Tagarchief: Amy Lasten

Woensdag 16 november 2011 – Aruba

Na een voorspoedige vlucht vanaf Schiphol landden Femie Willems (Fonds voor Cultuurparticipatie) en Joost Vrieler (Mondriaan Stichting) in de vroege avond voor een werkbezoek op Aruba.

Femie Willems

Femie en Joost hebben met deze reis meerdere doelen. In de eerste plaats zijn ze beschikbaar om concrete ideeën voor culturele projecten door te spreken en te zoeken naar ondersteuningsmogelijkheden binnen de Regeling KulturA of bij één van de deelnemende fondsen. Daarnaast heeft KulturA inmiddels al veel projecten ondersteund, ook op Aruba, en enkelen daarvan grijpen de komst van vertegenwoordigers van KulturA aan om de voortgang door te nemen.

Joost Vrieler

De eerste afspraak van Femie en Joost was een informeel diner met Alice van Romondt, politiek adviseur van de Minister van Cultuur en daarnaast bestuurslid bij het Prins Bernhard Cultuurfonds en verschillende andere stichtingen. Zij en haar partner Roly Sint Jago gaven Femie en Joost een update van de recente (culturele) hoogtepunten op het eiland: het filmfestival (met de succesvolle Francisco Pardo als Arubaanse filmer met internationale uitstraling), de Fashion Week, de productie ‘Frida Kahlo’ van Alydia Wever en ook de barios-projecten van Amy Lasten.

Minister Michelle Hooyboer-Winklaar (midden) en Alice van Romondt (rechts)

En passent werden Femie en Joost ook nog geïntroduceerd bij de ministers van Economische Zaken, Sociale Zaken & Cultuur en van Volksgezondheid & Sport, respectievelijk Michelle Hooyboer-Winklaar en Richard Visser die toevallig in hetzelfde restaurant dineerden. De gesprekken boden een mooie start voor een aantal vruchtbare en volle dagen op Aruba.

Advertenties

Maandag 27 september 2010 – Aruba

Femie begon de dag met een afspraak met Leo Tromp en Maria da Silva van Fundarte. Ze hadden al eerder een afspraak met KulturA medewerkers gehad. Ze hebben nu hun plannen uitgewerkt voor een internationaal jeugdtheaterfestival, waaraan jeugdtheatergroepen uit 12 landen zullen gaan deelnemen. Als onderdeel van het festival willen ze ook een Cubaanse theaterdocent uitnodigen die masterclasses en docententrainingen gaat geven. Femie benadrukt dat internationale uitwisseling mogelijk is binnen KulturA maar dat het wel van belang is dat theatergroepen uit de Aruba en de Antillen kunnen deelnemen aan het festival. Femie heeft de stukken voor de aanvraag in ontvangst genomen. Maria en Leo zullen nog wat laatste informatie mailen naar Femie.

Maria, Femie en Leo

Ronald zag ondertussen Takhai Mohammed. Hij is theatermaker en zijn stuk Master Demon and his slaves speelde deze zomer onder meer op locatie in het Parce National Arikok (zie verderop). Hij sprak voor een tweede keer met Ronald over zijn gedichten, die hij regelmatig voordraagt. Hij is een groot liefhebber van de gedichten van de Surinaamse dichter Michael Slory. Takhai heeft nu een kleine verzameling gemaakt en wil die graag publiceren als boek of in een tijdschrift.

Takhai Mohamed

Daarna had Femie een afspraak met Ryan Oduber van SVE TV, een kunst en cultuurzender die 1½ uur per dag uitzendt. Ryan wil meer kunst en cultuur content uitzenden. Zijn ambitie is om met jongeren documentaires te maken, om jongeren toegang tot de media te geven en om jongeren het verhaal van hun identiteit te laten vertellen. In samenwerking met Ateliers’89 wil hij hiervoor een project opzetten. Femie en Ryan hebben besproken wat de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie of de KulturA-regeling kan zijn. Er zijn mogelijkheden voor het ondersteunen van een opstartfase maar dan moet wel aannemelijk gemaakt worden dat de activiteiten daarna ook gecontinueerd kunnen worden. Dat betekent dat er voldoende inkomsten zullen komen om door te kunnen gaan met dit project.

