Tagarchief: Loekie Morales

Woensdag 23 november 2011 – Bonaire en Sint Maarten

Op Bonaire had Femie de eerste afspraak van de dag met Emma Sint Jago van Stichting voor Kunst en Cultuur op Bonaire. Bij het gesprek zijn ook Nolly Oleana en Peter Silberie, vice-precident van de stichting, aanwezig. De stichting voert verschillende culturele activiteiten uit waarvan de meest bekende de jaarlijkse Dia di arte en de muziekgroep Tuttifrutti zijn. De stichting wil een impuls geven aan het muziekonderwijs in Rincon, waar Emma al jaren mee bezig is, en dit aanvullen met activiteiten op het gebied van theater en dans. Een andere ambitie is met de talentvolle muziekleerlingen een jongerenmuziekgroep op te richten. Femie geeft tips over mogelijkheden voor stagiaires uit Nederland en advies hoe een KulturA aanvraag ingediend moet worden.

Peter Silberie, Nolly Oleana en Emma Sint Jago

Daarna is Peter zo vriendelijk om Femie af te zetten bij Judith Leoneta van Streanan di Bonairu. Judith heeft van KulturA subsidie gekregen om theaterworkshops en teach the teachers training uit te voeren. Ze krijgt hiervoor ondersteuning van Segni Bernardina van Luna Blou uit Curaçao. Een mooie samenwerking en een goed voorbeeld hoe door samenwerking de deskundigheid op het gebied van theatereducatie op Bonaire vergroot kan worden. Het plan is dat de stichting de deelname aan de Cultuurspelen, die tegelijk met de Koninkrijkspelen in 2012 op Curaçao zullen plaatsvinden, voor Bonaire gaat coördineren.

Judith Leoneta

Toevallig bleek Raymundo Saleh, voorzitter van Skol di Musika, in hetzelfde gebouw zijn kantoor te hebben. Een mooie gelegenheid voor Femie om met hem de stand van zaken van de muziekschool even door te nemen. De muziekschool moet de huidige locatie, die overigens in slechte staat is, verlaten en is hard bezig een nieuwe locatie te zoeken. Tevens is Plataforma Kultural bezig om een ondernemingsplan op te zetten. Met een nieuwe locatie, een zorgcontract van de overheid en een gezonde exploitatie kan de muziekschool hopelijk een mooie toekomst tegemoet zien.

Raymundo Saleh

Ondertussen viel de regen met bakken uit de lucht. Niet een klein buitje, maar een die uren ging duren en die gepaard ging aan een enorme luchtvochtigheid. Femie nam de taxi naar Angele Cecilia van Dance Sensation Foundation. De dansschool die sinds 2008 structureel les geeft wil zich graag verder ontwikkelen. Zij hebben van KulturA subsidie gekregen om de samenwerking met Nederlandse dansopleidingen (Lucia Marthas en Artez) te versterken en zo hun expertise voor Bonaire te kunnen benutten. Daarnaast hebben ze met de subsidie extra materialen en geluidsapparatuur kunnen aanschaffen. Femie nam een kijkje bij de balletlessen die op dat moment gegeven werden door docent Caroline van Meel.

Balletlessen bij Dance Sensation

Angele vertelde dat het goed gaat met de dansschool. Er zijn nu 125 leerlingen en daarmee kan de docent uit Nederland betaald worden. Daarnaast verzorgt de dansschool workshops op scholen en de naschoolse opvang. De contacten met Nederland hebben opgeleverd dat er volgend jaar waarschijnlijk een stagiaire naar Bonaire komt. Er zijn echter ook wat knelpunten. Ondertussen is er een wachtlijst voor leerlingen en het huidige lokaal is eigenlijk te klein. Er kan maximaal aan 10 kinderen lesgegeven worden en ondertussen is er zoveel belangstelling voor dans dat ze twee leslokalen zouden kunnen vullen. Maar betaalbare lesruimte is een probleem. Een ander aandachtspunt is dat er op Bonaire zelf onvoldoende goed opgeleide dansdocenten zijn. Angele zou daarvoor graag een soort kaderopleiding willen opzetten met haar Nederlandse contacten.

