Tagarchief: Kas di Arte

Woensdag 1 augustus 2012 – Aruba en Bonaire

Joost werd in de vroege morgen opgehaald door kunstenaar Ciro Abath. Na een korte stop bij Hotel La Cabana,dat veel opdrachten heeft aan Arubaanse kunstenaars, werd Joost gastvrij ontvangen bij Terrafuse, de glas- en keramiekwerkplaats die Ciro en zijn vrouw Marian beheren en waar KulturA een forse bijdrage aan heeft gegeven voor de aanschaf van nieuwe apparatuur.

Lobby annex expositieruimte van La Cabana

Joost besprak met Ciro en Marian de mogelijkheden voor een aanvraag voor aanpassingen aan de keramische werkplaats bij KulturA en voor een publicatie bij het Mondriaan Fonds.

Ciro en Marian Abath

Ontwerpster Claudia Vasquez-Ruiz pikte Joost op en bracht hem naar haar ontwerpstudio Arte Sano. Claudia coördineert de kunsttoepassingen op de Arubaanse airport, maar heeft daarnaast projecten ontwikkeld voor tienermoeders, dropouts en jeugdige delinquenten. Zij wil deze groepen trainen in het ontwerpen en maken van kwalitatief hoogwaardige souvenirs die verwijzen naar typisch Arubaanse producten en verhalen, zonder daarbij te vervallen in oubollige folklore. Joost gaat de mogelijkheden voor ondersteuning onderzoeken, ook bij collegafondsen in Nederland die zich op meer sociaalmaatschappelijke projecten richten.

Claudia Ruiz-Vasquez

Claudia bracht Joost naar Cas di Cultura voor een ontmoeting met directeur Jonathan Vieira en programmeurs Joan Hart en Dyantha Maduro. Jonathan wil een nieuwe investering in de technische infrastructuur van het theater doen om nieuwe producties binnen te kunnen halen en meer eigen inkomsten te genereren. Dit kan mogelijk via KulturA ondersteund worden. Verder wil Cas di Cultura graag John Leerdams productie ‘Hoe duur was de suiker?’ binnenhalen, maar dat gaat niet zonder extra steun van bijvoorbeeld het Fonds Podiumkunsten. Joost gaat dit opnemen met de collega’s van dat Fonds.

Cas di Cultura

Stan en Wilma Kuiperi presenteerden in het café bij Cas di Cultura de voortgang van hun plannen voor de oprichting van een kindermuseum op Aruba, het MUMA. Het museum moet gaan lijken op Villa Zebra in Rotterdam, maar daarnaast willen Stan en Wilma ook relaties aanknopen met verwante musea in de Verenigde Staten en Colombia. Mogelijk kan KulturA het MUMA ondersteunen bij de opstartkosten en de netwerkvorming.

Daarna bezocht Joost de organisatie van de eerste Biënnale van Aruba. Co-curator Alida Martinez gaf samen met Roly Sint Jago, Gijs de Rooij en Hans Schaling een toelichting op de voortgang van dit ambitieuze project dat inmiddels ondersteuning heeft gekregen van het Mondriaan Fonds. De eerste activiteiten zijn reeds georganiseerd in aanloop naar de opening van het main event, de tentoonstelling ‘Happy islands’.

Gijs de Rooij, Alida Martinez, Roly Sint Jago, Hans Schaling en Joost Vrieler in gesprek

Ten slotte kon Joost kort het nieuwe hoofd van de Directie Cultuur op Aruba ontmoeten: Siegried Dumfries. Hij is net begonnen bij de Directie en wil in de toekomst de rol van de dienst als aanjager en stimulant van bijzondere culturele projecten uitbreiden. Joost gaf aan dat KulturA en de Nederlandse fondsen gebaat zijn bij goed overleg tussen de Directie en de fondsen en sprak de hoop uit de de Directie sommige organisatie en personen structureel wil blijven ondersteunen.