Ryan Oduber

De Biblioteca Nacional Aruba is sinds 9 september gesloten, eerst op last van de brandweer na een kortsluiting in de airco, nu als gevolg van lekkages tijdens de zware regens van de afgelopen weken.

Een verlaten bibliotheek

Overal zag Ronald kapotte plafonds, emmers, plastic zeilen, natte vloerbedekking.

De ravage in de Biblioteca Nacional

Directeur Astrid Britten en system librarian Lilian Semeleer vertellen dat het ministerie een beschikking voor nieuwe dakbedekking heeft afgegeven. De bibliotheek op Aruba is de enige op de Nederlandse Caribische eilanden die een overheidsinstantie is, maar de aanleg van de airco moet ook nog gemoderniseerd worden.

Lilian Semeleer en Astrid Britten

De dependance in San Nicolas is wel open. Er is ook nog een Afdeling Arubiana die is ondergebracht in de Nationale bibliotheek (500 m2 voor cultureel erfgoed). Kleine trots van de bibliotheek is de collectie Esso News, die door Lago (de vroegere raffinaderij) bij sluiting aan de bibliotheek is geschonken. De bibliotheek heeft die unieke verzameling gedigitaliseerd op de website van Dloc geplaatst (www.dloc.com).

De Biblioteca Nacional in Oranjestad

In de bibliotheek is ook de Schoolmediadienst ondergebracht, die ondersteuning biedt aan scholen en docenten. Zij hebben ook de beschikking over twee bibliobussen. Het speerpunt van de bibliotheek is leesbevordering, in samenwerking met scholen en school bibliotheken. Bijzondere onderdelen zijn bijvoorbeeld naschoolse praatprogramma’s voor jongvolwassenen. Dit zijn programma’s onder deskundige leiding over actuele thema’s, zoals nu de lange haren van jongens op school een probleem zijn.

Dependance van de bibliotheek

Jaarlijks is er het kinderboekenfestival als afsluiting en begin van de leesbevorderingsactiviteiten met optredens van kinderboekenschrijvers, in samenwerking met scholen en de lokale boekhandels. Op 4 november opent de 18e editie. Het festival is gefinancierd via de eigen begroting. Ieder jaar wordt een kinderboeken als geschenk aangeboden. Aangezien de bibliotheek een overheidsinstantie is, kan zij in principe geen aanvraag bij de regeling KulturA doen.

Verder had Femie een gesprek met Amy Lasten van Fundacion Arte Pro Arte. Ze heeft als theater docent de opleiding verzorgd voor CKV theaterdocenten (aan de pedagogische academie) en daarmee zijn er nu 8 gekwalificeerde theaterdocenten op het eiland. Als onderdeel van deze opleiding zijn ook 6 muziek, 2 beeldend en 4 dansdocenten afgestudeerd. Amy zou graag een impuls geven aan theaterlessen voor kinderen en jongeren op het eiland, met cursussen in de wijken en het oprichten van een theaterschool voor meer getalenteerde kinderen. Er zijn per slot van rekening genoeg gekwalificeerde docenten, die nog niet allemaal een baan hebben. KulturA en het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen geen structurele ondersteuning geven voor theater cursussen maar misschien wel voor speciale projecten. Amy gaat met haar collega’s verdere plannen maken.

Amy Lasten

Angelo Angela is theatermaker en Jimmy Mijer is PR & Marketing Manager van Parke Nacional Arikok.

Het team van het nationale park Arikok

Angelo nam Ronald mee naar het nationale park waar iedere eerste zaterdag van de maand een Serena di Arikok wordt gehouden, een avond met dans, muziek, poëzie en theater. De locatie is bij het Coffeehouse in het bezoekerscentrum.