Angele Cecilia en Caroline van Meel

Daarna had Femie een gesprek met Hubert Vis van SKAL, het lokale departement voor cultuur. Hij praatte Femie bij over de recente ontwikkelingen op het eiland. De belangrijkste aandachtspunten zijn een infrastructuur voor cultuur in de vorm van een soort multifunctioneel centrum, culturele projecten voor scholen zoals over de cultuur van Bonaire en (inter)nationale uitwisseling.

Hubert Vis

Hubert is zo vriendelijk om Femie naar haar volgende afspraak te brengen bij Jacqueline en Bart Landheer van Fundashon Bon Kousa, die zich bezighoudt met het behoud en beheer van cultuur en cultureel bewustzijn op Bonaire. De stichting werkt samen met Fundashon Akademia Papiamento waarvan ook iemand aanwezig is. Ze bespreken een aanvraag die de stichting Bon Kousa ingediend heeft voor een mobiele opnamestudio. De stichting wil de studio gebruiken voor opnames van de scholierenwedstrijd papiamentse spreekwoorden die op tv zal worden uitgezonden. Het is de bedoeling dat de mobiele opname studio ook voor andere programma’s gebruikt zal gaan worden zoals het Groot Papiaments Dictee. De KulturA criteria waarop een aanvraag getoetst wordt zijn het belang van de investering voor cultuur op het eiland, de meerwaarde en de duurzaamheid van een investering.

Femie met Jacqueline Landheer

Joost begon zijn dag op Sint Maarten met een bezoek aan de Jubilee Library die toevallig vandaag 88 jaar bestond. Directeur Monique Alberts gaf een update van de nieuwbouwplannen van de bibliotheek en vertelde over de oprichting van de Dutch Caribbean Library Association. Ook de samenwerking met de bibliotheken op Saba en Statia verloopt naar wens. Tot slot toonde Monique de gedigitaliseerde kranten waaraan ook KulturA een bijdrage leverde. De bibliotheek probeert nu het gebruik van de gedigitaliseerde middelen te vergroten.

De Jubilee Library

Daarna had Joost een lunchafspraak met Magumba Muntu die speciaal daarvoor uit Statia was overgekomen. Magumba is op Statia verantwoordelijk voor de lokale voorrondes die uiteindelijk moeten uitmonden in deelname aan de Koninkrijksspelen op Curaçao in september 2012. Magumba heft ook al plannen klaar, maar wacht op de juiste instructies om een en ander definitief te maken. Joost nam wat praktische zaken daaromtrent door en bood aan te onderzoeken welke praktische ondersteuning ook vanuit KulturA mogelijk is.

Magumba Muntu

Behalve de Koninkrijksspelen bracht Magumba ook naar voren dat hij plannen heeft om het vervallen Cultural Center in het hart van Oranjestad in ere wil herstellen. Joost legde uit dat wanneer de lokale overheid garant kan staan voor de renovatie, beheer en onderhoud van het pand, KulturA mogelijk kan bijdragen aan inrichting zoals een tribune en toneeltechnische zaken.

Lelia Elvee Bell leest voor in de Jubilee Library

Joost nam vervolgens een kijkje bij een voorleessessie in de Jubilee Library die vanwege de Kinderboekenweek gehouden werd. Lokale schrijvers in het Engels en het Nederlands droegen voor uit eigen werk, zoals Lelia Elvee Bell, Sandra Jane Maidwell en Loes Hermans. Ook werden de kinderen getracteerd op een energiek verhaal van storyteller Papa Umpo.

