Tagarchief: SECAR

Ondersteunde projecten januari en februari 2011

Eterno (Aruba) – studiO
StudiO wordt na de verbouwing een gastvrije combinatie van expositieruimtes, atelier, gastateliers en eetgelegenheid en is zo een waardevolle aanvulling op het bestaande aanbod van beeldende kunst op het eiland. Door ook ruimte te bieden aan internationale kunstenaars, zal studiO impulsen leveren aan het vergroten van het artistieke referentiekader van de Arubaanse kunstenaarsgemeenschap.

Insight For The Arts (Aruba) – Rosea Nobo
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de status aparte van het eiland organiseert Insight een expositie die de stand van zaken van hedendaagse beeldende kunst en vormgeving op Aruba representeert. Het project zorgt voor een interessante professionele en artistieke stimulans voor de kunstenaars, vooral doordat de Cubaanse curator José Manuel Noceda Fernández verantwoordelijk is voor de inhoud. Een groep buitenlandse curatoren bezoekt het eiland tijdens het project en kunnen op die manier Arubaanse kunstenaars scouten. Het project is tevens een opmaat naar een nieuwe kunstbiënnale op het eiland.

José Manuel Noceda Fernández

Konsulta pa Grandinan Boneiru (Bonaire) – Grandinan ta Kanta
Konsulta pa Grandinan organiseert muzikale lessen en evenementen voor ouderen, wat bijdraagt aan het vergroten van actieve participatie van ouderen. In dit project vindt expertiseoverdracht plaats en kunnen de deelnemers hun vaardigheden verbeteren, voorstellingen geven en gezamenlijk kunst en cultuur beoefenen. De aanschaf van de apparatuur en materiaal hiervoor, draagt bij aan het versterken van de culturele infrastructuur op Bonaire.

NAAM (Curaçao) – Libraries seminar 2011
Het NAAM financiert middels deze bijdrage deelname uit Suriname, Saba, Sint Maarten, Sint Eustatius en Aruba aan een dridaagse seminar voor bibliotheken in het Caribisch gebied. Tijdens het seminar staat het versterken en uitbreiden van relevante netwerken centraal, evenals het overdragen van kennis. Het programma bestaat onder meer uit praktische trainingen boor de bibliotheektechnische staf en uit management workshops voor het hogere kader.

Plataforma Kultural (Bonaire) – Bon bini Bonaire
In samenwerking met onder meer Beeld & Geluid, het Nationaal Archief en Erfgoedcentrum DIEP ontsluit het Plataforma Kultural het audiovisuele archief van journalist en tv-maker Boi Antoin. Het archief bevat uniek materiaal over de geschiedenis van het eiland en kan na digitalisering een rol spelen in presentaties, publicaties en educatie op het eiland.

SECAR (Sint Eustatius) – Twee voertuigen
SECAR is een organisatie die met behulp van lokale en international vrijwilligers veel betekent voor het beheer en het behoud van archeologische vindplaatsen op Statia. Om het werk te vereenvoudigen, schaft SECAR twee auto’s aan, mede met steun via KulturA.

Sint Eustatius Historical Foundation (Sint Eustatius) – Reconstructie van een achtiende-eeuwse smidse
Met de inrichting van een 18e-eeuwse smidse belicht de stichting een bijzonder aspect uit het dagelijks leven op een Caribische kolonie. De stichting heeft ervaring met het beheer van historische sites en beschikt over goede contacten met de scholen op het eiland. Deze investering in de binnenkant van de smidse heeft daardoor vermoedelijk langdurig effect en verrijkt het culturele aanbod op het eiland.

Teatro Luna Blou (Curaçao) – KunstBende Koninkrijksbreed
Vertegenwoordigers van alle zes Nederlandse Caribische eilanden komen bijeen bij Luna Blou op Curaçao. Tijdens deze werkconferentie wordt een projectplan voor implementatie van het Kunstbendeconcept op alle zes de Nederlandse Caribische eilanden gemaakt met behulp van Nederlandse expertise.

Advertenties

Woensdag 24 november 2010 – Sint Eustatius

Het prachtig gelegen pand van SECAR

Joost begon de dag met een bezoek aan het gebouw van SECAR. Onder de bezielende leiding van eilandarcheoloog Grant Gilmore werkt een klein team vrijwilligers aan opgravingen verspreid over het eiland. In Oranje Bay werden bijvoorbeeld de resten van een gezonken schip geborgen, en op het terrein van de synagoge vond SECAR ook bijzondere artefacten.