Het Arikok Coffeehouse

Het Parke Nacional gaat een aanvraag doen bij KulturA voor een podium, belichting, geluid, tenten en kostuums om de avonden een permanent karakter te kunnen geven. Zij willen de apparatuur ook gebruiken voor andere culturele events, zoals de dag van Volkslied en Vlag (18 maart) en Dera Gai.

Nogmaals het Coffeehouse

Ronald sprak ten slotte Liliana Erasmus. Zij is kinderboekenschrijfster en heeft in 2004 de Fundacion Papiamente opgericht, die kinderboeken uitgeeft. De stichting organiseert Buki Bum, een leesbevorderingsproject voor kleine kinderen, vergelijkbaar met het Engelse Bookstart. Financiële steun krijgen ze van CEDE Aruba, voor drie jaar. Hun slogan is ´Sucha, papia, stima y comparti´.

Liliana Erasmus

Het project begint in november met vier zondagen in buurtcentra. De inschrijving is gratis. De workshops hebben als thema hoe lees ik mijn kind voor? En na afloop krijgen de deelnemers een tas met drie boeken, een brochure met ‘gouden tips’ en een boekenlegger. Wat zij bij KulturA willen aanvragen is ondersteuning voor het maken van babyboekjes, d.w.z. boekjes van badstof, plastic, knisperboekjes, boekjes met geluid. Verder schrijft Liliana aan een kinderboek, waarbij zij coaching van het Letterenfonds zal krijgen.

Informatiebijeenkomst Aruba (2009)

In het splinternieuwe Archeologisch Museum Aruba vond de centrale informatiebijeenkomst plaats voor culturele instellingen en geïnteresseerden op Aruba. Het was een drukbezochte presentatie waar minstens 75 mensen bij aanwezig waren, inclusief de Arubaanse krant Amigoe

Gitta spreekt de volle zaal toe

Gitta spreekt de volle zaal toe

Er waren na Gitta’s presentatie wederom veel vragen. Sommigen waren identiek aan die op Bonaire; die kunnen dan ook worden nagelezen in het verslag van die bijeenkomst. Op deze plek publiceren we de vragen die nog niet eerder gesteld werden:

Kan er voor hetzelfde project zowel bij de Regeling KulturA als bij de reguliere mogelijkheden van de fondsen aangevraagd worden?
Nee, dat is niet mogelijk.

Ook niet als het om 2 aparte onderdelen van het project gaat?
Dat zal per project bekeken moeten worden. Neem hiervoor contact op met een van de medewerkers van de fondsen (email-adressen staan op de website).

Kan een rechtspersoon die gerelateerd is aan een overheidsinstelling een aanvraag bij KulturA indienen?
Dat kan. Scholen, archieven en bibliotheken bijvoorbeeld kunnen ook een aanvraag indienen.

Hoe gaat de verdeling precies? Als er geen verdeelsleutel tussen de eilanden is, wordt het een competitie en bestaat dan niet het risico dat een eiland met een omvangrijk project het grootste deel van het budget krijgt en dat er dan geen geld meer is voor andere projecten?
In principe krijgt het beste plan een subsidie. Hoe eerder u aanvraagt hoe beter. Maar als u bijvoorbeeld € 500.000 aanvraagt, dan is de kans natuurlijk klein dat het bedrag ook daadwerkelijk wordt toegekend.

Is er een maximum bedrag dat aangevraagd kan worden?
Nee, die is er niet, maar zie ook het antwoord hierboven.

Kunnen meerdere projecten van eenzelfde instelling worden toegekend?
Ja, dat is mogelijk.

Kan ook aangevraagd worden voor een project dat al in gang is gezet of wat is afgelopen, maar waar nog een begrotingstekort is?
Nee, subsidiëring achteraf is niet mogelijk.

Als je een aanvraag indient en het geld voor het jaar blijkt op te zijn, kun je het project dan het volgende jaar opnieuw aanvragen?
Dat is nog niet aan de orde. Op dit moment zijn nog weinig aanvragen ingediend, dus is er voldoende budget. Mocht op een moment blijken dat het budget uitgeput raakt, wordt bekeken hoe dit opgelost wordt.