Ronald was ondertussen gearriveerd op Bonaire. Janita Monna woont een jaar op Bonaire – haar man heeft een baan in het onderwijs – en zij gaat met de Biblioteka Publika Boneiru de kinderboekenweek organiseren. De bibliotheek is verhuisd naar een nieuw gebouw – een voormalige supermarkt – en Greta Delanoye is de nieuwe leidinggevende. Met haar heeft Ronald morgen een afspraak.

Binnen in de bibliotheek op Bonaire

Janita brengt Ronald naar het nieuwe gebouw, waar de bibliotheek nu nog klein is gehuisvest, maar ernaast in het gebouw wordt nog een grote ruimte verbouwd; bij elkaar zal de bibliotheek zo’n drie keer groter worden. De medewerkers hebben er al zin in.

De bibliotheek op Bonaire

Hubert Vis is de derde generatie van de Vissen uit Groningen, zijn grootvader emigreerde naar Bonaire en trad in het huwelijk met een vrouw uit Rincon; Hubert heeft jaren in Nederland gewoond – studie en werk als leraar – maar wilde uiteindelijk terug naar zijn eiland.

Hubert Vis

Hubert Vis is sinds kort gepensioneerd medewerker van de SKAL; hij zit in het bestuur van de Stichting BONAI en is in afwachting van de toegekende KulturA bijdrage. Daarnaast gaat hij mogelijk nog een aanvraag doen voor de wijk waar hij woont, Nort di Salina.

Jan van de Voort is architect uit Amsterdam, maar met een Bonairaanse schoonfamilie. Hij won de ontwerpwedstrijd voor een nieuwe lagere school: de Brede School. Een prachtig laagbouw ontwerp in de vorm van een hand. Ondanks behoorlijke bezuinigingen wordt de school toch in aangepaste uitvoering gebouwd en Jan is van plan een aanvraag bij KulturA te doen voor een originele en mooie omheining. Jan heeft Boi Antoin meegenomen om het plan toe te lichten: het hek zal versierd worden met afbeeldingen naar door kinderen gemaakte tekeningen van historische verhalen die Boi Antoin ze zal vertellen.

Jan van de Voort met zijn ontwerp voor de school

De omheining zal daarmee niet alleen bescherming bieden tegen ongewenste indringers, maar ook verhalen over Bonaire laten zien. Door de kinderen zelf gemaakt.

Boi Antoin

Ronald gaat nog op bezoek bij Boi Antoin, die nu een nieuw onderkomen voor zijn archief heeft: een nieuwbouw deels naast en om het gebouw van dagblad Expres, waarvan Boi Antoin hoofdredacteur is. Hij laat een deel van de al gedigitaliseerde filmportretten zien, de portretten uit het begin van de 21ste eeuw liggen in Nederland om dankzij een KulturA bijdrage ook te worden gedigitaliseerd. Het archief groeit nog steeds aan en er is via de reclassering iemand permanent aan het werk met digitaliseren van foto’s geluidsbanden en dergelijke. Boi is terecht trots op zijn nieuwe gebouw.

Boi Antoin voor zijn nieuwe onderkomen

Errol Caprino is van de eerste generatie filmmakers van de Sandberg Media opleiding in Hilversum. Na vele omzwervingen is hij op Bonaire terechtgekomen en hij wil nu een soapserie maken over de gebeurtenissen die vooraf gingen aan 10-10-10. Er loopt momenteel een aanvraag bij KulturA voor apparatuur en kostuums.

Errol Caprino

‘Papa’ Lucia en Agnes Joosten zijn nieuwe bestuursleden van Kas di Arte. Kas di Arte krijgt een nieuwe directeur en een nieuw en uitgebreid programma; daarvoor gaan ze een aanvraag bij KulturA doen. Ze willen uitbreiding van de locatie en daardoor nieuwe inventaris nodig: nieuwe vitrinekasten voor exposities, uitbreiding van het ophangsysteem, een multifunctionele display etc. Ze willen ook een buitentheater voor optredens van muzikanten, dichters en jeugdtheater, waar een podium en stoelen nodig zijn.

