Categorie archief: Presentaties

Symposia KulturA in mei 2011

KulturA ondersteunt projecten die de culturele infrastructuur op de Nederlandse Cariben en de internationale uitwisseling versterken. (Culturele) instellingen die een aanvraag willen doen, kunnen een afspraak maken om projectvoorstellen te bespreken op Sint Eustatius (13 mei), Sint Maarten (13-15 mei), Aruba (16-18 mei), Curaçao (18-21 mei) en Bonaire (21-23 mei).

Daarnaast kunt u zich aanmelden voor een bijeenkomst over financiering, samenwerking en de relatie professional en amateur bij culturele projecten. Deze vinden plaats op:

Sint Maarten
14 mei
13.30-18.00 uur, Culture & Community Center
Back Street, Philipsburg

Aruba
17 mei
13.30-18.00 uur, Aruba Trade & Industry Association
Pedro Gallegostraat 6, Oranjestad

Het maken van een afspraak en het aanmelden voor een van de bijeenkomsten kan via info@mondriaanfoundation.nl

Zie voor meer informatie: http://www.regelingkultura.nl

Advertenties

Bezoek medewerkers KulturA in mei 2011

English version below

Vanaf 13 tot 23 mei zijn er weer medewerkers van de Regeling KulturA op verschillende eilanden aanwezig. Joost Vrieler (Mondriaan Stichting), Mayke Jongsma (Fonds BKVB), Julia Terlunen (Fonds voor Cultuurparticipatie), Piet Zeeman (Fonds Podiumkunsten), Suzanne Meeuwissen en Ronald Bos (beiden Letterenfonds) bezoeken vijf van de zes eilanden.

Daarnaast vinden er op Sint Maarten en Aruba symposia plaats over cultuurbeleid, financieringsmodellen en andere onderwerpen.

De medewerkers zijn ook beschikbaar om concrete plannen door te spreken waarvoor u ondersteuning zoekt. Neemt u per mail contact op via j.vrieler@mondriaanfoundation.nl of info@mondriaanfoundation.nl.

Het precieze reisschema:

13 mei: Sint Eustatius
13-15 mei: Sint Maarten
16-18 mei: Aruba
18-21 mei: Curaçao
21-23 mei: Bonaire

Brengt u dit bericht vooral onder de aandacht van uw collega’s en relaties.

————————————————————————————-

From May 13th until May 23rd, representatives of the KulturA funding programme will be visiting the Dutch Caribbean. Joost Vrieler (Mondriaan Foundation), Mayke Jongsma (FBKVB), Julia Terlunen (Foundation for Cultural Participation), Piet Zeeman (Performing Arts Fund), Suzanne Meeuwissen and Ronald Bos (both Foundation for Literature) visit five of the islands.

On Sint Maarten and Aruba symposia will take place about cultural policy, financing and other relevant topics.

You can make an appointment with one of the representatives to discuss your future plans that need financial support. Please contact through j.vrieler@mondriaanfoundation.nl or info@mondriaanfoundation.nl to make an appointment.

The exact travelling scheme:
May 13th: Sint Eustatius
May 13th-15th: Sint Maarten
May 16th-18th: Aruba
May 18th-21st: Curaçao
May 21st-23rd: Bonaire

Please make your colleagues and relations aware of this message.

Regeling Kultura
Contact:
Mondriaan Stichting
Jacob Obrechtstraat 56
1071 KN Amsterdam

t +31 (0)20 676 20 32
f +31 (0)20 676 20 36
e info@mondriaanfoundation.nl
http://www.mondriaanfoundation.nl

NAƒ 3.965.356 voor cultuur op de Nederlandse Cariben in 2010

In 2010 is NAf 3.965.356 ($ 2.210.382) geïnvesteerd in de culturele infrastructuur op de Nederlandse Caribische eilanden. Daarvan is een bedrag van NAf 1.673.022 ($ 932.581) uitgegeven in het kader van KulturA, een gezamenlijke ondersteuning voor de versterking van de culturele infrastructuur en het bevorderen van (internationale) uitwisseling op de Nederlandse Cariben. Dit is aanzienlijk meer dan in 2009 (NAf 1.050.023 (€ 517.253).

In KulturA werken de Mondriaan Stichting, het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst, het Fonds Podiumkunsten, het Nederlands Letterenfonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie samen. In 2010 werden 36 aanvragen ontvangen, waarvan 24 werden gehonoreerd voor een bedrag van NAf 1.673.022 (€ 643.470). Op http://www.regelingkultura.nl en https://regelingkultura.wordpress.com staat een overzicht van alle gehonoreerde projecten.