De werkruimte van SECAR

Bij afwezigheid van Grant wegens onderwijswerkzaamheden in de Verenigde Staten, kreeg Joost een rondleiding door het gebouw van de Israëli Amir Toister die SECAR 3 maanden ondersteunt met werkzaamheden aan het computersysteem.

Amir legt uit hoe SECAR werkt

Bijzonder aan SECAR is de grote rol voor vrijwilligers, ook van buiten het eiland. SECAR biedt geïnteresseerden een bijzonder verblijf in het eigen pand en daarnaast een plaats in het opgravingsteam aan. Het mes snijdt aan twee kanten: de ‘toeristen’ leren bijzondere vaardigheden en SECAR krijgt zijn werkzaamheden eerder af.

De Mega D Youth Club in Oranjestad

Dion Chambers, beter bekend onder zijn artiestennaam Mega D, pikte Joost op bij SECAR om zijn pas opgerichte Youth Club te bekijken. De gedreven Mega D komt van Statia, maar heeft in de afgelopen jaren veel in het buitenland en in Nederland gewerkt. Op Statia houdt hij zich sinds kort bezig met een naschools programma waarin scholieren onder professioneel toezicht bijles en huiswerkbegeleiding krijgen. Ouders betalen hiervoor een bescheiden bijdrage. Onderdeel van het extra programma is af en toe een cultureel georiënteerd programmapunt, zoals gezamenlijk filmmaken, dans of muziek.

Mega D

Achter het gebouw staat een leegstaande kerk waar misschien op termijn de activiteiten kunnen plaatsvinden. Joost en Mega D bespraken de mogelijkheden om tijdelijk gastdocenten in te huren om bijzondere programma-onderdelen te verzorgen, samen te werken met andere NGO’s op het eiland en zijn eigen staf te trainen zodat het een duurzaam effect kan hebben.

De leegstaande kerk achter de Youth Club

Vervolgens ging Joost op bezoek bij Walter Hellebrand, de nog maar zeer recent benoemde directeur van de Monument Foundation. Deze stichting is een privaat initiatief, maar historicus en wereldreiziger Hellebrand wordt middels een salarissubsidie van de overheid in staat gesteld zijn belangrijke werk te doen: het opstellen van een monumentenlijst. Walters kantoor is nog niet helemaal ingericht, vandaar dat hij momenteel kantoor aan huis houdt.

Walter Hellebrand

Walter en Joost bespraken de ambities van Statia om in de toekomst een bijzonder Historisch Centrum te realiseren waarin de Monument Foundation, Stinapa, de Historical Foundation en SECAR een plek zouden kunnen vinden om hun werk beter te kunnen doen. Daarnaast vormt een dergelijke investering de basisvoorwaarde om daarna expliciet publieksgeoriënteerde activiteiten te programmeren.

Het historische huisje van Walter Hellebrand

Aansluitend op Joosts bezoek aan Walter, ging hij kijken bij het Simon Doncker Museum waar Lynne Kennedy en Lynnette Leerdam hem ontvingen. Het museum wordt momenteel gerenoveerd, maar ook de binnenkant zou wel een make-over kunnen gebruiken.

Het museum in de steigers

Ook het archief en de vergaderruimte zijn verwaarloosd en kunnen niet onmiddellijk gebruikt worden. Er ligt een aanvraag voor wat investeringen voor de nieuwe smidse die het museum nabouwt. Verder namen Lynne, Lynnette en Joost de mogelijkheden bij KulturA door om tijdelijk iemand in te huren die de organisatie inhoudelijk en op het gebied van erfgoedmanagement coachen kan.

Lynnette en Lynne in de museumtuin

Op het prachtige Ocean View Terrace ontmoette Joost achtereenvolgens Dwight Barran en Magumba Muntu. Dwight heeft in de afgelopen 29 jaar een schat aan materiaal gefilmd, variërend van volleybalwedstrijden op Statia tot politieke redevoeringen op Sint Maarten. Dwight wil er eigenlijk vanaf, maar heeft niemand vooralsnog weten te interesseren om het archief in de eigen collectie op te nemen.

Magumba Muntu

Magumbu is een kunstenaar annex dichter en was de laatste jaren veel actief in Rotterdam. Hij komt zeer binnenkort weer voor langere tijd terug naar het eiland en wil graag de jeugd op een vroeg moment confronteren en laten werken met de Nederlanders. Magumba en Joost hadden een zeer interessant gesprek, waarin naar voren kwam dat Statia op het gebied van cultuureducatie grote behoeftes heeft.