Papa Umpo in actie

Schrijfster Loekie Morales heeft zich momenteel helemaal op de organisatie van het eerste Living Statues festival op Sint Maarten gestort, een intensieve samenwerking met het Arnhemse World Statues. Joost ontmoette Loekie voor een update over de organisatorische en financiële voortgang. Daarna ging Joost eten met Joost de Jong en DJ Jansen, twee musicaldocenten die mede met steun van KulturA het afgelopen jaar op Motiance werkten. Recent verleende KulturA ondersteuning voor fase 2 van het project, wat DJ en Joost de kans geeft nog meer te werken aan kennisoverdracht op lokale docenten en het concept te verspreiden op Saba, Statia, Curaçao, Anguilla en andere Caribische eilanden.

Joost de Jong en DJ Jansen

Joost en DJ hebben daarnaast nieuwe plannen voor sociaalmaatschappelijk betrokken musicals, onder meer over de seksuele ontwikkeling bij pubers. Dat is op Sint Maarten vaak nog een verboden gespreksonderwerp en met een goede musical met een omringende educatief programma hopen Joost en DJ op zijn minst de discussie los te maken.

Advertenties

Zondag 15 mei 2011 – Sint Maarten

Piet en Joost ontmoetten vandaag Connis Vanterpool. Connis is een saxofonist die een tijdje in Amerika woonde maar inmiddels alweer een hele tijd op Sint Maarten woont. Met optredens bij hotels, voor bedrijven, feesten en op festivals, kan hij voorzien in zijn levensonderhoud.

Connis Vanterpool en Piet

Samen met Arlene Halley van Motiance heeft hij het plan opgevat een multimediale productie te maken waarin dans, muziek en erfgoed gecombineerd moeten worden. Het gaat in het bijzonder om het verhaal van een plantage waar de grootmoeder van Connis haar hele leven woonde en werkte.

Het vervallen landhuis op de plantage

Op de plantage werd vroeger suiker gemaakt, maar er was ook een omvangrijke veestapel. Inmiddels is de plantage verlaten en, mede door de schade van vele orkanen, vervallen tot een ruïne. Alleen Jimmy woont er nog, in tamelijk primitieve omstandigheden, samen met zijn vrouw.

Jimmy, Joost en Connis

Jimmy is één van de weinige Sint Maartenaren die nog de kunst van het houtskool maken beheerst op de traditionele manier.

Piet en Joost kregen een rondleiding over de plantage en kregen zo een idee van het materiaal dat Connis al heeft geschoten ter voorbereiding van de productie.

Jimmy legt uit hoe houtskool wordt gemaakt

Piet en Joost beloofden het materiaal van Connis te bekijken en uit te zoeken welke financieringsmogelijkheden er voor hem en Motiance zijn.

Jimmy en zijn ´baby´, de smeulende hoop houtskool in wording

Als vrijwel laatsten kwamen Shujah Reiph en uitgever/dichter Lasana Sekou voor een gesprek met Ronald over de Bookfair.
Volgend jaar juni is de tiende versie van dit jaarlijkse literaire festival, dat op initiatief van Shujah Reiph in 2003 is gestart.
De uitvalsbasis is de University of St Martin, die ook haar locatie ter beschikking stelt. Schrijvers van beide delen van het eiland treden op vooral op scholen, maar ook in gevangenissen, verzorgingshuizen en bibliotheken. Er zijn altijd buitenlandse gasten, uit het Caraibisch gebied en uit andere delen van de wereld. Tijdens het festival wordt ook minimaal een nieuw boek van House of Nehesi Publishers gepresenteerd. Reiph en Sekou gaan voor Bookfair 2012 een aanvraag bij KulturA doen.

Shujah Reiph

Lasana Sekou is de enige full time uitgever op de eilanden en er is afgesproken contact te onderhouden met het Letterenfonds over mogelijke publicaties van schrijvers en vertalingen.

