Manuel Noceda Fernández verantwoordelijk is voor de inhoud. Een groep buitenlandse curatoren bezoekt het eiland tijdens het project en kunnen op die manier Arubaanse kunstenaars scouten. Het project is tevens een opmaat naar een nieuwe kunstbiënnale op het eiland.

José Manuel Noceda Fernández

Konsulta pa Grandinan Boneiru (Bonaire) – Grandinan ta Kanta
Konsulta pa Grandinan organiseert muzikale lessen en evenementen voor ouderen, wat bijdraagt aan het vergroten van actieve participatie van ouderen. In dit project vindt expertiseoverdracht plaats en kunnen de deelnemers hun vaardigheden verbeteren, voorstellingen geven en gezamenlijk kunst en cultuur beoefenen. De aanschaf van de apparatuur en materiaal hiervoor, draagt bij aan het versterken van de culturele infrastructuur op Bonaire.

NAAM (Curaçao) – Libraries seminar 2011
Het NAAM financiert middels deze bijdrage deelname uit Suriname, Saba, Sint Maarten, Sint Eustatius en Aruba aan een dridaagse seminar voor bibliotheken in het Caribisch gebied. Tijdens het seminar staat het versterken en uitbreiden van relevante netwerken centraal, evenals het overdragen van kennis. Het programma bestaat onder meer uit praktische trainingen boor de bibliotheektechnische staf en uit management workshops voor het hogere kader.

Plataforma Kultural (Bonaire) – Bon bini Bonaire
In samenwerking met onder meer Beeld & Geluid, het Nationaal Archief en Erfgoedcentrum DIEP ontsluit het Plataforma Kultural het audiovisuele archief van journalist en tv-maker Boi Antoin. Het archief bevat uniek materiaal over de geschiedenis van het eiland en kan na digitalisering een rol spelen in presentaties, publicaties en educatie op het eiland.

SECAR (Sint Eustatius) – Twee voertuigen
SECAR is een organisatie die met behulp van lokale en international vrijwilligers veel betekent voor het beheer en het behoud van archeologische vindplaatsen op Statia. Om het werk te vereenvoudigen, schaft SECAR twee auto’s aan, mede met steun via KulturA.

Sint Eustatius Historical Foundation (Sint Eustatius) – Reconstructie van een achtiende-eeuwse smidse
Met de inrichting van een 18e-eeuwse smidse belicht de stichting een bijzonder aspect uit het dagelijks leven op een Caribische kolonie. De stichting heeft ervaring met het beheer van historische sites en beschikt over goede contacten met de scholen op het eiland. Deze investering in de binnenkant van de smidse heeft daardoor vermoedelijk langdurig effect en verrijkt het culturele aanbod op het eiland.

Teatro Luna Blou (Curaçao) – KunstBende Koninkrijksbreed
Vertegenwoordigers van alle zes Nederlandse Caribische eilanden komen bijeen bij Luna Blou op Curaçao. Tijdens deze werkconferentie wordt een projectplan voor implementatie van het Kunstbendeconcept op alle zes de Nederlandse Caribische eilanden gemaakt met behulp van Nederlandse expertise.

Woensdag 24 november 2010 – Sint Eustatius

Het prachtig gelegen pand van SECAR

Joost begon de dag met een bezoek aan het gebouw van SECAR. Onder de bezielende leiding van eilandarcheoloog Grant Gilmore werkt een klein team vrijwilligers aan opgravingen verspreid over het eiland. In Oranje Bay werden bijvoorbeeld de resten van een gezonken schip geborgen, en op het terrein van de synagoge vond SECAR ook bijzondere artefacten.

De werkruimte van SECAR

Bij afwezigheid van Grant wegens onderwijswerkzaamheden in de Verenigde Staten, kreeg Joost een rondleiding door het gebouw van de Israëli Amir Toister die SECAR 3 maanden ondersteunt met werkzaamheden aan het computersysteem.

