Tagarchief: Jeannine Wong Loi Sing

Woensdag 11 november 2009 – Saba en Bonaire

Terwijl heel Sint Maarten uitliep voor de nationale feestdag, vertrok Joost in alle vroegte naar Saba. Na een spectaculaire landing op een van ’s werelds kortste landingsbanen, pikte Lisa Hassell hem op bij het vliegveld. Lisa is 8 jaar Gedeputeerde voor onder andere cultuur geweest op het eiland en was bereid Joost langs enkele belangrijke plekken te leiden.

IMG00143

Juancho E. Yrausquin Airport op Saba

Een ontmoeting met de Gedeputeerde voor Cultuur in het bestuursgebouw in The Bottom kon helaas niet doorgaan.

IMG00107

Het bestuursgebouw in The Bottom

Dat betekende meer tijd om te praten met Voltaire Simmons. Zij is erg actief met haar jeugdgroep die op hoogtijdagen op het eiland allerlei optredens verzorgt, vooral muziek en dans. Tweemaal per week oefent de groep in de Saba Cultural Building in The Bottom. Joost besprak een mogelijk aanvraag voor instrumenten en apparatuur voor twee jeugdgroepen op het eiland.

IMG00111

Voltaire Simmons

Vervolgens stond de Artisan Foundation op het programma. Oorspronkelijk was deze plek opgericht als een kleine fabriek voor zijde.

IMG00116

Saba Artisan's Studio

Inmiddels werken drie mensen onder leiding van Lucille Hassell aan bijzondere katoenen producten.

IMG00114

Lucille Hassell

Vlakbij de Artisan Foundation staat de Sacred Heart Church, waarvoor kunstenaar Heleen Cornet een grote muurschildering maakte.

IMG00118

Muurschildering van Heleen Cornet in de Sacred Heart Church

Heleen woont al decennia op Saba en heeft geëxposeerd in Cuba en Zuid-Amerika. Momenteel heeft haar werk vooral de natuur op Saba als onderwerp.

IMG00124

Heleen Cornet in de Peanut Gallery

Judy Stewart runt met haar man Jim de enige galerie op het eiland, The Peanut Gallery in Windwardside. Daarnaast geeft Judy workshops over keramiek; misschien kan KulturA bijdragen aan de aanschaf van aanvullend materiaal.

IMG00125

Judy Stewart voor de Peanut Gallery

De Saba Conservation Foundation houdt zich vooral bezig met beheer en behoud van Saba National Park. Zijdelings komt ook het culturele erfgoed aan bod.

IMG00127

Kantoor en shop van de Saba Conservation Foundation

Na een kort bezoek aan El Momo Folk Art, had Joost in de middag een interessante lunch met Will Johnson, voormalig Gedeputeerde voor Saba en daarnaast een groot kenner van het verleden van het eiland. Will en Joost bespraken zijn nieuwste plannen voor publicaties.

IMG00129

Will Johnson

Het enige museum op het eiland is het Harry L. Johnson Museum, genoemd naar de gulle gever die het pand en de grond aan de stichting schonk.

IMG00132

Harry L. Johnson Museum

De bevolking van Saba stond in vroeger dagen bekend als bekwame zeelui. Bijna alle mannen verdienden hun brood op zee. Het museum geeft de bezoeker een indruk van het interieur van zo’n zeekapitein in vroeger dagen.

IMG00133

Glen Holm en Lisa Hassell in het museum

Joost besprak met bestuurslid Glen Holm de mogelijkheden van KulturA voor de financiering van enkele aanpassingen aan de binnenkant om de museale functie te versterken. Prioriteit licht echter bij de financiering van grootscheepse renovaties aan de buitenkant, iets waar KulturA helaas niet aan bijdragen kan.

IMG00137

Jo Bean's Glass Art

Voor vertrek naar Sint Maarten bezocht Joost nog Jo Bean’s Glass Art Studio, waar Jo al jaren workshops in glaskunst verzorgt en projecten ontwikkelt met afvalglas dat op de stranden van de Antilliaanse eilanden aanspoelt.