Aanvragen kwamen van Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba. Verschillende aanvragen hadden betrekking op materiële investeringen zoals de vervanging van het licht- en geluidssysteem in schouwburg Cas di Cultura op Aruba of de aanschaf van een geluidsinstallatie voor de Saba Cultural Foundation. Ook werd er geïnvesteerd in specialistische kennis. Op Sint Maarten kon Motiance Dance School twee gastdocenten aanstellen om muziektheater op het eiland te introduceren en de eigen docenten te trainen in deze discipline. Een belangrijk deel van het geld ging naar projecten die de internationale positie van de eilanden verstevigen, zoals deelname aan internationale conferenties en festivals.

Naast KulturA besteedden de deelnemende fondsen binnen hun reguliere middelen nog eens NAf 2.292.334 ($ 1.277.800) aan projecten die te maken hadden met de Nederlands-Caribische cultuur. In totaal is daarmee in 2010 NAf 3.965.356 ($ 2.210.382) geïnvesteerd in cultuur op de eilanden.

Bezoek eilanden
In mei bezoeken medewerkers van de fondsen de Nederlandse Cariben. Er worden bijeenkomsten op Sint Maarten en Aruba georganiseerd waarin de effecten van de regeling KulturA gedurende de afgelopen twee jaar met aanvragers en bestuurders worden geëvalueerd. Ook is er de mogelijkheid om individuele afspraken te maken om projectvoorstellen voor KulturA te bespreken. Medewerkers zijn op de volgende data aanwezig:

13 mei Sint Eustatius
13-15 mei Sint Maarten
16-18 mei Aruba
19-21 mei Curaçao
22-23 mei Bonaire

Het maken van een afspraak kan via info@mondriaanfoundation.nl. Een verslag van het bezoek wordt bijgehouden op de blog https://regelingkultura.wordpress.com/

Dinsdag 23 november 2010 – Sint Eustatius

Na een voorspoedige reis landde Joost in de namiddag op het kleine F.D. Roosevelt Airport op Sint Eustatius. Het is momenteel orkaanseizoen, maar het eiland heeft buiten behoorlijk wat regen nog niet zoveel van het weer te duchten gehad als andere jaren. Het eiland is daardoor prachtig groen.

De kist van Winair op F.D. Roosevelt Airport

’s Avonds gaf Joost een presentatie/workshop over de Regeling KulturA in het Ernest van Putten Youth Center, ook bekend als de Lions Den. De lokale Lions Club beheert het pand en met de opbrengsten worden sociale projecten opgezet en ondersteund.

Ernest van Putten Youth Center (Lions Den)

Ruim twintig mensen waren op de presentatie afgekomen en luisterden naar een uiteenzetting van Joost over de subsidieregeling, de deelnemende fondsen, de criteria en de procedure. In een levendige tweede helft kwamen allerlei algemene en precieze vragen aan bod, zoals:

– hoe lang duurt het voor je antwoord krijgt op een aanvraag? (maximaal drie maanden)
– is er een maximale bijdrage? (maximaal 75% van de begroting)
– hoort film ook bij het werkterrein van de regeling (zolang het niet om de productie van film gaat wel)
– controleert KulturA of de genoemde samenwerkingspartners ook echt meedoen? (in de meeste gevallen wel, behalve wanneer je al eerder op professionele en betrouwbare wijze een project realiseerde)

Na afloop maakte een aantal bezoekers van de mogelijkheid gebruik om met Joost op woensdag en donderdag individueel een afspraak te maken.

Dinsdag 25 mei 2010 – Bonaire

Joost begon deze eerste dag op Bonaire met een bezoek aan Book & Toys. Boekhandelaar Addo Stuur verkoopt boeken in het Nederlands en Papiamentu, en in mindere mate ook in het Spaans. Het is op Bonaire de enige boekwinkel met een serieus literair aanbod.

Addo Stuur

Addo probeert van de boekhandel ook een plek voor cultuur te maken door boekpresentaties te houden. Samen met Herbert Domacassé en Ronald Giesen is hij bezig met een uitgeverij in oprichting om het vele literaire talent op het eiland een podium te geven.