Donderdag 12 november 2009 – Sint Eustatius en Bonaire

Joost vloog vandaag naar Sint Eustatius dat zich middenin een feestweek bevond die op de 16e zal culmineren in Statia Day.

IMG00106

Take-off naar Sint Eustatius

Malvern Dijkshoorn-Lopes, werkzaam bij de lokale overheid, was zo vriendelijk Joost te begeleiden langs diverse belangrijke culturele plekken op het eiland.

IMG00151

De Sint Eustatius Historical Foundation Museum in Oranjestad

Als eerste stond een bezoek aan het museum van de Sint Eustatius Historical Foundation op het programma. In het voormalige woonhuis van plantagebezitter Simon Doncker heeft deze stichting een expositie ingericht die in kort bestek de geschiedenis van het eiland toont.

IMG00148

Joost tussen Malvern Lopes en Lynn Kennedy

Voorzitter Lynn Kennedy vertelde over de bijzondere manier waarop het museum is ontstaan, namelijk doordat het gebouw gekocht werd door Koningin Beatrix en daarna aan de Foundation werd geschonken.

IMG00149

De toekomstige smidse naast het museum

Lynn presenteerde onder meer de plannen van de stichting voor de inrichting van een kleine smidse, waarmee een belangrijk deel van het leven op Statia in vroeger tijden kan worden geïllustreerd.

IMG00152

Binnenplaats van het Bestuursgebouw in Oranjestad

Na het bezoek aan het museum kreeg Joost een paar minuten met Roy Hooker, Gedeputeerde met onder meer cultuur in zijn pakket. Hooker benadrukte de noodzaak voor de bouw van een geschikt podium voor dans- en muziekgroepen op het eiland. Het zou een geschikt project voor KulturA kunnen worden.

IMG00153

Fort Oranje in Oranjestad

Vlakbij het Bestuursgebouw ligt het gerestaureerd Fort Oranje, van waaruit The First Salute plaatsvond en waarmee Statia als eerste de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten erkende. Dat kwam het eiland duur te staan, want admiraal Rodney plunderde en brandschatte het eiland als straf.

IMG00155

Repetitie voor Statia Day op de binnenplaats van Fort Oranje

De Public Library is een bescheiden maar goed gesorteerde bibliotheek, vooral voor de jongere lezers. Rosabel Blake gaf Joost een rondleiding en lichtte de nevenactiviteiten van de bibliotheek toe.

IMG00157

Rosabel Blake in de Public Library

Vervolgens had Joost een ontmoeting met Sander Dijkstra, manager van het Regionale Service Centrum dat aan de lokale bevolking en Nederlandse ambtenaren informatie en ondersteuning kan bieden in relatie tot de veranderende staatkundige verhoudingen.

IMG00159

Het Regionale Service Centrum in Oranjestad

Malvern nam Joost daarna mee naar het Community Centre, dat naast een grote hal met podium ook een tennis- en basketbalcourt bevat.

IMG00160

Het Community Centre in de wijk South

De zaal is een levendige plek waar eigenlijk alle opvoeringen binnen uiteenlopende disciplines plaatsvinden. Sommige evenementen worden op het basketbalveld gehouden, waar ook een grote tribune bijhoort.

IMG00164

Hal en podium in het Community Centre

Het is duidelijk dat het Community Centre een aantal gerichte investeringen zou kunnen doen om de voorzieningen voor optredende artiesten en hun publiek op een hoger peil te krijgen. Joost ontmoette voorzitter Mr Henriquez en sprak af om in de toekomst een plan voor investeringen met hem door te spreken.

IMG00166

Sportplaats annex openluchttheater bij het Community Centre

Op weg naar het Berkel Family Museum op de Lynch Plantation passeerde Joost het gebouw van SECAR. Op dit archeologische instituut werken vele vrijwilligers onder de bezielende leiding van Grant Gilmore aan bijzondere archeologische projecten, waarbij ook ruimte is voor de inbreng van gemotiveerde toeristen. Een heel bijzondere vorm van archeologisch toerisme vindt hierdoor plaats op Statia.

IMG00172

SECAR

Het Berkel Family Museum is een privaat initiatief op de voormalige Lynch Plantation. Op het grote terrein heeft de familie replica’s van het oude woonhuis van de familie Berkel en de groentewinkel ingericht met de oude meubels uit de geërfde inventaris.