IMG00144

Klaar voor vertrek naar Sint Maarten

In de avonduren ontving Joost de betrokken Dorothea Falkenburg van de Love Of Kids Foundation op Sint Maarten. Uit betrokkenheid met de problemen van jongeren met leerproblemen of criminaliteit, ontwikkelt de stichting projecten die het bewustzijn van de samenleving moeten vergroten. Voor KulturA is hierin alleen een rol weggelegd wanneer er op enigerlei wijze via cultuur wordt gewerkt.

Aan het eind van de avond ontmoette Joost nog Lasana Sekou van House Of Nehesi Publishing. In de afgelopen twintig jaar gaf Nehesi divberse literaire publicaties uit die het literaire klimaat op het eiland positief hebben beïnvloed. Lasana besprak met Joost plannen voor een serie workshops voor jonge talentvolle auteurs op alle Antilliaanse eilanden, iets waar KulturA mogelijk aan kan bijdragen.

Ronald ontmoette vandaag Franklin Antoin, oftewel Boi, een bekende persoonlijkheid en journalist op het eiland, die ook al een lintje en een Witte Anjer voor zijn activiteiten heeft gekregen.

boi

Boi Antoin

Hij bezocht met Ronald zijn archief met: een verzameling uniek geschreven en gedrukt historisch materiaal, geluidsopnames van oral history en beeld met geluidsopnames.

Boi archief 3

Boi met medewerker in zijn archief

Het is een enorme hoeveelheid materiaal in twee kleine kamertjes opgeborgen in kasten en dozen.

Boi archief 1

Het archief van Boi

De klimatologische omstandigheden zijn niet ideaal: zelfs een van de twee airco’s doet het niet. Vooral de geluidsbanden van gesprekken met oude Bonairianen zijn kwetsbaar en moeten nodig gedigitaliseerd worden. Zijn Fundashon Historiko Kultural Boneriano (Fuhikubo) gaat een aanvraag doen bij KulturA.

Boi archief 4

Deel van het archief van Boi Antoin

Boi komt in januari naar festival Winternachten om over Bonaire te vertellen en hij zal dan het Beeld en geluidarchief in Hilversum bezoeken voor advisering.

In het bestuursgebouw van Bonaire ontmoet Ronald een aantal bestuursleden van de nieuw op te richten Fundashon Akademia Papiamentu, die ten doel heeft ‘het bevorderen, versterken en beschermen van Papiamentu op alle terreinen’.

papiaments

Mevrouw Jeannine Wong Loi Sing, Geraldine Dammers, Sedney Marten en Delno Tromp vertellen gezeten in de vergaderzaal wat zij van plan zijn, met op de achtergrond de vlaggen van Bonaire en Nederland en onder toeziend oog van een staatsieportret van de koningin. Ze willen in de eerste plaats dat het Papiaments een officiële status als minderheidstaal binnen het koninkrijk krijgt. Ze zijn van plan een brief aan de Nederlandse autoriteiten te schrijven.

Volgend jaar februari willen ze hun stichting presenteren met een culturele avond. Ook willen ze volgend jaar een symposium organiseren met bij het Papiaments betrokken organisaties, ook van de andere eilanden, en vooraanstaande bij het Papiaments betrokken deskundigen van de Antillen, maar ook uit Nederland en bijvoorbeeld de VS.

Met Danilo Christiaan, projectleider van Mangazina di Rei, het Bonairiaanse historisch openluchtmuseum praat met Ronald tijdens de maaltijd over zijn ambitieuze plannen van dit nieuwe museum, dat eerder de gast was van het KulturA-gezelschap in april van dit jaar.

mangazina

Mangazina di Rei

In het Mangazina worden rondleidingen en cursussen gegeven om de Bonairiaanse cultuur bekend te maken onder met name jongeren.
Zij hebben nieuwe inventaris nodig om hun producten op een professionele uit te stallen. En ze willen bijvoorbeeld als het aloë koken – voor medicinaal gebruik en op traditionele manier – laten zien, waarvoor ze ook het benodigde materiaal ontberen.