Lasana Sekou

Later die middag ontmoette Joost in Philipsburg Susanne van Mierlo en Loekie Morales van de Beyond Writing Foundation. Eind 2011 vindt in Philipsburg de eerste editie van het Living Statues Festival plaats, mede ondersteund door KulturA, en Loekie en Susanne gaven een update van de laatste ontwikkelingen. Het Culture & Community Center met Youmay Dormoy en ook Motiance Dance School hebben zich aangesloten. Belangrijke vervolgstappen is het wachten op de ondersteuning van de lokale overheid en een eerste bezoek van de Nederlandse samenwerkingspartner.

Susanne van Mierlo en Loekie Morales

Julia sprak ondertussen nog kort met Monique Alberts van de Jubilee Library.

Aan het eind van de dag verplaatste het gezelschap zich naar Aruba, met tussenstop op Curaçao. Een lange reis door de vele vertragingen bij Dutch Antilles Express.

Eline Bezemer, Henriëtte Post, Chrit van Rensen en Gitta Luiten

Zaterdag 27 november 2010 – Sint Maarten

Joosts eerste dag op Sint Maarten begon met een verslag van Clara Reyes, directeur van Imbali Creative Center. Met ondersteuning van KulturA is een aantal leerlingen en docenten naar New York gegaan voor een intensief trainingsprogramma bij professionele dansstudio’s. In de avonduren werden professionele producties bezocht, waarbij vooral de voorstelling ‘Billy Elliott’ voor veel kinderen een openbaring was: kinderen van hun leeftijd speelden een hoofdrol en het verhaal zelf (over een ballet dansende jongen in een Engels mijnwerkersmilieu) sprak erg aan.

Anastacia Larmonie en Clara Reyes

Clara bracht haar oude leermeesteres en goede vriendin Anastacia Larmonie mee. Anastacia is een gerespecteerde jazz-zangeres, ze zong onder meer met Denise Jannah. Hele generaties Sint Maarteners kregen zangles in haar huiskamer en door de jaren heen verzamelde Anastacia een indrukwekkend aantal traditionele Caribische liederen in het Creools, Engels, Papiamentu, Frans, et cetera. Clara en Anastacia hebben het plan opgevat om een nationaal jeugdgezelschap op te richten dat de oude liederen een nieuw en hedendaags jasje kan geven. Mogelijk kan KulturA in de opstartfase helpen.

DJ en Joost instrueren de groep

Later die dag ging Joost op bezoek bij Motiance Dance School, waar hij op uitnodiging van directeur Arlene Halley een repetitie bijwoonde onder leiding van DJ Jansen en Joost de Jong. Deze twee docenten zijn, mede gefinancieerd door KulturA, bezig om de leerlingen en docenten van Motiance te scholen in het genre van de musical. Dat werd op het eiland nog niet aangeboden, en de combinatie van zang en dans is erg aantrekkelijk.

Oefenen voor 'Grease'

Een speciale groep leerlingen werkt sinds augustus met DJ en Joost. Momenteel treedt de groep op in een supermarkt, waar een kerstmedley middenin de winkel bijzondere reacties oplevert. Verder is de groep gevraagd om op te treden voor het 40-jarig jubileum van de Windward Bank, waardoor de leerlingen, DJ en Joost met ijzeren discipline en enthousiasme in krap een week tijd een verkorte versie van ‘Grease’ instuderen.

Grease 2.0

Arlene vertelde dat een eerste workshop met Joost en DJ op Statia heeft geleid tot het idee om op Statia meer structureel lessen aan te gaan bieden. Ook op Saba was daar belangstelling voor; misschien kan KulturA in de uitbreiding van het project een rol spelen.

Loekie Morales

Aan het eind van de middag ontmoette Joost schrijfster Loekie Morales. Naast schrijven en uitgeven van haar boeken, is ze bezig met de organisatie van een groot Living Statues Festival in samenwerking met het internationale festival voor levende standbeelden in Arnhem. KulturA heeft geld ter beschikking gesteld voor die samenwerking. Helaas heeft de organisatie wat vertraging opgelopen, maar hopelijk wordt snel duidelijk wanneer het festival plaatsvindt.