Papa Lucia en Agnes Joosten

Ilona Burgers sluit deze eerste dag Bonaire af, zij is sinds twee jaar general manager van Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire. Het is een grote organisatie met veel programma’s voor jongeren in de voortgezet onderwijsleeftijd. Er zijn 250 jongeren ingeschreven, waarvan er dagelijks zo’n 150 langskomen voor de activiteiten. Er werken 17 fulltimers en 6 parttimers. Jong Bonaire heeft een prachtig gebouw met o.m. een groot sportlokaal en vele computers. Ilona gaat een aanvraag bij KulturA doen voor een media-lab. Ook zij liet zich inspireren door het media-lab van de bibliotheek in Willemstad. Voor de naschoolse opvang op Statia gaat de enthousiaste Ilona op verzoek ook samenwerken met Mega D (zie blog van 27 juli over Statia).

Ilona Burgers

Advertenties

Vrijdag 25 november 2011 – Bonaire

Gedeputeerde Silvana Serfilia van Bonaire met Femie

Op haar laatste dag op Bonaire had Femie nog twee afspraken. De eerste was een vergadering met de Gedeputeerde van Samenleving, mevrouw Silvana Serfilia en haar staf. Het was een informatief gesprek waarbij Femie uitleg gaf over het cultuurbeleid in Nederland en de KulturA regeling. De Gedeputeerde vertelde dat het eerder opgestelde cultuurbeleid door de huidige regering opgepakt is. Voor het realiseren van een multifunctioneel cultureel centrum is een van de ambities. Het knelpunt is het realiseren van de nodige financiële middelen hiervoor. De eerste stap zal zijn het maken van een plan van aanpak. Daarbij zal ook duidelijk worden of één gezamenlijke nieuwbouw haalbaar is of dat elke culturele instelling apart naar een oplossing voor huisvesting zal moeten zoeken. Femie zal informatie mailen over multifunctionele culturele centra in Nederland.

Daarna ging Femie direct door naar Kas di Arte. Kas di Arte heeft met ondersteuning van de KulturA regeling de brochure van de 10-10-10 tentoonstelling ‘Koninkrijk: Eenheid in Verscheidenheid’ kunnen realiseren. Femie kreeg het boekje overhandigd van coördinator Sandra Johnson onder aanwezigheid van de pers. Onder het genot van een drankje en een hapje werden de laatste ontwikkelingen van Kas di Arte doorgenomen.

Zondag 22 mei – Curaçao en Bonaire

Ronald is als laatste achtergebleven op Curaçao en ontmoet daar Nel Casimiri, uitgever van de ‘Sembra Buki’-reeks. Tot nu toe zijn er veertien kinder- en jeugdboeken in het Papiaments verschenen, die gestaag hun weg vinden naar bibliotheken en scholen op Curaçao. Nog niet genoeg naar de zin van Casimiri: vooral scholen hebben volgens haar niet voldoende middelen en zeker niet alle ouders kunnen zich permitteren boeken voor hun kinderen te kopen. Ook wil zij haar boeken in Nederland distribueren met het oog op de Antilliaanse gemeenschap. Zij zoekt ondersteuning, maar helaas zal een KulturA-, dan wel Letterenfondsaanvraag niet kansrijk zijn. De enige mogelijkheid die zij nog ziet, is de zogenoemde ‘crowdfunding’ via particulieren en bedrijven.

Nel Casimiri in het Antilliaans Dagblad

Miriam Sluis is journaliste voor NRC Handelsblad, maar ook schrijfster van het ‘hybride’ Zoutrif en de bundeling journalistieke reportages Een koloniale speeltuin, die na 10-10-10 is verschenen bij Uitgeverij Prometheus. Zij sprak met Ronald over een mogelijke vertaling in het Engels van het laatste boek. Verder gaat Sluis een van haar verhalen bewerken voor een toneelstuk dat Albert Schoobaar zal regisseren.

