Categorie archief: Cultuurbeleid

Regeling KulturA gesloten

Zoals eerder aangekondigd is de Regeling KulturA per 15 september 2012 gesloten. Er kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Er zijn tientallen aanvragen binnen gekomen waarover zo spoedig mogelijk een besluit zal worden genomen.

Binnenkort zal er meer informatie beschikbaar komen over de mogelijkheden voor cultuursubsidies van de Nederlandse fondsen voor culturele organisaties op de Nederlandse Caribische eilanden.

Advertenties

Regeling KulturA eindigt op 15 september 2012

Instellingen op de Nederlandse Cariben kunnen tot 15 september 2012 aanvragen indienen voor KulturA. Aanvragers kunnen in de toekomst gebruik blijven maken van de reguliere subsidiemogelijkheden van de deelnemende fondsen. Ook worden experts bij de advisering betrokken zodat de specifieke context van de Nederlandse Cariben in de beoordeling kan worden meegewogen.

Deze tijdelijke regeling van het Mondriaan Fonds in samenwerking met het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Fonds Podiumkunsten en het Nederlands Letterenfonds was bedoeld voor eenmalige investeringen in materiaal, kennis of netwerkvorming die de culturele infrastructuur op de Nederlandse Caribische eilanden en de (internationale) uitwisseling zouden helpen te versterken.

Binnen KulturA is de afgelopen jaren aan ruim negentig projecten bijgedragen met een bedrag van meer dan twee miljoen euro. De projecten varieerden van het aanschaffen van nieuwe belichting voor de Arubaanse schouwburg en het inrichten van een museale ruimte op Sint-Eustatius tot het inhuren van specifieke kennis door een dansschool op Sint-Maarten en het oprichten van een internationaal architectuurnetwerk op Curaçao. Daarnaast zorgden de inspanningen van de fondsen op de eilanden voor een stijging van het aantal aanvragen in de reguliere subsidievormen, een intensiever contact tussen sleutelfiguren in het culturele veld op de eilanden en in Nederland en voor een toename van de zichtbaarheid van Nederlands-Caribische organisatie in de eigen regio.

Medewerkers van het Mondriaan Fonds en het Nederlands Letterenfonds brachten in augustus 2012 een laatste werkbezoek aan alle zes de eilanden. Onderwerp van gesprek waren niet alleen het monitoren van lopende projecten en het bespreken van de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven, maar ook de deadline voor het indienen van nieuwe voorstellen: tot 15 september 2012 kunnen nog nieuwe voorstellen worden ingediend binnen KulturA. www.regelingkultura.nl

Dinsdag 31 juli 2012 – Aruba en Sint Maarten

Joost vertrok in de ochtend naar Parke Nacional Arikok op Aruba. Het park beslaat 18 procent van het landoppervlak van Aruba en biedt een diversiteit aan planten, dieren en landschappen. De stichting beheert dit park dat publiekelijk toegankelijk is voor schappelijke prijzen en waar ook gerecreëerd kan worden. Joost werd in het prachtige bezoekerscentrum ontvangen door Jimmy Mijer, verantwoordelijk voor de pr en communicatie van het park.

Bezoekerscentrum van Parke Nacional Arikok

Onder de vorige directeuren stond het park open voor uitwisseling met vormgevers en kunstenaars. Mogelijk wil ook de nieuwe directeur Diego Marquez hiermee verder. Het park wil een beeldentuin realiseren en is daarnaast bezig met ontwerpstudenten van het Rietveld Academie om bijzondere toepassingen in het landschap te creëren.

Jimmy Mijer in Parke Nacional Arikok

Kunstenaar Nelson Gonzalez pikte Joost op bij het park en bracht hem naar zijn solotentoonstelling bij Ateliers´89 in Oranjestad. Nelson heeft van het Mondriaan Fonds een basisstipendium gekregen en kan zich daardoor verder ontwikkelen als kunstenaar.

Installatie van Nelson Gonzalez

Nelson werkt de afgelopen tijd rondom het thema inburgering en zijn werk bevat veel verwijzingen naar de verschillende culturen op Aruba, in Nederland en kwesties van integratie en inburgering. Een nieuw project dat hij wil maken gaat over de herinneringen van de oudere generaties op de Caribische eilanden. Nelson wil op alle eilanden interviews houden met ouderen en hun jeugdverhalen en tradities vastleggen. Vervolgens werkt hij samen met beeldend kunstenaars om er een reizende expositie van te maken. Mogelijk kan het Mondriaan Fonds aan het project bijdragen.