‘s Avonds komen Louella Mercera en haar broer Gabriel Mercera langs. Gabriel (Gabi) is percussionist en schrijft liedjes over traditionele onderwerpen voor kinderen. Hij heeft een boekje met cd geproduceerd. Het begint met Bandera di Boneiru, een liedje over de vlag van Aruba:

Nos bandera t’e orguyo di nos tera.
Su kolónan bo n’ por hera.
Hel, kòrá, blanku, blou i pretu.
Tera, solo ku djis un suave bientu.
Esei ta nos bandera di Boneiru.
Bunita e ta keda waya bai kontentu.

(vertaling volgt).

Louella en Gabi

Louella en Gabi

Gabi kwam alleen kennismaken, misschien komt hij later nog terug met een vraag voor KulturA.

Als laatste voor Ronald vandaag, komen de Bonairiaanse danseressen Soekarsi Phelipa, Nuny de Windt en Angèle Cecilia langs, met hun enthousiaste en vrolijke verhaal over hun Dance Sensation Foundation voor een dansproject.

Dance sensation Bonaire

De drijvende krachten achter Dance Sensation

Ze hebben bij KulturA een aanvraag ingediend, vooral om het deelnemen van kansarme jongeren mogelijk te maken. Nu balanceren ze op het randje van de financiële afgrond, maar ze zijn niet voor niets dansers. Ze hebben helaas geen eigen zaaltje, maar moeten gebruik maken van de zaal van een dancing. De leerlingen moeten dan uitkijken op de gladde vloer. Ze zoeken al een tijd naar een eigen onderkomen, maar als er al iets is, zijn de kosten meestal te hoog. Hun enthousiasme is aanstekelijk.

Advertenties

Informatiebijeenkomst Bonaire (2009)

De informatiebijeenkomst werd op Bonaire gehouden in het Pirates House in Kralendijk. Ruim dertig geïnteresseerden luisterden naar de presentatie die Gitta hield over KulturA en de deelnemende fondsen.

De belangsrijkste vragen die aan de orde kwamen, geven we hier weer:
Wat verstaan jullie onder een instelling?
Dit zijn rechtspersonen die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Is een school ook een instelling?
Een school staat niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar is wel een entiteit en kan dus een aanvraag indienen.

Is een EZ (eenmanszaak) ook een instelling?
Ja, mits ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Is er een financiele verdeelsleutel voor de verschillende eilanden?
Nee, er is geen verdeelsleutel, alle eilanden hebben dezelfde mogelijkheden.

Kan er ook eerder aangevraagd worden dan 3 maanden van te voren?
Ja, dat kan. Dat wordt ook aangeraden, aangezien er altijd nog ongeveer 8 weken nodig is om de aanvraag te beoordelen en u op de hoogte te stellen van de uitslag.

KulturA kan maximaal 75% van de kosten betalen. Mag de 25% van het aangevraagde bedrag dat door derden moet worden gefinancierd ook uit een eigen bijdrage bestaan en zo ja, kan dat ook in ‘ natura’?
Een eigen inbreng (zoals recettes van een voorstelling) kan voor de dekking van de 25% gebruikt worden. Of dat ook in ‘natura’ (b.v. mankracht) zal per project bekeken moeten worden. Hiervoor kunt u van te voren contact opnemen met een van de fondsen.

Hoe gedetailleerd moet een aanvraag zijn?
Een aanvraag hoeft niet tot in alle details uitgewerkt te zijn, maar het is wel van belang dat de aanvraag zo duidelijk mogelijk opgesteld is om de aanvraag zorgvuldig te kunnen beoordelen.

Wordt een aanvraag meteen bij de Mondriaan Stichting ingediend of is er nog een instantie op de eilanden die de aanvraag eerst bekijkt?
Nee, de aanvraag wordt direct aan de Mondriaan Stichting gestuurd. Het is belangrijk dat u rechtstreeks contact heeft met de medewerkers van de fondsen en dat er geen tussenpersoon is.