Amir legt uit hoe SECAR werkt

Bijzonder aan SECAR is de grote rol voor vrijwilligers, ook van buiten het eiland. SECAR biedt geïnteresseerden een bijzonder verblijf in het eigen pand en daarnaast een plaats in het opgravingsteam aan. Het mes snijdt aan twee kanten: de ‘toeristen’ leren bijzondere vaardigheden en SECAR krijgt zijn werkzaamheden eerder af.

De Mega D Youth Club in Oranjestad

Dion Chambers, beter bekend onder zijn artiestennaam Mega D, pikte Joost op bij SECAR om zijn pas opgerichte Youth Club te bekijken. De gedreven Mega D komt van Statia, maar heeft in de afgelopen jaren veel in het buitenland en in Nederland gewerkt. Op Statia houdt hij zich sinds kort bezig met een naschools programma waarin scholieren onder professioneel toezicht bijles en huiswerkbegeleiding krijgen. Ouders betalen hiervoor een bescheiden bijdrage. Onderdeel van het extra programma is af en toe een cultureel georiënteerd programmapunt, zoals gezamenlijk filmmaken, dans of muziek.

Mega D

Achter het gebouw staat een leegstaande kerk waar misschien op termijn de activiteiten kunnen plaatsvinden. Joost en Mega D bespraken de mogelijkheden om tijdelijk gastdocenten in te huren om bijzondere programma-onderdelen te verzorgen, samen te werken met andere NGO’s op het eiland en zijn eigen staf te trainen zodat het een duurzaam effect kan hebben.

De leegstaande kerk achter de Youth Club

Vervolgens ging Joost op bezoek bij Walter Hellebrand, de nog maar zeer recent benoemde directeur van de Monument Foundation. Deze stichting is een privaat initiatief, maar historicus en wereldreiziger Hellebrand wordt middels een salarissubsidie van de overheid in staat gesteld zijn belangrijke werk te doen: het opstellen van een monumentenlijst. Walters kantoor is nog niet helemaal ingericht, vandaar dat hij momenteel kantoor aan huis houdt.

Walter Hellebrand

Walter en Joost bespraken de ambities van Statia om in de toekomst een bijzonder Historisch Centrum te realiseren waarin de Monument Foundation, Stinapa, de Historical Foundation en SECAR een plek zouden kunnen vinden om hun werk beter te kunnen doen. Daarnaast vormt een dergelijke investering de basisvoorwaarde om daarna expliciet publieksgeoriënteerde activiteiten te programmeren.

Het historische huisje van Walter Hellebrand

Aansluitend op Joosts bezoek aan Walter, ging hij kijken bij het Simon Doncker Museum waar Lynne Kennedy en Lynnette Leerdam hem ontvingen. Het museum wordt momenteel gerenoveerd, maar ook de binnenkant zou wel een make-over kunnen gebruiken.

Het museum in de steigers

Ook het archief en de vergaderruimte zijn verwaarloosd en kunnen niet onmiddellijk gebruikt worden. Er ligt een aanvraag voor wat investeringen voor de nieuwe smidse die het museum nabouwt. Verder namen Lynne, Lynnette en Joost de mogelijkheden bij KulturA door om tijdelijk iemand in te huren die de organisatie inhoudelijk en op het gebied van erfgoedmanagement coachen kan.

Lynnette en Lynne in de museumtuin

Op het prachtige Ocean View Terrace ontmoette Joost achtereenvolgens Dwight Barran en Magumba Muntu. Dwight heeft in de afgelopen 29 jaar een schat aan materiaal gefilmd, variërend van volleybalwedstrijden op Statia tot politieke redevoeringen op Sint Maarten. Dwight wil er eigenlijk vanaf, maar heeft niemand vooralsnog weten te interesseren om het archief in de eigen collectie op te nemen.

Magumba Muntu

Magumbu is een kunstenaar annex dichter en was de laatste jaren veel actief in Rotterdam. Hij komt zeer binnenkort weer voor langere tijd terug naar het eiland en wil graag de jeugd op een vroeg moment confronteren en laten werken met de Nederlanders. Magumba en Joost hadden een zeer interessant gesprek, waarin naar voren kwam dat Statia op het gebied van cultuureducatie grote behoeftes heeft.