Lisa en Udo Aron

’s Avonds trof Joost een vijftal prominente personen in het Sint Maartense culturele leven. Udo Aron en Lisa van de Zeus Foundation, Clara Reyes van Imbali, Monique Alberts van de Jubilee Library en Arlene Halley van Motiance schoven aan en hadden een levendige discussie over het culturele leven op het eiland, de staatkundige veranderingen en over de opgroeien en leven in een meertalige omgeving.

Arlene Halley, Clara Reyes en Monique Alberts

Maandag 20 september 2010 – Sint Maarten

Op de eerste dag van Femie en Ronald op Sint Maarten, ontvingen ze een delegatie van Sint Eustatius: Petra Ploeg van de bibliotheek, Maldewijn Timber van de Musical Foundation en Loraine Arnoud van Statia Day. Zij waren speciaal voor Femie en Ronald overgekomen naar Sint Maarten.

Het was een informatief gesprek over een mogelijke aanvraag binnen KulturA voor een project met Victor Sams, een djembe muzikant en docent die op dit moment in Nederland woont maar van Statia afkomstig is, samen met twee andere muzikanten. Het is de bedoeling dat de expertise op het gebied van muziekeducatie op Statia een flinke impuls krijgt door dit initiatief, bestaande uit een optreden, workshops en masterclasses.

De delegatie uit Statia met Ronald

Petra Ploeg is bibliothecaris op dat eiland sinds januari 2010. Daarvoor was er een tijd geen bibliothecaris, Sint Maarten verleende hand- en spandiensten. Het is een kleine bibliotheek met een behoorlijke collectie kinder- en volwassenenboeken in het Engels en Nederlands. De catalogus bestaat uit kaartenbakken. Er is een aparte computerruimte met toegang tot het internet.

Er zijn 3 basisscholen op levensbeschouwelijke grondslag, 1 openbare basisschool en 1 scholengemeenschap voor AGO, VSBO en HAVO. De instructietaal op de basisschool (6 klassen) is tot het derde jaar alleen Engels, daarna ook Nederlands. Maar om de taal goed te leren, is er te weinig tijd. In het voortgezet onderwijs is Nederlands de voertaal. Sommige leraren komen van eilanden in de omgeving en spreken geen Nederlands. Er is een grote leesachterstand, voor Nederlands schat Petra zeker twee jaar.

Petra Ploeg van de bibliotheek op Sint Eustatius

De bibliotheek heeft naast Petra drie medewerkers, van wie een met bibliotheekopleiding. Leesbevordering staat voor Petra bovenaan, naast digitalisering erfgoed. Zij wil graag de volgende projecten bij KulturA indienen: een baby-peuter programma waarbij ouders leren voorlezen; expertise bevordering van de medewerkers bibliotheek; aanvulling collectie boeken voor 12-18 jarigen, young adults; verhalen vastleggen van oudere inwoners die grootouders hadden die nog slaaf waren, of zijn geweest, in samenwerking met het museum van de Historical Foundation Sint Eustatius.

Femie had een gesprek gehad met Sara Stone, directeur van PEECC. Deze organisatie houdt zich onder andere bezig met culturele uitwisseling tussen studenten van Sint Maarten en de Verenigde Staten. Ze is een aanvraag aan het voorbereiden waarbij architectuur studenten afkomstig van Sint Maarten die in de Verenigde Staten studeren met behulp van een beurs een stageopdracht kunnen uitvoeren op Sint Maarten. Het doel van dit project om bij stedebouwkundige planning aandacht te hebben voor het milieu, het behoud van cultureel erfgoed en deze studenten ervoor te interesseren en te stimuleren om hun opgedane kennis in te zetten voor hun eiland.