Miriam Sluis

Annemarie Klöne van het NGO Platform en Julia ontbijten op Bonaire samen en praten onder andere over de veranderingen die door de nieuwe status zijn ingegaan en dat er nu vele nieuwe regels zijn toegevoegd. Daarnaast is Annemarie benieuwd naar welke organisaties op Bonaire middelen vanuit KulturA hebben ontvangen en met wie wij deze keer een afspraak hebben. Op deze blog wordt elke twee maanden een overzicht gegevens van de projecten die tot dusver ondersteund zijn, en kan iedereen volgen welke afspraken de medewerkers hebben. Annemarie vertelt over de behoefte om instellingen meer kennis te geven over projectmanagement en dat zij hiervoor graag een training zouden willen realiseren.

Annemarie Klöne

Albert Crestian komt vertellen over de activiteiten van Kana Brabu. Naast de volwassenen muziekgroep die folkloristische muziek speelt is sinds 2009 ook de kindergroep Kara Kora van start gegaan. De kinderen leren traditionele instrumenten te bespelen en hebben inmiddels regelmatig optredens, zoals tijdens het Tumba Festival, Dia di Boneiru en Heineken Jazz Festival. Albert’s zoon Jayden is ook lid van de groep, die uit 10 jongeren bestaat. Hij heeft zijn kuarta meegenomen en laat stukjes van traditionele liederen horen.

Julia met Albert en Jayden Crestian

De organisatie streeft ernaar om kennisoverdracht te stimuleren en cultureel erfgoed hierdoor te behouden. Zij plannen een uitwisseling met kinderen van de andere eilanden om hun kennis te laten maken met folkloristische muziek. Daarnaast hebben zij nieuwe muziekinstrumenten nodig.

Julia wordt opgehaald door Judith Leoneta van Fundashon Streanan di Boneiru om op haar kantoor te praten over de verschillende activiteiten die zij realiseren. Zij is onder andere druk bezig met de voorbereidingen voor Dia di Boneiru in augustus, waar als onderdeel nieuwe liederen over de cultuur van Bonaire geschreven en opgevoerd worden. Daarnaast is zij bezig om in samenwerking met La Tentashon een workshop theater voor jongeren te realiseren. Julia en Judith bespreken de mogelijkheden voor financiering.

Judith Leoneta

Emma Sint Jago van Stichting voor Kunst en Cultuur op Bonaire licht toe dat zij met heel veel activiteiten bezig is om de cultuur van Bonaire te promoten. Een van de groote activiteiten is Dia di arte, die deze zomer voor de 19e keer georganiseerd wordt en waar ruim 100 lokale artisten de mogelijkheid krijgen om hun werk te laten zien en workshops aan te bieden. Emma zingt zelf ook in een koor en Julia krijgt een cd aangeboden met liederen over Bonaire. Daarnaast is Emma bezig om nieuw leven in een jongerenmuziekgroep te blazen. Kinderen tussen 6-14 jaar leren muziekinstrumenten te bespelen en leren zingen om dan ook optredens te realiseren. Emma plant een uitwisseling met Nederland om kennis te delen en een bijdrage te leveren aan dia de Bonaire in Nederland.

Emma Sint Jago

Hans Faassen en Frank Lauxen vertellen over verschillende projecten die zij in de planing hebben. Zij werken allebei samen met verschillende stichtingen. Zij willen onder andere interesse voor (Antillianse) klassieke muziek stimuleren en hiervoor zijn zij van plan om een uitwisseling tussen Nederlandse en Venezolaanse (jeugd)kamerorkesten te realiseren die op Bonaire plaatsvindt. Tijdens workshops en clinics wordt een nieuwe voorstelling gecreëerd die dan op scholen wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt in samenwerking met de Skol di Musika een project opgezet om koordirigenten een cursus aan te bieden om de kwaliteit van de zangkunst te versterken. Wij bespreken de mogelijkheden en spreken af om via een uitgebreider concept contact hierover te hebben.