Hoe kan ik communiceren met de medewerkers van de fondsen?
De namen, emailadressen en telefoonnummers van de medewerkers kunt u vinden op de website. U kunt bijvoorbeeld het concept plan voor advies eerst per email aan een van de medewerkers sturen. Let wel op: Dd medewerkers beoordelen niet uw aanvraag, dat doet een onafhankelijke commissie, maar zij kunnen u wel adviseren hoe u uw aanvraag het beste kunt indienen.

Wat zijn de voorwaarden voor de inhoudelijke en financiële afrekening?
Bij projecten met een bijdrage van KulturA boven de € 50.000 is een accountantsverklaring vereist. De kosten voor de accountantsverklaring kunt u in de begroting opnemen. Bij projecten met een lager bedrag moeten de bonnen bewaard worden. Die moeten bij het verslag en de afrekening worden meegestuurd.

Er mag geen aanvraag ingediend worden voor nieuwbouw, maar mag er wel voor een verbouwing aangevraagd worden?
Dat is afhankelijk van het plan dat u heeft. In principe komen alleen de inrichtingskosten voor subsidiëring in aanmerking. Of andere kosten in aanmerking komen, zoals het verplaatsen van een wand of maken van een aanbouw, kunt u beter eerst contact opnemen met een van de medewerkers van de fondsen.

Hoe gaat de afrekening achteraf?
Als een project is goedgekeurd wordt 50% van het toegekende bedrag uitbetaald. Na afloop en als de financiële verantwoording klopt, wordt de andere 50% overgemaakt.

Wordt er rekening gehouden met de wisselkoersen?
Ja.

Kan het bedrag ook in andere valuta worden uitbetaald?
Ja, dat is mogelijk. U kunt in de aanvraag aangeven in welke valuta u het bedrag wilt ontvangen.

Aanwezig waren onder meer:
_Gilbert van Arreman (Skol di Musika)
_Jackie Bernabela (Skal)
_Christel Cosijn
_Rudy Domecassie
_Richelle van den Dungen Gronovius
_Hans Faassen (Classical Music Bocara Bonaire)
_Guus Gerritsen (Bonaire Jazz Foundation)
_Eric Gietman
_Maritza Juan Pedro (Plataforma Rincon)
_Annemarie Klöne (NGO Platform Bonaire)
_Sigfried M. Molina (Skol di Musika)
_Lucky Pop
_Ermine Pourier (Plataforma Rincon)
_Rolando Pourier (Grupo TEFIL)
_Gabi Saleh
_Raymundo Saleh
_Emma Sint Jago (Foundation for the Art and Culture of Bonaire)
_Wesley Sint Jago (Grupo Tutti Frutti)
_Henry Toré (Stichting Encyclopedie Bonaire FEBON)
_Sidney Vahlalora
_Hubert Vis (Skal)
_Ricardo Vos (Skol di Musika)
_Nora de Windt (Stichting Encyclopedie Bonaire FEBON)
_Jeanine Wong Loi Sing

Maandag 20 april 2009 – Bonaire

kasdiarte2

Mayke en Joost gingen eerst op bezoek bij Kas di Arte. Jackie Bernabela en Fabiola Carolina gaven een rondleiding door het pand, fraai gelegen aan het water en meet veel liefde en inspanning opgeknapt. Ook de educatieve ruimte werd bezocht. Interessante initiatieven, zoals Krusa Laman, de BONAI en de Art Diary kwamen ter sprake. Ook werd de problematiek rond de verplaatsing van de maritieme collectie van Fort Oranje aan de orde gesteld.

Jackie, Joost en Fabiola

Jackie, Joost en Fabiola

Lunch hadden Mayke en Joost met Emma Sint Jago, Peter Silberie en Desiree Silberie-Soliano van de Foundation for Art & Culture Bonaire. Zij organiseren elk jaar de Dia di Arte, naast allerlei activiteiten rondom zang, dans en muziek. Ook het werk van de Stichting FUDECU in Rincon, zoals de Dia di Rincon, kwam ter sprake.