Sara Stone met Femie

Daarna had Femie een geanimeerd gesprek met Isidore York. De familie York is op Sint Maarten dè familie als het gaat om steeldrums. De vader van Isidore (ondertussen aardig op leeftijd) is de enige persoon op het eiland die de kennis en vaardigheden beheerst om steelpans te maken. Isidore zou graag een project opzetten om zoals hij zegt “keep steelpan making alive”. Isidore geeft steelpan lessen aan kinderen en jongeren op verschillende plekken op het eiland en ook in naschoolse opvang programma’s. Hij zou graag zijn lessen uitbreiden en meer kinderen lesgeven. Twee extra sets steelpans zouden hem daarbij erg helpen.

Groep steelpan spelers

Femie en Ronald spraken ook met directeur Monique Alberts van de Jubilee Library op Sint Maarten. Volgens haar is het gebouw het grootste probleem van de bibliotheek: slechte staat van onderhoud, geen goede conditie voor boeken. Geen airco, er is slechts een ruimte met airco voor baby’s en peuters. Dit gebouw dateert uit 1985, door Sticusa neergezet. In 25 jaar is het nauwelijks vernieuwd. De bibliotheek heeft een online catalogus. Er werken 16 medewerkers, onder wie de enige Antilliaanse met een bibliotheekopleiding: Melissa Pompier. Zij is via een eigen headhunting in Nederland opgespoord en gecontracteerd. De collectie boeken is voor 60% Engelstalig, de rest in het Nederlands.

Er is een programma voor baby’s en peuters: Bookstart, door Maryland Powell opgezet. Het wordt ondersteund door AMFO en gesponsord door bedrijven. Ieder jaar is er de kinderboekenweek, en tweejaarlijks het programma Crossing the Seas, in samenwerking met het Nederlandse Winternachten. De bibliotheek heeft zelf geen menskracht en financiën om het te organiseren. Voor de reiskosten van eilandauteurs moeten ze iedere keer weer sponsoring aanvragen. Ieder jaar is ook de ‘Black History Month’ in februari met aandacht voor de slavernijgeschiedenis.

Maryland Powell

Monique Alberts heeft in haar kamer kasten met zeldzaam historisch materiaal, dat goed geconserveerd en gedigitaliseerd zou moeten worden. Een inventarisatie zou misschien bij KulturA kunnen worden aangevraagd. Het is de bedoeling dat al het historisch materiaal in een Nationale Bibliotheek zal worden bewaard en toegankelijk is voor publiek. Plannen zijn er voor een programma Readers are Leaders/Leaders are Readers, voor en in samenwerking met jongeren. Nieuwe ontwikkelingen zijn: bibliotheek meer een ontmoetingsplek, een plek voor mediawijsheid, en digitalisering. En wat hard nodig is: computers voor kinderen. Misschien KulturA?

Directeur Monique Alberts van de Jubilee Library

Met ondersteuning van KulturA heeft het programma Storytelling met Wijnand Stomp in september plaatsgevonden. Dat zal nog twee keer worden herhaald, mogelijk ook op Sint Eustatius. Het was een groot succes. Interessant was de meer theatrale storytelling van Wijnand Stomp vergeleken met de Caribische.

Ronald sprak ook met Loekie Morales, kinderboekenschrijfster van onder meer Bloedlijn overzee en Zonnesproetjes. Haar nieuwste manuscript zal via het Intercultureel beleid van het Nederlands Letterenfonds op zijn literaire waarde worden beoordeeld.

Dinsdag 18 mei 2010 – Sint Maarten en Curaçao

’s Ochtends kwamen Clara Reyes en Sophia Kelly van het Imbali Center for Creative Movement langs. In vervolg op het bezoek van Ricardo en Joost aan de dansschool, bespraken ze meer in detail de activiteiten en de toekomst van deze bijzondere organisatie.

Clara Reyes en Ricardo

Zowel Imbali als Motiance lijken zich op een moment in hun bestaan te bevinden waar herbezinning op de kerntaken noodzakelijk is, maar ook waarin de mogelijkheid tot samengaan onderzocht kan worden. In de tussentijd kan KulturA mogelijk wat praktische ondersteuning bieden bij het vergroten van artistieke en zakelijke expertise.