Floor Huygen en Nelson Gonzalez

Ook bij Ateliers´89 ontmoette Joost kunstenaar Ryan Oduber. Momenteel is een werk van hem te zien in Nederland bij KadE in Amersfoort, maar daarnaast exposeert hij in Amerika. Joost besprak met hem het programma De Verbeelding van het Mondriaan Fonds, bedoeld voor kunstenaars die een lange film willen maken of filmmakers die een meer artistieke film willen draaien. Voor Ryan is dat een interessante optie omdat hij zich de laatste jaren steeds meer op film richt. Daarnaast is hij bezig met de ontwikkeling van een terrein dat in familiebezit is tot een ecovriendelijke artist in residency.

Ryan Oduber

Bij Osaira Muyale besprak Joost de ideeën die zij heeft voor het vullen van haar residencyplekken. Dat wil ze niet uitsluitend beperken tot beeldend kunstenaars, maar ook beschikbaar stellen voor musici en andere cultuurprofessionals. Onder het genot van een smakelijk bereide sandwich besprak Joost de mogelijkheden voor ondersteuning van haar programma via KulturA, evenals enkele kleine aanpassingen aan haar expositieruimte in verband met de aankomende biënnale op Aruba.

Osaira Muyale aan de slag in haar keuken

Elvis Lopez pikte Joost weer op en bracht hem na een kleine toer langs de nieuwe locatie van de dependance van het Rietveld Academie op Aruba terug naar Ateliers’89, dat al geruime tijd door het Mondriaan Fonds en KulturA ondersteund wordt in het programma van residencies en educatie op het gebied van beeldende kunst. Elvis gaf een update van alle projecten en organisatorische perikelen in het afgelopen jaar. Hopelijk kan Ateliers’89 op zijn locatie blijven en de lijn van afgelopen jaren doorzetten.

Ateliers’89

Nieuw is het idee van Elvis om de Ateliers’89 te linken met allerlei relevante organisaties en (online) magazines in het Caribisch gebied, een mooie ontwikkeling. Daarnaast wil hij (samen met Ryan Oduber) meer werk maken van televisie en film, onder meer door de nieuwe black box met al het materiaal te gaan benutten voor live televisie.

Ryan Oduber en Elvis Lopez pakken materiaal uit in hun black box

Bij CILO City Lounge ontmoette Joost kort Diederik ten Holder. Hij is relatief nieuw bij de Nederlandse Vertegenwoordiging op Aruba en is samen met zijn collega’s onder veel meer verantwoordelijk voor een klein budget dat de Vertegenwoordiging besteedt aan culturele en sociaal-maatschappelijke projecten. Diederik vertelde dat zij maximaal 5.000 Arubaanse guldens aan projecten kunnen besteden en vaak samen optrekken met CEDE Aruba en UNOCA. Ook in projecten van KulturA participeert de Vertegenwoordiging regelmatig. Joost en Diederik sprake af contact te houden over de ontwikkelingen op Aruba, ook na het stoppen van de Regeling KulturA.

Diederik ten Holder

Ten slotte schoof Olga Buckley van Bon Nochi Drume Dushi aan. Zij heeft onlangs een subsidie gekregen van KulturA voor een professionaliseringsslag voor haar stichting die zich met een bijzonder voorleesproject richt op leesbevordering op Aruba. Het is een complex project en Olga legde Joost uit op welke manier de verschillende onderdelen op elkaar ingrijpen: voorleessessies bij kinderen thuis, trainingen voor vrijwilligers, aanstelling van een medewerker om pr te doen, en nog veel meer. Van belang voor Olga is een gedegen onderzoek naar de effecten van het project de afgelopen jaren, een onderdeel waarvoor nog geen dekking aanwezig is. Joost beloofde uit te zoeken of dit binnen het bestaande budget alsnog gedaan kan worden.

Olga Buckley

Op zijn laatste dag op de Bovenwindse eilanden bezocht Ronald de Jubilee Library in Philipsburg. Directeur Monique Alberts laat het online krantenhoekje zien dat door KulturA is ondersteund. Het is nu vakantie, maar er wordt normaal druk gebruik van gemaakt.

Zij wil nu graag een media-lab in de bibliotheek; het zal komen in een deel van de zaal waar nu computers staan. Vandaag stroomt daar het regenwater onder de deuren door en vormt grote plassen. De zaal moet voor het lab verbouwd worden – en waterdicht gemaakt. Monique is geïnspireerd door het media-lab van de Biblioteka Korsou (dat ook door KulturA is ondersteund). Zij gaat een aanvraag bij KulturA doen.