NGO Platform in Kralendijk

Aansluitend sprak Joost met Annemarie Klöne van het NGO Platform Bonaire. Hoewel het eiland slechts 14.000 inwoners heeft, beschikt de Kamer van Koophandel over ongeveer 400 inschrijvingen van stichtingen. Zo 100 daarvan zijn aangesloten bij het NGO Platform. Omdat de meeste stichtingen op het eiland gerund worden door vrijwilligers, kan het NGO Platform een rol spelen door te assisteren bij het schrijven van aanvragen, het monitoren van projecten en begeleiding bieden bij het maken van een eindverantwoording. Annemarie constateert een gebrek aan samenhang en samenwerking tussen de verschillende stichtingen, niet alleen bij organisaties die zich met cultuur bezig houden.

Jackie Bernabela

Joost sloot zich vervolgens aan bij Ricardo, die ondertussen Jackie Bernabela ontmoette van de SKAL, de overheidsdienst voor kunst en cultuur. Jackie is daarnaast actrice en houdt zich actief bezig met Kas di Arte, een expositieruimte voor hedendaagse beeldende kunst, en met BONAI, een archeologische organisatie die nauw samenwerkt met SIMARC uit Sint Maarten.

Gabri Christa

Jackie heeft op het moment de danser en filmer Gabri Christa op bezoek, gebaseerd in New York maar met Nederlandse en Antilliaanse roots. Gabri is bezig met een nieuw filmproject waarin de slavenhuisjes op Bonaire waarschijnlijk een rol gaan spelen.

Gabri Christa, Ricardo en Jackie Bernabela

De SKAL heeft recentelijk een beleidsplan voor cultuur geschreven, het eerste in de geschiedenis van het eiland. Dat plan is verspreid via een tweetalige krant onder alle bewoners van Bonaire, die op een antwoordvel prioriteiten binnen het cultuurbeleid konden aangeven.

Kas di Krioyo in Rincon

Joost voegde zich bij Ricardo en samen gingen ze op weg naar Rincon, het oudste nog bestaande dorp binnen de Nederlandse Caribische eilanden en de plaats waarvandaan de slaven ruim 8 uur moesten lopen naar de zoutpannen aan het andere eind van het eiland. Ze ontmoetten Javier Boezem, betrokken bij het Plataforma Kultural.

Javier Boezem

Dit nieuwe platform wil culturele stichtingen ondersteunen en via samenwerkingsprojecten meer ideeën tot concrete projecten om te vormen.

Javier Boezem en Joost in gesprek

Ook Javier onderkent het probleem van de gebrekkige samenhang en dat er weinig natuurlijk neiging tot samenwerking bestaat. Hij hoopt dat, met ondersteuning van Mimoun Himmit en Marieke Knol te verbeteren.

Net buiten Rincon ligt Mangazina di Rei, een voormalig magazijn waar de gouvernementsslaven uit Rincon in de negentiende eeuw hun rantsoenen moesten ophalen. Eind twintigste eeuw werd deze vervallen plek herontdekt en tot een publieksattractie omgevormd.

Danilo Christiaan demonstreert hoe je een cactushaag kunt maken

Danilo Christiaan, manager van Mangazina di Rei, ontving Joost en Ricardo in zijn cultuurpark annex leerbedrijf, en leidde hen in in de organisatie en de inhoud van zijn plek. Samen met vrouw Heleen houdt Danilo vele ballen tegelijk hoog: het is een museum, plek voor cultuureducatie, maar ook voor toeristen.

Interieur van het Mangazina di Rei

Na enkele jaren pionieren is het vrijwilligersbestand gegroeid, de bezoekerscijfers vergroot en de impact en samenwerking met mensen uit Rincon stevig.

Ricardo voor één van de huisjes in het park

Het terrein bevat diverse huisjes zoals die in Rincon bewoond worden of werden. Verder bebouwt Danilo op het terrein op kleine schaal oorspronkelijke groentes, en komt er in de toekomst een kleine veestapel. Danilo kiest voor een geleidelijke groei die past bij de draag- en slagkracht van de organisatie. Danilo besprak met Joost en Ricardo een concreet project waarbij hij een groep oudere bewoners van Rincon binnen de omheining van Mangazina di Rei wil halen.

Danilo tijdens de rondleiding

Een flinke opkomst buiten bij Kas di Arte

’s Avonds bood Kas di Arte plaats aan ongeveer 25 belangstellenden voor de presentatie van Joost over de Regeling KulturA en de verschillende stappen die je moet zetten om aan te vragen.