Joost besprak aansluitend met Loekie Morales van Beyond Writing de plannen voor een Living Statue Festival in samenwerking met het Arnhemse World Statues. De plannen zijn in een vergevorderd stadium.

Loekie Morales van Beyond Writing

Ricardo was ondertussen op bezoek bij Bushman, een geëngageerde man die zich zorgen maakt over het feit dat op Sint Maarten geen producten worden geproduceerd.

Ras Bushmen (Roland Joi)

Hij is daarom zelf een vegetarisch restaurantje begonnen bij Philipsburg en serveert uitsluitend gerechten met producten van eigen biologische makelij.

Bushmen in zijn restaurant Freedom Fighters

Op de Sint Maarten Montessori School heeft hij een eigen tuintje ingericht voor de kinderen en hen een of twee keer per week leert tuinieren. Verder houdt hij zich bezig met organiseren van reggaefestivals en andere muzikale evenementen.

Tuintje bij de Montessorischool

Uitchecken en op naar Curaçao

De vlucht naar Curaçao verliep voorspoedig en Joost en Ricardo waren net op tijd voor de feestelijke opening van het Savonet Museum.

Dans, zang en muziek bij de opening van het Savonet Museum

In dit voormalige landhuis sloegen het Christoffel Park en Felix de Rooy de handen ineen en realiseerden een mooie en indrukwekkende presentatie over de verhouding tussen mens en natuur, verbeeld via de geschiedenis van de voormalige Savonet plantage.

Felix de Rooy (links)

Er waren ruim 200 gasten, onder wie veel prominente spelers in de wereld van cultuur op het eiland.

Felix de Rooy (met gewei) en Daisy Casimiri op de achtergrond

Roy Colastica

Felix de Rooy en Yubi Kirindongo

Roy Colastica in een van de nieuw ingerichte museumzalen

Ook de gouverneur en de premier van de Nederlandse Antillen woonden de opening bij.

Premier Emily de Jongh-Elhage en Ricardo tijdens de openingsceremonie

De premier in druk gesprek

Vrijdag 13 november 2009 – Sint Maarten

De laatste dag van Joosts verblijf op de Bovenwindse eilanden begon met een afspraak met Monique Bos en Arlene Halley van de Motiance Dance School in Philipsburg.

IMG00187

Monique Bos en Arlene Halley

Sinds Cees van Dolderen noodgedwongen een stap terug heeft gedaan, werkt Arlene als directeur. De school heeft dringend behoefte aan vers bloed in het lerarenkorps, en heeft daarvoor plannen ontwikkeld waarin tijdelijk twee docenten een rol spelen die het aanbod van de school vergroten. Ook krijgen de huidige leraren workshops en komt er een scholenprogramma. Misschien kan KulturA daarin een rol spelen.

IMG00188

Mrs Simmons

Vanwege Sint Maarten Day was Mrs Simmons tijdens Joosts bezoek aan Saba niet op het eiland. Vanochtend was er even tijd om met Mrs Simmons te praten die in het verleden een sleutelrol speelde in het culturele leven aldaar en verschillende belangwekkende initiatieven (zoals het carnaval op Saba) heeft gestart.

IMG00189

Ras Mosera

Aansluitend ging Joost op bezoek bij kunstenaar Ras Mosera. Ruim tien jaar beheert Mosera het kunstcafé Axum in Front Street in Philipsburg. Axum is een plek door en voor mensen van Sint Maarten: jonge talenten op muzikaal of literair gebied krijgen elke zaterdag de ruimte om op te treden, te discussiëren en op te nemen. Op Sint Maarten bestaat geen vergelijkbare vrijplaats voor kunst en cultuur. Mosera en Joost bespraken de mogelijkheid voor financiering van materiaal om de podiumfunctie van Axum te verbeteren.