Kan de huur van een pand waar het project plaatsvindt op de begroting worden opgevoerd?
Dat is zeer afhankelijk van de aard van het project, de looptijd van het project en op wat voor locatie. Hierover kunt u vooraf beter met een van de medewerkers overleggen.

Chrit met museumdirecteur Arminda Franken Ruiz

Chrit met museumdirecteur Arminda Franken Ruiz

Hieronder volgt een lange, niet eens uitputtende lijst met organisaties en personen die de bijeenkomst bijwoonden:
_Amigoe (Sharina Henriquez)
_Archeologisch Museum Aruba (Arminda Franken Ruiz, Margriet Lee-Tromp, Marguerite Weever)
_Archivo Nacional Aruba (Shakira Croes, Raymond Hernandez)
_Art Rap Foundation (Nelson Gonzalez)
_Aruba AVI (Francisco Pardo)
_Aruba International Arts Foundation (Stan Kuiperi)
_Aruba International Dance Foundation (Wilma Kuiperi Jansen)
_Ateliers’89 (Gemma Faber, Elvis López)
_Biblioteca Nacional Aruba (Astrid Britten)
_Bill de la Vegart Foundation (Nigel Matthew)
_Caribbean Academy for Music & the Arts (Ronnie Flanagan)
_Caribbean Sea Foundation (Erik Eman, Ronnie Flanagan, Sam van der Horst)
_Cas di Cultura (Vicky Arens-Tjon-a-Tjoe, Henk Bakker)
_CEDE Aruba (Amy Lasten)
_Cultura TV (Ryan Oduber)
_Departamento di Cultura Aruba (Freddy Montoya)
_Desirée Rep
_Directie Cultuur (Stanley Dabian, Pedro Kelly)
_Directie Financiën (Clarissa Jacobs)
_Directie Onderwijs Arte (Mayra Stroeken)
_Directie Sociale Zaken (Daniël Tecklenborg)
_Evelino Fingal
_FARPA/MOVARX (Jarmine Acosta, Angelo Angela, Amy Lasten)
_FOEC (Lillian Angela)
_Foundation Insight for the Arts (Alida Martinez)
_Frans Laclé
_Fundacion Muchila Creativo (Rose-Marie Provence)
_Irene Peterson
_Ivan Jansen
_KIMA/TERA (Trudy Lampe)
_Lara Kuiperi
_Monumentenbureau Aruba (Hugo Mohamed)
_Musa Cas di Artista (Astra Paesch)
_Orbitalnets Webdesign (Dwayne Heronimo)
_Osaira Muyale
_Oslin Boekhoudt
_Parke Nacional Arikok (Diego Marquez, Jimmy Mijer)
_Prins Bernhard Cultuurfonds (Roly Sint Jago)
_SINFA Art Gallery (Glenda Heyliger, Jacky Redhead)
_Skol di Baile Diana Antonette (Alydia Wever)
_Stichting Artesania Arubano (Miriam Buckley, John Lee, Omaira Silva)
_Stichting Schouwburg (Herman Hek)
_Teatra (Takha Mohamed)
_Terrafuse Aruba Glass Ceramics (Ciro Abatti)
_UNOCA (Herman Hek)
_VNO (Sanne Jansen)

Woensdag 22 april 2009 – Aruba

Mayke en Joost gingen op hun beurt ’s ochtends op bezoek bij Vicky Arens-Tjon-a-Tjoe van Cas di Cultura. Vicky vertelde dat ze in de toekomst stevig in wil zetten op de podiumkunsten; voor beeldende kunst zal altijd ruimte zijn maar er wordt in de komende jaren geen specifiek beleid op gemaakt. In de multifunctionele ruimte naast de grote zaal hingen nog verschillende doeken te koop die Renwick Heronimo bij zijn vertrek naar Washington niet uit de Acces Gallery heeft kunnen meenemen.