Monique Alberts

Monique wil graag met de bibliotheken van de andere Bovenwindse eilanden verder blijven samenwerken als voor 10-10-10, bijvoorbeeld op het gebied van internet, digitalisering en voor een kinderboekenweek.

Sint Maarten National Museum

Elsje Bosch, directeur van het museum van de St. Maarten National Heritage Foundation laat haar museum vol trots zien, maar ook met pijn in haar hart. De ruimte van het museum is veel te klein voor alles wat ze heeft verzameld. Binnenkort kan ze er weliswaar nog een klein ruimte bij huren, maar dat maakt uiteindelijk weinig verschil. De boeken en tijdschriften staan bijvoorbeeld verstopt in kamertjes opzij, terwijl die goed toegankelijk zouden moeten zijn.

Elsje Bosch

Een afdeling die haar ter harte gaat is die over Fort Amsterdam, dat nog steeds in handen is van een hoteleigenaar die het niet wil restaureren. Zij heeft al veel gedaan om het fort te behouden (zoals de ‘Protect Fort Amsterdam’ promotion). Elsje zou de collectie van het museum wel graag uitbreiden met digitale documenten uit Nederland, misschien wordt dat een aanvraag

Ondersteunde projecten april 2012

BONAI, Bonaire – Open air museum at Tanki Maraka, WWII Heritage Bonaire
Om de kennis van en begrip voor de geschiedenis van WO II op Bonaire te stimuleren ontwikkelt BONAI een openlucht museum en park op een voormalige Amerikaanse legerbasis. BONAI deed een aantal eenmalige investeringen die het mogelijk maken het park aan het publiek open te stellen, zoals de aanleg van een parkeerplaats, hekwerk, de aanleg van banken en paden, en informatieborden.

Dutch Caribbean Library Association, Curaçao – Gezamenlijke bibliotheekautomatisering DCLA-bibliotheken
De DCLA nam ininitiatief tot de invoering van een gemeenschappelijke automatisering voor een aantal bibliotheken op Aruba, Curaçao, St. Maarten en Suriname. Het project omvat een deel digitalisering, automatisering en beschrijft internetapplicaties. Uitgangspunt is een zo open mogelijk systeem, waar andere bibliotheken later bij aan kunnen sluiten.

Plataforma Kultural, Bonaire – Jeugdcultuurfonds Bonaire
Plataforma Kultural kreeg subsidie om de oprichting van een jeugdcultuurfonds op Bonaire nader vorm te geven. Dit fonds speelt in op het knelpunt dat kinderen en jongeren uit arme gezinnen nauwelijks kunnen deelnemen aan culturele activiteiten. Het traject bestaat uit een doelgroepenanalyse, een omgevingsanalyse, het opzetten van de organisatie, het creëren van samenwerkingsverbanden en het bekendmaken van het fonds. Daarna dient het fonds zelfstandig te functioneren.

Caribische erfgoedexperts naar internationaal congres

http://www.sxmislandtime.com/component/k2/item/17538-st-maarten-and-other-dutch-caribbean-representatives-at-unesco-conference-on-intangible-heritage.html

KulturA in de pers

AD ART KULTURA DCLA

Vrijdag 25 november 2011 – Bonaire

Gedeputeerde Silvana Serfilia van Bonaire met Femie

Op haar laatste dag op Bonaire had Femie nog twee afspraken. De eerste was een vergadering met de Gedeputeerde van Samenleving, mevrouw Silvana Serfilia en haar staf. Het was een informatief gesprek waarbij Femie uitleg gaf over het cultuurbeleid in Nederland en de KulturA regeling. De Gedeputeerde vertelde dat het eerder opgestelde cultuurbeleid door de huidige regering opgepakt is. Voor het realiseren van een multifunctioneel cultureel centrum is een van de ambities. Het knelpunt is het realiseren van de nodige financiële middelen hiervoor. De eerste stap zal zijn het maken van een plan van aanpak. Daarbij zal ook duidelijk worden of één gezamenlijke nieuwbouw haalbaar is of dat elke culturele instelling apart naar een oplossing voor huisvesting zal moeten zoeken. Femie zal informatie mailen over multifunctionele culturele centra in Nederland.

Daarna ging Femie direct door naar Kas di Arte. Kas di Arte heeft met ondersteuning van de KulturA regeling de brochure van de 10-10-10 tentoonstelling ‘Koninkrijk: Eenheid in Verscheidenheid’ kunnen realiseren. Femie kreeg het boekje overhandigd van coördinator Sandra Johnson onder aanwezigheid van de pers. Onder het genot van een drankje en een hapje werden de laatste ontwikkelingen van Kas di Arte doorgenomen.