Maandag 20 september 2010 – Sint Maarten

Op de eerste dag van Femie en Ronald op Sint Maarten, ontvingen ze een delegatie van Sint Eustatius: Petra Ploeg van de bibliotheek, Maldewijn Timber van de Musical Foundation en Loraine Arnoud van Statia Day. Zij waren speciaal voor Femie en Ronald overgekomen naar Sint Maarten.

Het was een informatief gesprek over een mogelijke aanvraag binnen KulturA voor een project met Victor Sams, een djembe muzikant en docent die op dit moment in Nederland woont maar van Statia afkomstig is, samen met twee andere muzikanten. Het is de bedoeling dat de expertise op het gebied van muziekeducatie op Statia een flinke impuls krijgt door dit initiatief, bestaande uit een optreden, workshops en masterclasses.

De delegatie uit Statia met Ronald

Petra Ploeg is bibliothecaris op dat eiland sinds januari 2010. Daarvoor was er een tijd geen bibliothecaris, Sint Maarten verleende hand- en spandiensten. Het is een kleine bibliotheek met een behoorlijke collectie kinder- en volwassenenboeken in het Engels en Nederlands. De catalogus bestaat uit kaartenbakken. Er is een aparte computerruimte met toegang tot het internet.

Er zijn 3 basisscholen op levensbeschouwelijke grondslag, 1 openbare basisschool en 1 scholengemeenschap voor AGO, VSBO en HAVO. De instructietaal op de basisschool (6 klassen) is tot het derde jaar alleen Engels, daarna ook Nederlands. Maar om de taal goed te leren, is er te weinig tijd. In het voortgezet onderwijs is Nederlands de voertaal. Sommige leraren komen van eilanden in de omgeving en spreken geen Nederlands. Er is een grote leesachterstand, voor Nederlands schat Petra zeker twee jaar.

Petra Ploeg van de bibliotheek op Sint Eustatius

De bibliotheek heeft naast Petra drie medewerkers, van wie een met bibliotheekopleiding. Leesbevordering staat voor Petra bovenaan, naast digitalisering erfgoed. Zij wil graag de volgende projecten bij KulturA indienen: een baby-peuter programma waarbij ouders leren voorlezen; expertise bevordering van de medewerkers bibliotheek; aanvulling collectie boeken voor 12-18 jarigen, young adults; verhalen vastleggen van oudere inwoners die grootouders hadden die nog slaaf waren, of zijn geweest, in samenwerking met het museum van de Historical Foundation Sint Eustatius.

Femie had een gesprek gehad met Sara Stone, directeur van PEECC. Deze organisatie houdt zich onder andere bezig met culturele uitwisseling tussen studenten van Sint Maarten en de Verenigde Staten. Ze is een aanvraag aan het voorbereiden waarbij architectuur studenten afkomstig van Sint Maarten die in de Verenigde Staten studeren met behulp van een beurs een stageopdracht kunnen uitvoeren op Sint Maarten. Het doel van dit project om bij stedebouwkundige planning aandacht te hebben voor het milieu, het behoud van cultureel erfgoed en deze studenten ervoor te interesseren en te stimuleren om hun opgedane kennis in te zetten voor hun eiland.

Sara Stone met Femie

Daarna had Femie een geanimeerd gesprek met Isidore York. De familie York is op Sint Maarten dè familie als het gaat om steeldrums. De vader van Isidore (ondertussen aardig op leeftijd) is de enige persoon op het eiland die de kennis en vaardigheden beheerst om steelpans te maken. Isidore zou graag een project opzetten om zoals hij zegt “keep steelpan making alive”. Isidore geeft steelpan lessen aan kinderen en jongeren op verschillende plekken op het eiland en ook in naschoolse opvang programma’s. Hij zou graag zijn lessen uitbreiden en meer kinderen lesgeven. Twee extra sets steelpans zouden hem daarbij erg helpen.