Frans Lauxen en Hans Faassen

Op korte termijn heeft Mevr. Miralva A.R. Keli-Cicilia, Gedeputeerde Samenleving en Zorg, Toezicht en Handhaving nog tijd gevonden om kennis met Julia en Suzanne te maken. Jackie Bernabela van de SKAL en van Kas di Arte heeft deze afspraak tot stand gebracht en schuift aan voor het gesprek.

Julia, Miralva Keli-Cicilia, Jackie Bernabela en Suzanne

Suzanne en Julia vertellen over de Regeling KulturA en over hoeveel en welke projecten op Bonaire zijn gefinancierd. Mevr. Miralva A.R. Keli-Cicilia vraagt geïnteresserd naar de voortgang van KulturA en vertelt over haar ideeen op het gebied van cultuur. Zij is op dit moment, na anderhalve maand in dienst, nog druk bezig om alles te verkennen en een goed overzicht te verkrijgen van de huidige stand van zaken. Wij hebben een geanimeerd gesprek en spreken af om elkaar op de hoogte te houden.

Ondersteunde projecten oktober, november en december 2010

Elektra Blou (Curaçao) – De Stilte
Dansgezelschap De Stilte uit Breda was twee weken te gast op Curaçao. Zij speelden de voorstelling ‘De Lopende Lijn’ op scholen en hielden daarnaast openbare voorstellingen. De Stilte ontwikkelde verder veel educatieve activiteiten voor scholieren en talentgroepen bij La Tentashon. Niet alleen bood het project zo aan jong talent de kans om dansvaardigheden en -technieken op te doen, ook bevorderde het de deskundigheid in moderne dans, en stimuleerde het netwerkvorming en uitwisseling tussen verschillende relevante organisaties.

Kas di Arte (Bonaire) – Uitwisselingsprogramma 10-10-10
Kas di Arte greep 10 oktober 2010 aan om de belangstelling voor kunst en cultuur te vergroten. Lokale kunstenaars kregen een interessante kans om ervaring op te doen en informatie uit te wisselen doordat Kas di Arte een groep Nederlandse, Arubaanse en Curaçaose kunstenaars naar Bonaire haalden voor workshops op het gebied van techniek, compositie en andere thema’s. Tevens vond er een expositie plaats die opende op de dag van de ingrijpende staatkundige veranderingen. Het project leverde daarmee een noodzakelijke, duurzame bijdrage aan de culturele infrastructuur op Bonaire.

St. Eustatius Musical Foundation – Djembe Drums
Victor Sams uit Nederland trad op tijdens Statia Day. Hij was gast in de reggaeband Negus Nagast van Alvin Arrindell (featuring Strawl). Ook verzorgde Victor Sams op eigen initiatief workshops op alle scholen van het eiland.

Streanan di Boneiru (Bonaire) – Unplugged Talentenjacht
Streianan di Boneiru verzorgt een cultureel uitwisselingsprogramma tussen Bonaire en Curaçao. De stichting verzorgde eerder de regionale voorronde voor Bonaire voor het Kunstbende project tijdens de Cultuurspelen in 2009 op alle Antilliaanse eilanden, onder verantwoording van La Tentashon uit Curaçao. Dit project continueert de samenwerking tussen beide organisaties. Tevens is het een inhoudelijk vervolg op het eerder uitgevoerde Kunstbende project op Bonaire maar met nieuwe jongeren. Het betreft een workshoptraject van enkele maanden waarbij jongeren zelf teksten schrijven, muziek arrangeren, liedjes instuderen, videoclips maken en toewerken naar een muzikale eindpresentatie. De presentatie vindt plaats in de aula van de Scholengemeenschap Bonaire, bij gebrek aan een schouwburg of ander volwaardig binnenpodium op Bonaire.

Zaterdag 4 december 2010 – Bonaire

Op de laatste dag van het bezoek aan de Caribische eilanden stond een overleg gepland tussen de cultuurambtenaren van de verschillende eilanden en de Nederlandse fondsdirecteuren. Het overleg vond plaats bij Kas di Arte in Kralendijk.