Joost reikte op Kolegio Papa Cornes een oorkonde uit aan Sherina Ignacio die een prijs heeft gewonnen voor de beste Nederlandstalige gedichtenposter tijdens de Poem Express. Directeur Donny Wout en leraar Adrie van de Ven ontvingen Joost daar en Sherina nam een mooie oorkonde en een aantal boeken van de Stichting NANA en de Stichting BoekieBoekie/Autoped in ontvangst:

sherina

Daarna bezochten Mayke en Joost Kas di Krioyo in Rincon, een oud traditioneel huis waarin indianen, slaven en later gezinnen woonden. Het huis was nog in originele staat en een vriendelijke beheerder heeft Mayke en Joost rondgeleid.

De weg naar Rincon loopt via het nationaal park

De weg naar Rincon loopt via het nationaal park

Joost en Mayke onderweg

Joost en Mayke onderweg

De aangenaamste manier van verplaatsen

De aangenaamste manier van verplaatsen

IMG00499

De andere leden van de groep bezochten Gedeputeerde Jeffrey Livingstone, die Gedeputeerde Maritsa Silberie verving wegens bezoek aan Nederland. Daarbij waren onder meer aanwezig Jeanine Wong Loi Sing, adviseur Gedeputeerde Silberie; Hubert Vis en Jackie Bernabela van Skal. De Gedeputeerde was enthousiast over de mogelijkheden die KulturA biedt voor cultuur op Bonaire. Gesproken werd onder meer over het opzetten van een Bonairiaans cultuurbeleid, een cultuurhuis en volkscultuur.

Aansluitend werd de oude locatie van het Maritiem Museum bezocht, evenals een mogelijke nieuwe locatie.

’s Middags vond de informatiebijeenkomst plaats, waarvoor de culturele sector van Bonaire was uitgenodigd. Voor aanwezigen en veel gestelde vragen, zie het aparte bericht.

Zondag 19 april 2009 – Bonaire

Na een voorspoedige vlucht arriveerden Mayke, Rob, Gitta, Chrit, Joost en Robin in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 april op Flamingo Airport op Bonaire.

Chrit en Robin hebben de dag besteed in Rincon, het oudste dorp op Bonaire. Allereerst bezochten ze Mangazina di Rei, een cultuurpark en communitymuseum voor Rincon en omgeving. Directeur Danilo Christiaan vertelde over de zaken die met beperkte middelen maar met veel enthousiasme zijn ontwikkeld en ontvouwde ambitieuze plannen.

Fundashon Ban Boneiru Bek, vertegenwoordigd door Celia Fernandes Pedra, Hans Evers, Javier Boezman, vertelden over de ‘cultuur van Bonaire’. Wat is nodig om die te versterken, wat is daarvoor nodig en hoe organiseer je dat dan.

’s Avonds bezochten Chrit en Robin in Rincon een songfestval voor de jeugd bezocht als voorbereiding op Dia de Rincon (30 april):

Impressie van Dia de Rincon

Impressie van Dia de Rincon

diaderincon

Jackie Bernabela organiseerde voor ons deze avond een diner bij de Bare Foot Bar, voorheen goed bekend als Bongo’s. Mayke, Rob, Gitta en Joost waren aanwezig op een geanimeerde bijeenkomst met:

_Jackie Bernabela (Kas di Arte, Museo Boneriano en Fort Oranje Museum, waarnemend hoofd van het Departement van Cultuur)
_Monica Clarinda (kinderboekenschrijfster)
_Maritza Juan Pedro (Plataforma Rincon, Museo Kas Krioyo)
_Nolly Oleano (oud-minister van Onderwijs, Cultuur & Sport van de Nederlandse Antillen, lid van de Eilandraad en beleidsmedewerker van de S.G.B.)
_Eric Paulina (NGO Platform Bonaire)
_Lucky Pop (dichteres)
_Gabi Saleh (musicus)
_Raymundo Saleh (oud-gezaghebber, Economisch Platform Bonaire)
_Ronald Verhoeven (kunstenaar) met echtgenote Hennie Verhoeven
_Ricardo Vos (Skol di Musika, directeur Flamingo TV)
_Jeanine Wong Loi Sing (adviseur van de gedeputeerde van cultuur)