Groep steelpan spelers

Femie en Ronald spraken ook met directeur Monique Alberts van de Jubilee Library op Sint Maarten. Volgens haar is het gebouw het grootste probleem van de bibliotheek: slechte staat van onderhoud, geen goede conditie voor boeken. Geen airco, er is slechts een ruimte met airco voor baby’s en peuters. Dit gebouw dateert uit 1985, door Sticusa neergezet. In 25 jaar is het nauwelijks vernieuwd. De bibliotheek heeft een online catalogus. Er werken 16 medewerkers, onder wie de enige Antilliaanse met een bibliotheekopleiding: Melissa Pompier. Zij is via een eigen headhunting in Nederland opgespoord en gecontracteerd. De collectie boeken is voor 60% Engelstalig, de rest in het Nederlands.

Er is een programma voor baby’s en peuters: Bookstart, door Maryland Powell opgezet. Het wordt ondersteund door AMFO en gesponsord door bedrijven. Ieder jaar is er de kinderboekenweek, en tweejaarlijks het programma Crossing the Seas, in samenwerking met het Nederlandse Winternachten. De bibliotheek heeft zelf geen menskracht en financiën om het te organiseren. Voor de reiskosten van eilandauteurs moeten ze iedere keer weer sponsoring aanvragen. Ieder jaar is ook de ‘Black History Month’ in februari met aandacht voor de slavernijgeschiedenis.

Maryland Powell

Monique Alberts heeft in haar kamer kasten met zeldzaam historisch materiaal, dat goed geconserveerd en gedigitaliseerd zou moeten worden. Een inventarisatie zou misschien bij KulturA kunnen worden aangevraagd. Het is de bedoeling dat al het historisch materiaal in een Nationale Bibliotheek zal worden bewaard en toegankelijk is voor publiek. Plannen zijn er voor een programma Readers are Leaders/Leaders are Readers, voor en in samenwerking met jongeren. Nieuwe ontwikkelingen zijn: bibliotheek meer een ontmoetingsplek, een plek voor mediawijsheid, en digitalisering. En wat hard nodig is: computers voor kinderen. Misschien KulturA?

Directeur Monique Alberts van de Jubilee Library

Met ondersteuning van KulturA heeft het programma Storytelling met Wijnand Stomp in september plaatsgevonden. Dat zal nog twee keer worden herhaald, mogelijk ook op Sint Eustatius. Het was een groot succes. Interessant was de meer theatrale storytelling van Wijnand Stomp vergeleken met de Caribische.

Ronald sprak ook met Loekie Morales, kinderboekenschrijfster van onder meer Bloedlijn overzee en Zonnesproetjes. Haar nieuwste manuscript zal via het Intercultureel beleid van het Nederlands Letterenfonds op zijn literaire waarde worden beoordeeld.

Donderdag 12 november 2009 – Sint Eustatius en Bonaire

Joost vloog vandaag naar Sint Eustatius dat zich middenin een feestweek bevond die op de 16e zal culmineren in Statia Day.

IMG00106

Take-off naar Sint Eustatius

Malvern Dijkshoorn-Lopes, werkzaam bij de lokale overheid, was zo vriendelijk Joost te begeleiden langs diverse belangrijke culturele plekken op het eiland.

IMG00151

De Sint Eustatius Historical Foundation Museum in Oranjestad

Als eerste stond een bezoek aan het museum van de Sint Eustatius Historical Foundation op het programma. In het voormalige woonhuis van plantagebezitter Simon Doncker heeft deze stichting een expositie ingericht die in kort bestek de geschiedenis van het eiland toont.

IMG00148

Joost tussen Malvern Lopes en Lynn Kennedy

Voorzitter Lynn Kennedy vertelde over de bijzondere manier waarop het museum is ontstaan, namelijk doordat het gebouw gekocht werd door Koningin Beatrix en daarna aan de Foundation werd geschonken.

IMG00149

De toekomstige smidse naast het museum

Lynn presenteerde onder meer de plannen van de stichting voor de inrichting van een kleine smidse, waarmee een belangrijk deel van het leven op Statia in vroeger tijden kan worden geïllustreerd.

