Tagarchief: Plataforma Rincon

Informatiebijeenkomst Bonaire (2009)

De informatiebijeenkomst werd op Bonaire gehouden in het Pirates House in Kralendijk. Ruim dertig geïnteresseerden luisterden naar de presentatie die Gitta hield over KulturA en de deelnemende fondsen.

De belangsrijkste vragen die aan de orde kwamen, geven we hier weer:
Wat verstaan jullie onder een instelling?
Dit zijn rechtspersonen die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Is een school ook een instelling?
Een school staat niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar is wel een entiteit en kan dus een aanvraag indienen.

Is een EZ (eenmanszaak) ook een instelling?
Ja, mits ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Is er een financiele verdeelsleutel voor de verschillende eilanden?
Nee, er is geen verdeelsleutel, alle eilanden hebben dezelfde mogelijkheden.

Kan er ook eerder aangevraagd worden dan 3 maanden van te voren?
Ja, dat kan. Dat wordt ook aangeraden, aangezien er altijd nog ongeveer 8 weken nodig is om de aanvraag te beoordelen en u op de hoogte te stellen van de uitslag.

KulturA kan maximaal 75% van de kosten betalen. Mag de 25% van het aangevraagde bedrag dat door derden moet worden gefinancierd ook uit een eigen bijdrage bestaan en zo ja, kan dat ook in ‘ natura’?
Een eigen inbreng (zoals recettes van een voorstelling) kan voor de dekking van de 25% gebruikt worden. Of dat ook in ‘natura’ (b.v. mankracht) zal per project bekeken moeten worden. Hiervoor kunt u van te voren contact opnemen met een van de fondsen.

Hoe gedetailleerd moet een aanvraag zijn?
Een aanvraag hoeft niet tot in alle details uitgewerkt te zijn, maar het is wel van belang dat de aanvraag zo duidelijk mogelijk opgesteld is om de aanvraag zorgvuldig te kunnen beoordelen.

Wordt een aanvraag meteen bij de Mondriaan Stichting ingediend of is er nog een instantie op de eilanden die de aanvraag eerst bekijkt?
Nee, de aanvraag wordt direct aan de Mondriaan Stichting gestuurd. Het is belangrijk dat u rechtstreeks contact heeft met de medewerkers van de fondsen en dat er geen tussenpersoon is.

Hoe kan ik communiceren met de medewerkers van de fondsen?
De namen, emailadressen en telefoonnummers van de medewerkers kunt u vinden op de website. U kunt bijvoorbeeld het concept plan voor advies eerst per email aan een van de medewerkers sturen. Let wel op: Dd medewerkers beoordelen niet uw aanvraag, dat doet een onafhankelijke commissie, maar zij kunnen u wel adviseren hoe u uw aanvraag het beste kunt indienen.

Wat zijn de voorwaarden voor de inhoudelijke en financiële afrekening?
Bij projecten met een bijdrage van KulturA boven de € 50.000 is een accountantsverklaring vereist. De kosten voor de accountantsverklaring kunt u in de begroting opnemen. Bij projecten met een lager bedrag moeten de bonnen bewaard worden. Die moeten bij het verslag en de afrekening worden meegestuurd.

Er mag geen aanvraag ingediend worden voor nieuwbouw, maar mag er wel voor een verbouwing aangevraagd worden?
Dat is afhankelijk van het plan dat u heeft. In principe komen alleen de inrichtingskosten voor subsidiëring in aanmerking. Of andere kosten in aanmerking komen, zoals het verplaatsen van een wand of maken van een aanbouw, kunt u beter eerst contact opnemen met een van de medewerkers van de fondsen.

Hoe gaat de afrekening achteraf?
Als een project is goedgekeurd wordt 50% van het toegekende bedrag uitbetaald. Na afloop en als de financiële verantwoording klopt, wordt de andere 50% overgemaakt.

Wordt er rekening gehouden met de wisselkoersen?
Ja.

Kan het bedrag ook in andere valuta worden uitbetaald?
Ja, dat is mogelijk. U kunt in de aanvraag aangeven in welke valuta u het bedrag wilt ontvangen.

Aanwezig waren onder meer:
_Gilbert van Arreman (Skol di Musika)
_Jackie Bernabela (Skal)
_Christel Cosijn
_Rudy Domecassie
_Richelle van den Dungen Gronovius
_Hans Faassen (Classical Music Bocara Bonaire)
_Guus Gerritsen (Bonaire Jazz Foundation)
_Eric Gietman
_Maritza Juan Pedro (Plataforma Rincon)
_Annemarie Klöne (NGO Platform Bonaire)
_Sigfried M. Molina (Skol di Musika)
_Lucky Pop
_Ermine Pourier (Plataforma Rincon)
_Rolando Pourier (Grupo TEFIL)
_Gabi Saleh
_Raymundo Saleh
_Emma Sint Jago (Foundation for the Art and Culture of Bonaire)
_Wesley Sint Jago (Grupo Tutti Frutti)
_Henry Toré (Stichting Encyclopedie Bonaire FEBON)
_Sidney Vahlalora
_Hubert Vis (Skal)
_Ricardo Vos (Skol di Musika)
_Nora de Windt (Stichting Encyclopedie Bonaire FEBON)
_Jeanine Wong Loi Sing

Advertenties

Zondag 19 april 2009 – Bonaire

Na een voorspoedige vlucht arriveerden Mayke, Rob, Gitta, Chrit, Joost en Robin in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 april op Flamingo Airport op Bonaire.

Chrit en Robin hebben de dag besteed in Rincon, het oudste dorp op Bonaire. Allereerst bezochten ze Mangazina di Rei, een cultuurpark en communitymuseum voor Rincon en omgeving. Directeur Danilo Christiaan vertelde over de zaken die met beperkte middelen maar met veel enthousiasme zijn ontwikkeld en ontvouwde ambitieuze plannen.

Fundashon Ban Boneiru Bek, vertegenwoordigd door Celia Fernandes Pedra, Hans Evers, Javier Boezman, vertelden over de ‘cultuur van Bonaire’. Wat is nodig om die te versterken, wat is daarvoor nodig en hoe organiseer je dat dan.

’s Avonds bezochten Chrit en Robin in Rincon een songfestval voor de jeugd bezocht als voorbereiding op Dia de Rincon (30 april):

Impressie van Dia de Rincon

Impressie van Dia de Rincon

diaderincon

Jackie Bernabela organiseerde voor ons deze avond een diner bij de Bare Foot Bar, voorheen goed bekend als Bongo’s. Mayke, Rob, Gitta en Joost waren aanwezig op een geanimeerde bijeenkomst met:

_Jackie Bernabela (Kas di Arte, Museo Boneriano en Fort Oranje Museum, waarnemend hoofd van het Departement van Cultuur)
_Monica Clarinda (kinderboekenschrijfster)
_Maritza Juan Pedro (Plataforma Rincon, Museo Kas Krioyo)
_Nolly Oleano (oud-minister van Onderwijs, Cultuur & Sport van de Nederlandse Antillen, lid van de Eilandraad en beleidsmedewerker van de S.G.B.)
_Eric Paulina (NGO Platform Bonaire)
_Lucky Pop (dichteres)
_Gabi Saleh (musicus)
_Raymundo Saleh (oud-gezaghebber, Economisch Platform Bonaire)
_Ronald Verhoeven (kunstenaar) met echtgenote Hennie Verhoeven
_Ricardo Vos (Skol di Musika, directeur Flamingo TV)
_Jeanine Wong Loi Sing (adviseur van de gedeputeerde van cultuur)