Henriëtte Post, Henny Verhoeven en Chrit van Rensen

Vooraf bekeek de Nederlandse delegatie de solo-expositie van Roland Verhoeven. Deze kunstenaar woont al lang op Bonaire en speelt daar een prominente rol.

Henriëtte Post en Roland Verhoeven

Helaas gooide het barre weer op de eilanden en bureaucratische beslommeringen roet in het eten, waardoor de input van Curaçao en Aruba op schrift en per telefoon binnenkwam.

Overleg bij Kas di Arte

Aan de orde kwam de voortgang van de Regeling KulturA, maar ook cultuurbeleid na de staatkundige hervormingen en een congres dat in het kader van KulturA begin volgend jaar zal plaatsvinden.

Hubert Vis en Jackie Bernabela van de Bonairiaanse departement voor cultuur

Ook Sint Maarten, Saba en Statia zullen gevraagd worden hun input te geven. Na afloop van het overleg kon de Nederlandse delegatie zonder verdere vertraging terug naar het koude Nederland.

Henk Pröpper, Henriëtte Post en Gitta Luiten

Vrijdag 3 december 2010 – Bonaire

Op Bonaire vindt op zaterdag 4 december een overleg op ambtelijk niveau plaats over cultuurbeleid, vandaar dat Gitta Luiten (Mondriaan Stichting), Henriëtte Post (Fonds Podiumkunsten), Henk Pröpper (Nederlands Letterenfonds) en Chrit van Rensen (Fonds voor Cultuurparticipatie) op het eiland aanwezig zijn. Henk sprak in de vroege morgen met boekhandelaar Addo Stuur, die allerlei plannen heeft om het literaire klimaat op het eiland een impuls te geven. In de rest van de ochtend volgden Henk, Gitta, Chrit en Henriëtte een eigen oriënterend programma.

Hans Evers, Joost Vrieler en Emma Sint Jago

Joost vergaderde ondertussen met Emma Sint Jago (Stichting voor Kunst en Cultuur Bonaire) en Hans Evers en Celia Fernandes Pedra van de stichting Ban Boneiru Bek. KulturA heeft de aanschaf van enkele materialen voor Emma’s stichting gesponsord; Joost en Emma bespraken de voortgang van deze investeringen. Ook kwamen toekomstige plannen voor de muziekgroep Tutti Frutti, waar Emma deel van uitmaakt, aan de orde. Zo is de groep uitgenodigd door het Festival del Caribe, mogelijk kan KulturA bijdragen aan een Bonairiaanse delegatie.

Emma Sint Jago, Hans Evers, Celia Fernandes Pedra

Hans en Celia vertelden over de doelstelling van Ban Boneiru Bek, een stichting die de remigratie van Bonairianen bevordert. Daarnaast zijn Hans en Celia betrokken bij tal van culturele activiteiten en platforms.

Henk en Joost bezochten in de middag de bibliotheek in Kralendijk, tevens de enige publieke bibliotheek op het eiland. Manager Sharon Bol heeft in de afgelopen anderhalf jaar een frisse wind door de bibliotheek laten waaien met veel leesbevorderingsprogramma’s, uitwisseling met Nederland en slimme acties om de bibliotheek meer op het netvlies van de bevolking te krijgen.

Sharon Bol en Henk Pröpper

Helaas heeft Sharon nog altijd met veel problemen te kampen, waaronder een slecht onderhouden gebouw, een collectie die snel vergaat door het weer en een gebrek aan organisatorische stabiliteit en politieke en beleidsmatige ondersteuning.

De hele delegatie bezocht in de tweede helft van de middag Rincon, in het bijzonder het cultuurpark Mangazina di Rei. Een enthousiaste gids liet de groep kennismaken met een aantal bijzondere aspecten van het traditionele Bonairiaanse leven, wonen en bouwen.

Rondleiding door Mangazina di Rei

’s Avonds ontmoette Gitta, Henriëtte, Chrit en Joost een doorsnede van het culturele veld op Bonaire.