IMG00192

Loekie Morales

Joost trof daarna schrijfster Loekie Morales voor lunch. Loekie is relatief recent geremigreerd naar Sint Maarten en ontwikkelt met haar stichting Beyond Writing interessante projecten rondom literatuur. Behalve evenementen met storytelling, erg populair in de Cariben, promoot Loekie literatuur door haar boeken gratis te verspreiden over scholen op alle Antilliaanse eilanden. Concreet op tafel lag een vertaalplan en een idee voor een grootscheeps festival met living statues.

IMG00193

Lonneke Cramer

De laatste afspraak van deze reis langs de eilanden had Joost met Lonneke Cramer van de Classical Music Foundation op Sint Maarten. Al geruime tijd organiseert deze organisatie klassieke concerten, aangevuld met workshops voor mensen op het eiland en sinds kort houdt men ook schoolconcerten. Joost en Lonneke houden contact om de mogelijkheden voor financiering uit KulturA te onderzoeken.

Informatiebijeenkomst Sint Maarten (2009)

In het Philipsburg Culture & Community Centre kwamen ruim 20 mensen luisteren naar de presentatie van KulturA. Tot de aanwezigen behoorden onder meer:

_Monique Alberts (Philipsburg Jubilee Library)
_Rafael Arrindell (Cultural Exchange)
_Elsje Bosch (Sint-Maarten National Heritage Foundation)
_Silvia Cartyr (Motiance Dance School)
_Cees van Dolderen (Motiance Dance School)
_Youmay Dormoy (Philipsburg Culture & Community Center)
_Sanne Ensing (The Daily Herald)
_Dorothea Falkenburg (Love for Kids Foundation)
_Erroll Larmonie (ALVA Foundation)
_Loeky Morales (Beyond Writing)
_Ras Mosera (Art Agency Foundation)
_Maricia Radjouki (ALVA Foundation)
_Clara Reyes ( Imbali Center for Creative Movement)
_Olga Simmons (Prins Bernhard Cultuurfonds)
_Ian Valz
_Isidore York (Dow’s Musical Foundation)
_Neville York (Flamboyant Festival of Culture & Arts)

Ook tijdens deze bijeenkomst werden weer volop vragen gesteld. Naast de onderwerpen die we op Bonaire en Aruba bespraken, kwam op Sint-Maarten het volgende aan de orde:

Welke connecties heeft KulturA met andere fondsen zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds?
Er zijn geen officiele relaties, maar bij diverse projecten wordt vaak samen gewerkt oo overlegd.

Is het mogelijk om 2 of 3 projecten tegelijk aan te vragen?
Dat hangt af van de organisatie. Er zal bekeken worden of de instelling die dat aanvraagt ook 2 of 3 projecten tegelijk kan uitvoeren.

Is er een bepaald format voor het indienen van een aanvraag?
Het aanvraagformulier is zo beknopt mogelijk gehouden (1 pagina), verder staat het u vrij hoe u de aanvraag wilt formuleren.

Is het auteursrecht/concept gewaarborgd tijdens de aanvraag?
De medewerkers van de fondsen en de commissie die de aanvragen beoordeelt, hebben een geheimhoudingsplicht. Alle aanvragen worden vertrouwelijk behandeld.

Sint-Maarten is voornamelijk Engelstalig. Is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor Engelstalige literatuur?
Officieel niet, maar hier kan in ieder geval met het NLPVFonds en het Fonds voor de Letteren over over gesproken worden.

Is het ook mogelijk om via KulturA bijvoorbeeld naar India te reizen als je daar voor een project wordt uitgenodigd?
Uit de aanvraag moet wel blijken dat het meer is dan een individueel belang. Wie nodigt uit, wat is de relatie met de Nederlandse Antillen en Aruba, vindt er een uitwisseling plaats?

Wat wordt precies onder uitwisseling verstaan?
Een uitwisseling betekent dat het een tweerichtingsverkeer moet zijn en dat het project de relaties binnen het Caribisch gebied en het land waarmee de uitwisseling plaatsvindt versterkt.