Joost tijdens deel 1 van de presentatie

Het werd een levendige bijeenkomst waar vele vragen beantwoord konden worden en waarbij verschillende concrete projecten de revue passeerden.

Bijeenkomst bij Kas di Arte

Een aandachtig publiek in Bonaire

Zaterdag 22 mei 2010 – Aruba

Ateliers'89 in Oranjestad

Joost verzorgde met Ricardo op deze zaterdagochtend een presentatie over de Regeling KulturA en de verschillende stappen die bij het aanvragen horen.

Het publiek voor de presentatie verzamelt zich in de brandende hitte

Ongeveer 60 mensen kwamen bijeen in een mooi verbouwde ruimte van Ateliers’89.

Een volle zaal tijdens de presentatie

Takhai Mohamed en Elvis Lopez praten na

Ateliers’89 is een plek die Elvis Lopez in de afgelopen jaren, ondersteund door de Gerrit Rietveld Academie en verschillende fondsen, van een vervallen school heeft weten om te vormen tot een volwaardige plek voor residencies, cursussen en lezingen.

Elvis Lopez en Joost

Ateliers'89

De laatste belangrijke toevoeging is een theater dat geschikt is voor kleine producties. Met het verdwijnen van verschillende galeries op Aruba in de afgelopen jaren, heeft Ateliers’89 ook als presentatiepodium een belangrijke positie.

De expositieruimte van Ateliers'89

Elvis reorganiseert

Joost sprak na afloop van de bijeenkomst nog met theatermaker Takhai Mohamed, die in juli in Fort Zoutman een stuk over het slavernijverleden op Aruba zal realiseren.

Takhai Mohamed

Na de bijeenkomst bij Ateliers’89, sprak Ricardo met theatermaker Alydia Weever over haar plannen om een stuk geïnspireerd op Frida Kahlo te realiseren.

Alydia Weever

Alydia heeft in de afgelopen jaren naam gemaakt met multidisciplinaire voorstellingen en wil zich graag verder ontwikkelen. Mogelijk kan het Fonds voor Podiumkunsten daarin helpen.

Ricardo met Alydia Weever

Joost sprak ondertussen met Francisco Pardo en Sharina Henriquez. Samen met Ryan Oduber, voor andere werkzaamheden toevallig op Curaçao, hebben ze een plan ontwikkeld om van Suave TV een betekenisvol jongerenplatform voor audiovisuele cultuur en filmkunst te maken. Sharina is daarnaast ook betrokken bij een stichting die de Caribische film promoot. Voor investeringen in Suave TV en voor netwerkvorming voor Caribische filmers heeft KulturA wellicht budget.

Francisco Pardo en Sharina Henriquez

Ricardo werd opgepikt door steelpanspeler Lee Connor, die hem meenam naar zijn schitterend gelegen kunuku-huisje met een prachtig uitzicht over het eiland.

Het huis van Lee Connor

Lee is een tweede generatie top steelpan speler op Aruba. Hij is de zoon van Edgar Connor.

Lee Connor

De steelband beleeft een come-back. Er is een groeiende belangstelling voor de steelpan, het typisch Caribische muziekinstrument gemaakt uit (oude) oliedrums. Op Aruba ging de deur open van de Edgar Connor National Youth Steelpan Academy, die de jeugd het spelen op de steelpan gaat bijbrengen.

Speelgoed steelpan

Lee bracht Ricardo naar de galerie van de Art Rap Foundation in San Nicolas, een bijzondere stad op Aruba waar migratie uit andere delen van het Caribisch gebied en Zuid-Amerika een unieke rol speelt.

Gallery van de Art Rap Foundation

De Art Rap Foundation is een jong kunstenaarsinititiatief in San Nicolas, geleidt door Nelson Gonzalez (vormgever/kunstenaar).

Nelson Gonzalez

Het initiatief ademt een bijzondere sfeer en de manier waarop zij met veel toewijding en weinig middelen veel van de grond krijgen, verdient bewondering.

Binnen bij de Art Rap Foundation

Terwijl Ricardo in San Nicolas vertoefde, sprak Joost met Elisa Lejuez die zich bezighoudt met een bijzondere crossover tussen mode en schilderkunst. Elisa presenteerde haar ontwerpen voor een substantiële modecollectie.

Elise Lejuez pakt uit

KulturA kan de productie daarvan niet financieren. Mogelijk kan de Mondriaan Stichting bijdragen aan praktische kosten wanneer Elisa uitgenodigd wordt door buitenlandse instellingen of festivals.