IMG00176

Berkel Family Museum op de Lynch Plantation

Mr Berkel gaf samen met zijn nicht een rondleiding over het terrein en vertelde over plannen om het theatertje op het terrein weer te openen voor meer publieke voorstellingen. Door achterstallig onderhoud is dat momenteel niet mogelijk.

IMG00178 00000

Mr Burkel en zijn nichtje

De familie is uit idealisme een school begonnen op het eigen terrein, die inmiddels is uitgegroeid tot een volwaardig instituut voor ruim honderd leerlingen.

IMG00179

Hoofdgebouw van de SDA School

Na deze bezoeken vertrok het vliegtuig naar Sint Maarten, helaas, want de festiviteiten voor Statia Week begonnen net op gang te komen.

Ronald trok in de vroege ochtend voor zijn vertrek naar Paramaribo op met Danilo Christiaan van Mangazina di Rei. Danilo is een jonge Bonairiaan die zijn opleiding in onder meer Nederland en Frankrijk heeft gedaan, en is de laatste jaren weer terug op zijn eiland, waar hij een nieuwe bestemming van de kunuk van zijn grootvader als grote droom voor zich ziet. Zijn liefde voor het eiland blijkt als hij Ronald de laatste ochtend een op een rondrit over het eiland trakteert. Hij weet alle details over niet alleen de cultuur, maar ook over bijvoorbeeld ‘toeristenbomen’ (bomen met een rode afbladderende bast) en de pinkrode flamingo’s in het nationale park. Nogmaals bedankt Danilo!

Danilo

Danilo Christiaan

Dinsdag 10 november 2009 – Sint Maarten en Bonaire

Na enkele gezamenlijke dagen op Curaçao en Aruba, scheidden vandaag de wegen van Joost en Ronald. Voor Joost staan bezoeken aan de Bovenwindse eilanden op het programma, terwijl Ronald afspraken heeft op Bonaire.

IMG00100

Ronald vliegt achterwaarts naar Bonaire

Kort na aankomst sprak Joost eerst met Sara Stone van de PEECC Foundation, een vrijwilligersorganisatie die al ruim tien jaar betekenisvolle sociaalmaatschappelijke projecten realiseert. Joost gaf haar een introductie op KulturA, en besprak de financieringsmogelijkheden voor culturele uitwisseling voor Sint Maarten.

IMG00101

Sara Stone

Joost ontmoette vervolgens Jay Haviser. Deze archeoloog realiseert op Bonaire en Sint Maarten via de stichtingen BONAI en SIMARC bijzondere projecten op het gebied van public archeology: concrete archeologische projecten voor een lokaal publiek met de lokale jongeren. In een bescheiden ruimte vindt onderzoek plaats, worden lessen gegeven en kunnen de studenten relevante studies raadplegen.

IMG00104

SIMARC

Jay was net terug uit Nederland voor een serie lezingen over archeologie in de Cariben. Ook Grant Gilmore van SECAR uit Sint Eustatius was daarbij betrokken. Van het Stadsarchief kreeg Jay een collectie voorwerpen mee die ingezet kunnen worden in het werk van SIMARC.

IMG00102

Jay Haviser toont de collectie die het Stadsarchief Amsterdam heeft geschonken

Joost besprak met Jay de opties voor ondersteuning via KulturA bij de ontwikkeling van een bijzonder militair kamp uit WO II op Bonaire, maar ook over expertisebevorderende activiteiten.

De eerste gesprekspartners van Ronald op Bonaire zijn de van oorsprong Nederlandse Christel Cosijn en Richelle van den Dungen Gronovius.

Richelle Ronald en Christel

Zij waren met Ronald in gesprek voor een artikel in het Antilliaans Dagblad en hun schrijfactiviteiten voor Rosee Bentana. Ook zij zijn geïnteresseerd in de al eerder genoemde cursus voor uitgevers.

Al in mei 1968 (!) werd op Bonaire een klassiek concert georganiseerd, in jeugdhuis Jong Bonaire. Nu willen Raymundo Saleh en Hans Faassen, in gesprek met Ronald, met hun stichting Classical Music Board Bonaire het weer mogelijk maken regelmatig klassieke concerten, ook met klassieke Antilliaanse en Zuid-Amerikaanse muziek te houden, voor jonge musici op Bonaire. Maar ze willen ook uitwisselingen met de andere Antillen, Suriname en Nederland. En ze zien een brugfunctie voor Bonaire met landen als Venezuela en Ecuador.