Jackie Bernabela, Henriëtte Post en Raymundo Saleh

Jackie Bernabela (o.m. Kas di Arte), Raymundo Saleh (oud-gezaghebber en bestuurslid van o.m. de Skol di Musika), Orlando Meijer (ouderenplatform), Danilo Christiaan (Mangazina di Rei), Boi Antoin (journalist/dichter), Annemarie Klöne (NGO Platform) en Sedney Marten (beeldend kunstenaar) gaven een kijkje in het culturele leven op het eiland,

Joost Vrieler en Orlando Meijer

De staatkundige veranderingen brengen voor het cultuurveld (nog) niet de gehoopte verbeteringen, maar er zijn volop plannen voor nieuwe initiatieven.

Danilo Christiaan, Boi Antoin, Chrit van Rensen, Annemarie Klöne en Sedney Marten

Ondersteunde projecten augustus en september 2010

Beyond Writing Foundation (Sint Maarten) – Living Statues Festival 2010
Het eerste Living Statues Festival op Sint Maarten koppelt op interessante wijze kunst, geschiedenis en toerisme aan elkaar en stimuleert de belangstelling voor een relatief onbekende kunstvorm bij een breed publiek. De samenwerking met Nederlandse experts zorgt voor kennisoverdracht en vergroot de mogelijkheid om het festival duurzaam te verankeren in het culturele leven op het eiland.

Cas di Cultura/Stichting Schouwburg (Aruba) – Upgrade techniek
Cas di Cultura is inmiddels ruim vijftig jaar een belangrijke plek voor het culturele leven op Aruba. Cas di Cultura vervangt haar licht- en geluidapparatuur om de gebruikers van haar zaal betere, modernere faciliteiten te bieden. De schouwburg is daardoor beter toegerust op moderne en grootschalige producties.

Fundashon Orea par Hubentut (Curaçao) – Workshops KidsCity 2010
KidsCity is een festival waar kinderen in een speelse omgeving kennis maken met allerlei vormen van cultuur en techniek. Dit jaar realiseert de stichting in samenwerking met CameraWorks uit Nederland een bijzonder onderdeel gericht op het vergroten van de mediawijsheid van de deelnemende kinderen. Parallel daaraan, verzorgen experts uit Nederland workshops en trainingen voor medewerkers van KidsCity en voor docenten uit het lager en middelbaar onderwijs.

Kaña Brabu (Bonaire) – Dag van Bonaire
Kaña Brabu nam deel aan de Dag van Bonaire in Den Haag. De muziekgroep trad op en bracht een programma met Bonairiaanse folkloremuziek. Tevens gaf de groep workshops op basisscholen. Deze uitwisseling met Nederland droeg bij aan de ontwikkeling van de vaardigheden van de leden van de muziekgroep en vergrootte hun netwerk.

http://www.ustream.tv/flash/video/7257436?v3=1

Kas di Arte (Bonaire) – Uitwisselingsprogramma 10-10-10
Kas di Arte grijpt het historische moment van tien oktober 2010 aan om de belangstelling voor kunst en cultuur te vergroten via een uitwisseling die uiteenlopende kunstenaars een interessante kans biedt om ervaring op te doen en contacten uit te wisselen. Er komen verschillende workshops en masterclasses voor professionals en geïnteresseerde amateurs.

UNA (Curaçao) – Bezoek 7e Ibero-Amerikaanse Architectuur Biënnale
Deze excursie levert een relevante groep professionals en studenten nieuwe inzichten op over de mogelijke stedenbouwkundige aanpak op Curaçao. De sociale en ethische kant van architectuur staat tijdens de biënnale namelijk centraal. Bovendien zorgen de film, het afsluitend debat en de workshops er voor dat de opgebouwde kennis en ervaring wordt overgedragen aan een breder publiek.

Kinderen in Medellin voor de Biblioteca España, één van de bijzondere plekken uit het programma van het bezoek van Curaçaose professionals