Enkele ontwerpen

Joost ontmoette verder filmmaker Rebecca Roos, die zich al menig jaar gedreven inspant om producties op Arubaanse bodem van de grond te krijgen. KulturA kan helaas geen filmproducties financieren, maar voor internationale uitwisseling tussen Arubaanse filmmakers en andere makers, bestaan eventueel mogelijkheden.

Roly Sint Jago

Aansluitend zag Joost Roly Sint Jago, Des Croes en Alice van Romondt namens uitgeverij Charuba. Zij hebben een project ontwikkelt over tien jaar FDE, de organisatie die ontwikkelingsgelden van Aruba en Nederland op het eiland beheert en uitgeeft. Het geheel bestaat uit een publicatie, een expositie en een randprogrammering. Omdat het geen investering is binnen de kaders van KulturA, heeft Joost hen gewezen op de mogelijkheden aan te vragen voor een publieksproject bij de Mondriaan Stichting.

Expositie in hotel Westin

Joost sloot de dag af met de opening van een expositie in de Westin Art Gallery, een relatief nieuw initiatief van Eefje van Straten. Bijna 30 Arubaanse kunstenaars waren met hun werk vertegenwoordigd, onder wie Stan Kuiperi, Mo Mohamed, Anjo Rotteveel, Marian Abath, Irene Peterson, Lara Kuiperi en Elisa Lejuez.

Opening in de Westin Art Gallery

Maandag 17 mei 2010 – Sint Maarten

Presentatie bij SIMARC

In de morgen stond een presentatie over de Regeling KulturA annex workshop over aanvragen schrijven en verantwoorden op het programma. Plaats van handeling was het archeologisch centrum SIMARC in Madame Estate.

Op weg naar SIMARC

Een klein maar toegewijd publiek

Op deze regenachtige morgen hadden Joost en Ricardo een klein maar toegewijd publiek, wat een levendige sessie opleverde. Ook was er tijd om met de bezoekers individueel te praten en objecten van SIMARC te bekijken.

Individueel napraten

Ricardo en Joost praatten uitgebreid na met Clara Reyes van Imbali Creative Centre en beloofden later op de middag langs te komen.

Beeldje in de collectie van SIMARC

Zo is het maar net

Jay Haviser en Joost praten na

Archeoloog Jay Haviser bracht Ricardo en Joost terug in Philipsburg, waar ze even binnenwipten bij het Sint Maarten National Museum van Elsje Bosch.

Joost en Elsje Bosch

Sint Maarten National Museum

Later op de middag bezochten Ricardo en Joost het gebouw waarin verschillende dans- en muziekscholen gehuisvest zijn.

Gebouw voor meerdere muziek- en dansscholen in Philipsburg

Motiance is ruim 25 jaar geleden opgericht als een dansgezelschap door de onlangs overleden Cees van Dolderen.

Poster voor de memorial voor Cees van Dolderen

Op organische wijze is uit het gezelschap een dansschool gegroeid voor moderne dans, ballet en jazz.

Lessen bij Motiance

Terwijl de lessen plaatsvonden, spraken Ricardo en Joost met Arlene Halley en Monique Bos over de plannen van de school. De school heeft verschillende leerlingen afgeleverd op een vervolgopleiding in Nederland en de Verenigde Staten. Darmee wil men graag doorgaan, en daarnaast het bestaande cursusaanbod verbreden en samenwerking met andere partijen op het eilanbd uitzoeken.

Arlene Halley en Joost praten over Motiance

Tevens kregen ze een rondleiding langs het lokaal, de kleedkamers en de opslagruimtes voor alle attributen.

Stapel tutu's in de kleedkamer van Motiance

Tooi in de opslagruimtes van Motiance

Aansluitend keken Ricardo en Joost ook bij Imbali Creative Centre, eveneens een dansschool onder leiding van Clara Reyes.

Clara Reyes (rechts)

Ten slotte spraken Joost en Ricardo uitgebreid met Neville York, hoofd van de afdeling Cultuur bij de overheid en daarnaast actief als muzikant en bemiddelaar voor artiesten bij hotels en andere potentiële opdrachtgevers.

Neville York

Neville kreeg informatie waarmee hij mogelijk interessante partijen naar KulturA kan doorverwijzen, en vertelde daarnaast uitgebreid over het culturele klimaat op het eiland en de manier waarop de overheid zal inspelen op de staatkundige veranderingen.