Voor concerten in de Cacique-zaal met 230 plaatsen hebben ze met de Fundashon de Piano Grande al een gesponsorde concertvleugel weten aan te schaffen. Pianisten willen nu wel komen voor een concert. Ze willen ook openlucht concerten (concerto naturalese) organiseren, waarvoor ze mobiele geluidsapparatuur nodig hebben. Een stagepiano is al aan aanwezig.

Raymundo Saleh

Raymundo Saleh

Raymundo Saleh, onder meer ex-gezaghebber van Bonaire en dichter, heeft daarnaast een plan ontwikkeld voor samenwerking tussen Bonaire en Nederland op cultureel gebied. Hij zou daarvoor een bibliotheek gecombineerd met een cultureel centrum willen opzetten, die niet alleen voor het eiland maar ook voor de regio van betekenis is.

Vrijdag 24 april 2009 – Sint Maarten

Gitta en Chrit gingen op bezoek bij Gedeputeerde Maria Buncamper Molanus en Udo Aron, directeur van het bureau voor programma’s en projecten. Prioriteit van deze afdeling ligt bij infrastructurele projecten, maar ook het cultuurbeleid van Sint-Maarten is belegd bij het bureau. Het Philipsburg Culture & Community Centre is het kloppend cultureel hart van Sint-Maarten, maar de wat kleinere podiumgezelschappen kunnen hier moeilijk terecht. Actueel is de oplevende belangstelling voor de geschiedenis van het eiland. Door de aanwezigheid van tientallen bevolkingsgroepen met een verschillende culturele achtergrond ontstaat er momenteel een debat over nationale identiteit.

Joost was op dat moment in het Sint-Maarten Museum in gesprek met directeur Elsje Bosch, die ook al geruime tijd actief is als voorzitter van de Sint-Maarten National Heritage Foundation. Het is in de afgelopen decennia pionieren geweest voor haar organisatie die niet zelden als een actiegroep in touw komt om bedreigde monumenten of historische plaatsen van vernietiging te redden. Het museum bevat een diverse collectie over onderwerpen als flora en fauna van het eiland, slavernij en de scheepvaart in de afgelopen eeuwen. Met veel creativiteit en inzet heeft het museum verschillende publicaties uitgebracht. De laatste tijd wordt veel aan educatie gedaan, in samenwerking met de bibliotheek.

Sint-Maarten Museum

Sint-Maarten Museum

Mayke bezocht verschillende galeries aan Front Street en raakte in gesprek met Ras Mosera, mede verantwoordelijk voor het Axum Cafe. Mayke sprak met Ras Mosera over het kunstklimaat op het eiland en over de wens en behoefte van Sint-Maartense kunstenaars om buiten het eigen eiland te exposeren en te werken.

Ras Mosera

Ras Mosera

Gitta en Chrit waren aan het eind van de ochtend bij Neville York, hoofd van het Departement Cultuur. Samen met UNESCO heeft York een ‘Integrated Cultural Policy Framework of Sint-Maarten’ ontwikkeld. Voorafgaand aan deze publicatie vonden consultaties plaats bij de bevolking en is onderzoek gedaan naar de belangrijkste uitdagingen die er op cultureel gebied in de komende 10 jaar op Sint-Maarten te verwachten zijn.

Joost ontmoette een erfgoed-delegatie van Sint-Eustatius. Grant Gilmore, Gay Soetekauw, Joanne Gilmore en Rick Kusters vertegenwoordigen de Sint-Eustatius Historical Foundation, de Sint-Eustatius Monuments Foundation en het Sint-Eustatius Centre for Archeological Research. De groep vertelde over het unieke historische karakter van Statia dat als een van de weinige Caribische eilanden nog veel originele houten huizen van enkele honderden jaren oud bezit. Door het ontbreken van massatoerisme is het eiland relatief ongerept gebleven. De stichtingen streven naar een verhoging van het toeristisch bezoek, zonder massatoerisme te bedoelen. Er bestaan plannen om gezamenlijk met het museum op Saba een digitaleringsproject op te zetten om de omvangrijke collectie documenten en artefacten beschikbaar te maken voor educatie, onderzoek en publieksactiviteiten.

Grant Gilmore

Grant Gilmore

’s Middags vond in het Philipsburg Culture & Community Centre de centrale informatiebijeenkomst plaats. Voor een verslag daarvan: zie het aparte bericht.