Vicky Arens - Tjon-A-Tjoe

Vicky Arens - Tjon-A-Tjoe

Gitta bezocht in de ochtend Myriam Jacobs van de permanente Nederlandse vertegenwoordiging op Aruba. Samen met Chrit had ze vervolgens een afspraak met Ramon Lee, Minister van Arbeid, Cultuur & Sport. De Minister toonde zich verheugd over het Nederlandse initiatief om de culturele betrekkingen binnen het koninkrijk te versterken en toonde zich bereid mee te denken over de implementatie van KulturA. Voorts meldde de Minister dat de voorbereidingen voor de Koninkrijksspelen in volle gang zijn en dat hij ervan overtuigd is dat ze op Aruba een succes zullen worden.

Robin en Rob zagen Jan Veneman en Amy Lasten van CEDE Aruba, een fonds dat zich onder meer in de wijken manifesteert met zowel sociale als culturele projecten. Public Education is een belangrijk uitgangspunt voor dit fonds. Net als UNOCA ontvangen ook zij hun middelen via de FDA. CEDE Aruba werkt al (structureel) samen met bijvoorbeeld het Oranjefonds en SKAN-fonds.

Mayke en Joost ontmoetten vroeg op de middag Maritza Boyce en Alfredo Doornkamp van Arts Factory. In de Skol di Arte in San Nicolaas en in Ateliers’89 in Oranjestad verzorgt Arts Factory cursussen tekenen aan leerlingen van jong en oud. Ook probeert Maritza verf en schildersmaterialen tegen een betaalbare prijs voor kunstenaars op het eiland beschikbaar te maken.

De Access Gallery van Renwick Heronimo bestaat niet meer, tegenwoordig is er het kunstcafé Musa gevestigd. Mayke en Joost hebben Musa bezocht, waarna Mayke voor een rondleiding bij het Archeologisch Museum Aruba later ook Rob en Robin trof.

Gitta en Chrit waren ondertussen op bezoek bij Ruby Eckmeyer van het Instituto di Cultura, vergelijkbaar met een Dienst Cultuur in Nederland. Er werden ideeën uitgewisseld over mogelijke aanvragen in de toekomst. Een idee om een conferentie over programma’s gericht op expertisebevording binnen de Caribische regio kwam ter sprake, bijvoorbeeld door de presentatie van best practices. Misschien dat het Instituto di Cultura daar een rol voor zichzelf ziet weggelegd.

Mayke trof na haar bezoek aan het museum in Musa kunstenaar Ryan Oduber, met wie ze sprak over een ambitieus plan om een culturele omroep voor de Benedenwindse eilanden te starten.

Ryan Oduber

Ryan Oduber

De centrale informatiebijeenkomst in het Archeologisch Museum Aruba was druk bezocht. Voor een overzicht van de aanwezigen en de meest gestelde vragen: zie het speciale bericht.

Na afloop van de bijeenkomst zijn Mayke en Joost meegegaan met Glenda Heyliger naar San Nicolaas om SINFA te bezoeken. San Nicolaas is een belangrijke plaats op Aruba waar veel arbeiders van de raffinaderij uit andere Caribische eilanden wonen. Het heeft, ondanks de vele problemen die niet over het hoofd zijn te zien, veel sfeer en energie op straat. Glenda gaf een rondleiding door het gebouw van SINFA dat een ruime tentoonstellingsruimte beslaat met gastverblijven daarboven. Er stonden nog werken uit het recent afgesloten project ArtiAruba (mede ondersteund door het Fonds BKVB en de Mondriaan Stichting) van Mo Mohammed, Chantal Breukers, Jimmy Rage, Moritz Ebinger en Dick Tuinder. Glenda vertelde over de inventiviteit en creativiteit die soms nodig is om een plek als SINFA voor Aruba en San Nicolaas te behouden, maar ze wil inzetten op het versterken van het internationale profiel om het bestaansrecht van SINFA als organisatie te vergroten.