IMG00152

Binnenplaats van het Bestuursgebouw in Oranjestad

Na het bezoek aan het museum kreeg Joost een paar minuten met Roy Hooker, Gedeputeerde met onder meer cultuur in zijn pakket. Hooker benadrukte de noodzaak voor de bouw van een geschikt podium voor dans- en muziekgroepen op het eiland. Het zou een geschikt project voor KulturA kunnen worden.

IMG00153

Fort Oranje in Oranjestad

Vlakbij het Bestuursgebouw ligt het gerestaureerd Fort Oranje, van waaruit The First Salute plaatsvond en waarmee Statia als eerste de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten erkende. Dat kwam het eiland duur te staan, want admiraal Rodney plunderde en brandschatte het eiland als straf.

IMG00155

Repetitie voor Statia Day op de binnenplaats van Fort Oranje

De Public Library is een bescheiden maar goed gesorteerde bibliotheek, vooral voor de jongere lezers. Rosabel Blake gaf Joost een rondleiding en lichtte de nevenactiviteiten van de bibliotheek toe.

IMG00157

Rosabel Blake in de Public Library

Vervolgens had Joost een ontmoeting met Sander Dijkstra, manager van het Regionale Service Centrum dat aan de lokale bevolking en Nederlandse ambtenaren informatie en ondersteuning kan bieden in relatie tot de veranderende staatkundige verhoudingen.

IMG00159

Het Regionale Service Centrum in Oranjestad

Malvern nam Joost daarna mee naar het Community Centre, dat naast een grote hal met podium ook een tennis- en basketbalcourt bevat.

IMG00160

Het Community Centre in de wijk South

De zaal is een levendige plek waar eigenlijk alle opvoeringen binnen uiteenlopende disciplines plaatsvinden. Sommige evenementen worden op het basketbalveld gehouden, waar ook een grote tribune bijhoort.

IMG00164

Hal en podium in het Community Centre

Het is duidelijk dat het Community Centre een aantal gerichte investeringen zou kunnen doen om de voorzieningen voor optredende artiesten en hun publiek op een hoger peil te krijgen. Joost ontmoette voorzitter Mr Henriquez en sprak af om in de toekomst een plan voor investeringen met hem door te spreken.

IMG00166

Sportplaats annex openluchttheater bij het Community Centre

Op weg naar het Berkel Family Museum op de Lynch Plantation passeerde Joost het gebouw van SECAR. Op dit archeologische instituut werken vele vrijwilligers onder de bezielende leiding van Grant Gilmore aan bijzondere archeologische projecten, waarbij ook ruimte is voor de inbreng van gemotiveerde toeristen. Een heel bijzondere vorm van archeologisch toerisme vindt hierdoor plaats op Statia.

IMG00172

SECAR

Het Berkel Family Museum is een privaat initiatief op de voormalige Lynch Plantation. Op het grote terrein heeft de familie replica’s van het oude woonhuis van de familie Berkel en de groentewinkel ingericht met de oude meubels uit de geërfde inventaris.

IMG00176

Berkel Family Museum op de Lynch Plantation

Mr Berkel gaf samen met zijn nicht een rondleiding over het terrein en vertelde over plannen om het theatertje op het terrein weer te openen voor meer publieke voorstellingen. Door achterstallig onderhoud is dat momenteel niet mogelijk.

IMG00178 00000

Mr Burkel en zijn nichtje

De familie is uit idealisme een school begonnen op het eigen terrein, die inmiddels is uitgegroeid tot een volwaardig instituut voor ruim honderd leerlingen.

IMG00179

Hoofdgebouw van de SDA School

Na deze bezoeken vertrok het vliegtuig naar Sint Maarten, helaas, want de festiviteiten voor Statia Week begonnen net op gang te komen.

Ronald trok in de vroege ochtend voor zijn vertrek naar Paramaribo op met Danilo Christiaan van Mangazina di Rei. Danilo is een jonge Bonairiaan die zijn opleiding in onder meer Nederland en Frankrijk heeft gedaan, en is de laatste jaren weer terug op zijn eiland, waar hij een nieuwe bestemming van de kunuk van zijn grootvader als grote droom voor zich ziet. Zijn liefde voor het eiland blijkt als hij Ronald de laatste ochtend een op een rondrit over het eiland trakteert. Hij weet alle details over niet alleen de cultuur, maar ook over bijvoorbeeld ‘toeristenbomen’ (bomen met een rode afbladderende bast) en de pinkrode flamingo’s in het nationale park. Nogmaals bedankt Danilo!

Danilo

Danilo Christiaan

Vrijdag 24 april 2009 – Sint Maarten

Gitta en Chrit gingen op bezoek bij Gedeputeerde Maria Buncamper Molanus en Udo Aron, directeur van het bureau voor programma’s en projecten. Prioriteit van deze afdeling ligt bij infrastructurele projecten, maar ook het cultuurbeleid van Sint-Maarten is belegd bij het bureau. Het Philipsburg Culture & Community Centre is het kloppend cultureel hart van Sint-Maarten, maar de wat kleinere podiumgezelschappen kunnen hier moeilijk terecht. Actueel is de oplevende belangstelling voor de geschiedenis van het eiland. Door de aanwezigheid van tientallen bevolkingsgroepen met een verschillende culturele achtergrond ontstaat er momenteel een debat over nationale identiteit.

Joost was op dat moment in het Sint-Maarten Museum in gesprek met directeur Elsje Bosch, die ook al geruime tijd actief is als voorzitter van de Sint-Maarten National Heritage Foundation. Het is in de afgelopen decennia pionieren geweest voor haar organisatie die niet zelden als een actiegroep in touw komt om bedreigde monumenten of historische plaatsen van vernietiging te redden. Het museum bevat een diverse collectie over onderwerpen als flora en fauna van het eiland, slavernij en de scheepvaart in de afgelopen eeuwen. Met veel creativiteit en inzet heeft het museum verschillende publicaties uitgebracht. De laatste tijd wordt veel aan educatie gedaan, in samenwerking met de bibliotheek.

Sint-Maarten Museum

Sint-Maarten Museum

Mayke bezocht verschillende galeries aan Front Street en raakte in gesprek met Ras Mosera, mede verantwoordelijk voor het Axum Cafe. Mayke sprak met Ras Mosera over het kunstklimaat op het eiland en over de wens en behoefte van Sint-Maartense kunstenaars om buiten het eigen eiland te exposeren en te werken.

Ras Mosera

Ras Mosera

Gitta en Chrit waren aan het eind van de ochtend bij Neville York, hoofd van het Departement Cultuur. Samen met UNESCO heeft York een ‘Integrated Cultural Policy Framework of Sint-Maarten’ ontwikkeld. Voorafgaand aan deze publicatie vonden consultaties plaats bij de bevolking en is onderzoek gedaan naar de belangrijkste uitdagingen die er op cultureel gebied in de komende 10 jaar op Sint-Maarten te verwachten zijn.

Joost ontmoette een erfgoed-delegatie van Sint-Eustatius. Grant Gilmore, Gay Soetekauw, Joanne Gilmore en Rick Kusters vertegenwoordigen de Sint-Eustatius Historical Foundation, de Sint-Eustatius Monuments Foundation en het Sint-Eustatius Centre for Archeological Research. De groep vertelde over het unieke historische karakter van Statia dat als een van de weinige Caribische eilanden nog veel originele houten huizen van enkele honderden jaren oud bezit. Door het ontbreken van massatoerisme is het eiland relatief ongerept gebleven. De stichtingen streven naar een verhoging van het toeristisch bezoek, zonder massatoerisme te bedoelen. Er bestaan plannen om gezamenlijk met het museum op Saba een digitaleringsproject op te zetten om de omvangrijke collectie documenten en artefacten beschikbaar te maken voor educatie, onderzoek en publieksactiviteiten.

Grant Gilmore

Grant Gilmore

’s Middags vond in het Philipsburg Culture & Community Centre de centrale informatiebijeenkomst plaats. Voor een verslag daarvan: zie het aparte bericht.